Varor som inte överensstämmer med bilderna och beskrivningen på säljarens hemsida

Jag representerar en ekonomisk förening och har beställt reservdelar till föreningens dammsugare. När varorna sedan kommit stämmer de inte överens med bilderna och beskrivningen på det säljande företagets hemsida. Företaget säger att dessa också passar vår dammsugare, men jag köpte dessa specifikt för att bilderna visade på samma produkt som de trasiga. Strider deras beteende mot köplagen och marknadsföringslagen?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du vill veta vad köplagen (KöpL) och marknadsföringslagen (MFL) säger när en vara inte överensstämmer med marknadsföringen.

Fel enligt köplagen

Köplagen säger att en vara anses vara felaktig om den inte stämmer överens med sådana uppgifter om varans egenskap eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet (18 § första stycket KöpL).

I ditt fall har det visat sig att varorna inte stämmer överens med bilderna och beskrivningen som säljaren hade på hemsidan. Jag tycker att det står klart att här föreligger det fel enligt köplagens mening. Som framgår av din fråga så har du specifikt köpt de varorna eftersom bilderna visade på samma produkt som de trasiga. Detta innebär att marknadsföringen har haft inverkan på köpet. Eftersom varorna inte stämmer överens med uppgifterna som lämnats vid marknadsföringen ska de anses vara felaktiga. Detta innebär alltså att det strider mot bestämmelsen i köplagen.


Marknadsföringslagen

Syftet med marknadsföringslagen är att motverka vilseledande och aggressiv marknadsföring. Marknadsföring som är vilseledande enligt någon av bestämmelserna i 9, 10 eller 12–17 § är att anse som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut (8 § första stycket MFL). I detta fall verkar det som att företaget har stridit mot bestämmelsen i 10 §. Paragrafen säger att om ett företag ger felaktiga uppgifter om bl.a. produktens förekomst, art, mängd, kvalitet och andra utmärkande egenskaper vid marknadsföringen så är det vilseledande marknadsföring (10 § andra stycket 1 p. MFL). Information på produkten ska alltså stämma med verkligheten.

Frågan blir då om marknadsföringen är att anse som otillbörlig. I detta fall är det att anse som otillbörlig om du med sannolikhet skulle ha fattat ett annat beslut än att köpa reservdelarna, om du visste att de skulle komma i en annan typ än som framgått i marknadsföringen. Som jag har uppfattat det så köpte du just de eftersom bilden på hemsidan visade på samma typ av produkt som du har tänkt att ersätta. Detta kan vara en grund för att marknadsföringen ska anses vara otillbörlig.

Det står alltså klart att marknadsföringen är vilseledande. Om det skulle anses vara otillbörlig kan det leda till att företaget åläggas en rad olika marknadsrättsliga sanktioner. Vad sanktionerna innebär kan du läsa mer om i 2329 § MFL.


Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan jag säga att företaget har stridit mot bestämmelserna i köplagen och marknadsföringslagen. Det strider mot 18 § KöpL eftersom varan inte överensstämmer med uppgifterna som lämnats vid marknadsföringen. Och det strider även mot 10 § MFL eftersom det är vilseledande.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Nabyiel MarionellRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Reklam och marknadsföring? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000