Är det lagligt för butiker att annonsera om rea när det finns ett väldigt litet antal produkter?

2020-04-28 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Jag har sett en stor reaartikel på tv-apparater.I annonsen som jag läser anges "Jätterea – var med och fynda" och "Vi har kommit över ett parti av en lyx-tv som säljs för endast 20 000 kr". Därefter anges övriga tv-apparater med det superlåga reapriset 12 000 kr och att ordinarie pris är 16 000 kr. Längst ner i annonsen anges i liten stil "Priserna gäller så långt lagret räcker, dock längst till och med…".När jag kommer till butiken första readagens morgon är de två lyx-apparaterna redan slut. Den ena köpte affärsinnehavarens fru innan affären öppnade och den andra köpte nån som hängde på låset tre timmar innan affären öppnade för att ge tv:n till barnbarnet i bröllopspresent.Är det okej att göra såhär enligt lag när de i artikeln skriver "ett parti" när det i själva verket bara är två stycken? Tacksam för svar!
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar frågan som att du undrar ifall det är lagligt för företag att annonsera om en stor rea av tv-apparater när det i själva verket endast finns två produkter. Svaret på frågan är att ja, det är okej, om än kanske något ifrågasättbart. Jag förstår att det kan verka märkligt, men att det finns ett väldigt litet antal produkter spelar ingen roll i detta fall. Butiken har ju i annonstexten skrivit att rean gäller så länge lagret räcker, och om det bara finns två tv-apparater av en viss sort gäller rean tills dessa två apparater sålts. Butiken har ju inte utlovat något till sina kunder som de inte har hållit, exempelvis om att det ska finnas ett visst antal produkter.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Ersättning enligt 3 § lag om namn och bild i reklam

2019-12-09 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej, Jag undrar hur företag har rätt till att använda bilder på privatpersoner I deras reklamblad. Jag har fått reda på att jag och min dotter är med på framsidan av ett reklamblad som delats ut till de boende I Göteborg. Det är ett stort svenskt företag som sänt ut detta reklamblad med en rabattkupong på 30%. Där på bilden står jag, min dotter och en person som jobbar på företaget. Jag har inte gett tillåtelse till denna bild (tagen 2013, jag har heller ingen aning om att den tagits) och jag har kontaktat företaget som förklarar att bilden är tagen av deras fotograf och var ämnad att bara användas för internt bruk. Hon beklagar det inträffade, ber om ursäkt och frågar efter min adress för att kunna skicka mig något som "plåster på såren". Hon säger också att de nu tagit bort bilden från deras bildbank och att bilden ej längre lagras hos dem.Jag känner mig rätt kränkt av denna händelse. Det uppdagades genom att min sons kompis I somras flyttade till Göteborg och en dag satt och gick igenom all reklam. Helt plötsligt hajar han till då han ser mig och min dotter på reklambladet. Han ringer genast och berättar detta och jag förstår inte vad han menar - jag har inte "modellat" för något reklamblad. Han skickar bilden till mig och mycket riktigt- det är jag och min dotter. Vilket sammanträffande!! Jag undrar nu - vad har jag för rättigheter I detta ärende? Tack på förhand.MvhCarina
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det följer av 1 § lagen och namn och bild i reklam att en näringsidkare inte får använda bilder på privatpersoner i reklamblad utan personernas samtycke. Enligt 2 § ska den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 1 § dömas till böter. Det följer vidare av 3 § att den som bryter mot 1 § ska utge skäligt vederlag till den vars bild har utnyttjats. Detta gäller oavsett om straffansvar enligt 2 § föreligger. Så länge företaget brutit mot 1 § ska ersättning utgå, även om det skett av misstag. När ett företag i vanliga fall använder ens bild i reklam brukar man få betalt för det, dvs. i modellarvode. Hur mycket man får beror naturligtvis på omständigheterna i det enskilda fallet. Kändisar kan så klart räkna med att få mer pengar. T.ex. fick Ingvar Oldsberg 300 000 kr för att ha fått sin bild tryckt i en annonsbilaga som han inte godkänt. Ni måste fråga er hur mycket ert samtycke hade kostat om företaget kommit till er och frågat om de fick använda er bild i sina reklamblad. Det är denna summa ni ska begära i skäligt vederlag. Jag har ingen aning om vad den summan kan vara, men jag kan tänka mig att en reklambyrå eller branschorganisation eller liknande vet det. Jag rekommenderar er att kontakta någon i branschen och få en uppskattning. Ni måste kunna styrka att den begärda ersättningen är skälig. Jag skulle i vart fall inte ha accepterat att som kompensation få hemskickat lite lösa prylar till ett värde av några hundralappar, utan ni bör i alla fall begära fyrsiffrigt. Så mycket vågar jag säga.För övrigt ska det också sägas att den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 1 § utöver det skäliga vederlaget också ska utge ersättning för annan skada. Detta är likt ovan stadgat i 3 §. Frågan om publiceringen i det här fallet ska omfattas av denna ytterligare rätt till ersättning, eller om det varit fråga om ett misstag som inte är att anse som ett resultat av minst grov oaktsamhet är omöjlig att besvara utifrån information jag har fått. Hur som helst vore det i sådana fall fråga om ideell skada, dvs. skada som inte kan mätas ekonomiskt. Ersättning för sådana skador är ofta schabloniserade. I Svea hovrätt den 11 maj 2001 i mål T 5273-00 fick en känd kroppsbyggare 10 000 kr i ersättning för sådan skada sedan ett träningsföretag utan samtycke använt en bild på honom på deras hemsida. I det målet gjordes ingen utredning om kroppsbyggarens arvodesnivå. Hovrätternas domar är inte vägledande, men m.h.a. domen kan man ändå argumentera för att 10 000 kr är en bra utgångspunkt. Men det kan så klart ändras beroende på omständigheterna. Exempel på tänkbara omständigheter är t.ex. om din dotter är minderårig, om bilden på er är smickrande eller inte, om reklamen avser något okontroversiellt eller om det rör sig om reklam för t.ex. politiska partier, medicin för sjukdomar man inte vill bli associerad med, om er medverkan i reklamen fått negativa följder som oönskad uppmärksamhet etc. Mitt tips är som sagt att ta reda på vad det skäliga vederlaget kan vara. Utöver det kan ni höfta en rimlig siffra vad avser själva skadan. Sedan återstår bara att vänta och se om företaget accepterar. Annars får ni vara beredda att dra dem inför rätten. Det vill så klart både ni och företaget undvika, vilket är en bra grund för förhandling. I slutändan handlar det alltså om vad ni är villiga att acceptera, och vad företaget är villigt att betala. Men det står helt klart att företaget i vart fall ska betala skäligt vederlag.Jag hoppas att du fått svar på din fråga, och lycka till!

Vad betyder målgrupp 58 målgrupp 10?

2019-10-02 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Vad betyder målgrupp 58 målgrupp 10?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Då det inte framgår så mycket information är det svårt att ge ett säkert svar på din fråga. Vad olika målgrupper innebär beror givetvis på i vilket sammanhang man talar om målgrupper. Kan det röra målgrupper i marknadsföringssammanhang? Om du har fler frågor eller vill förtydliga den här frågan rekommenderar jag att du ringer till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Om du vill ställa en ny gratisfråga gör du det genom formuläret här. Vänligen,

Reklam för icke-existerande produkt. Vilseledande?

2019-09-09 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Angående reklam: En känd webbplats för prisjämförelse har en tv reklam där den som spelar rollen säger att det bästa han vet är ett specifikt mål som jag ville besöka. Jag kontaktade i min tur agenturen och fick först inget svar på min fråga vart jag kan hitta det omnämnda målet, jag ställde frågan ytterligare 1 gång och fick svar: " Namnet "Bedalia" tillhör inte ett riktigt Hotell. Det är bara ett hypotetiskt namn som gjorts för marknadsföringsändamål.Som en webbplats för prisjämförelse hjälper trivago dig att söka och jämföra boenden för att hitta ditt perfekta Hotellet!Därför kan vi inte marknadsföra ett visst Hotell i vår reklam för att upprätthålla professionalism och erbjuda användare en rättvis jämförelseupplevelse." Är inte det falsk marknadsföring?
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Falsk marknadsföring – i diverse lagar kallat vilseledande marknadsföring – regleras på ett antal ställen. Utöver marknadsföringslagen (ML) märks i detta fall främst paketreselagen, distansavtalslagen och lagen om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster. Ingen av dessa lagar dock är till hjälp när det kommer till att besvara frågan om det utgör vilseledande marknadsföring att göra reklam för något som inte finns. Jag börjar därför i ML. Vilseledande marknadsföring regleras huvudsakligen i 8 § ML. Där står i första stycket: "Marknadsföring som är vilseledande enligt någon av bestämmelserna i 9, 10 eller 12-17 §§ är att anse som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut." Notera att det häri nämns något som kallas för otillbörligt. För att några marknadsrättsliga sanktioner – såsom förbud och marknadsstörningsavgift – ska bli aktuella, räcker det inte med att det har varit fråga om vilseledande marknadsföring. Den måste också varit otillbörlig. Först och främst ska vi alltså reda ut om det är vilseledande marknadsföring att göra reklam för något som inte finns, och sedan måste vi reda ut om sådan marknadsföring är otillbörlig.VilseledandeSom framgår av 8 § radas vilseledande marknadsföring upp i 9 §, 10 och 12 § – 17 §. Relevant i detta fall vore möjligtvis 10 § första punkten ML. Enligt detta lagrum får inte en näringsidkare "använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet. […] Första stycket gäller särskilt framställningar som rör […] produktens förekomst […]". Företaget har marknadsfört en produkt som inte finns. Detta kan anses vara vilseledande ifråga om produktens förekomst. Vilseledandet behöver inte vara direkt, utan det kan räcka med att framställningen eller erbjudandet är otydligt. Tyvärr finns det dock ingen närmare vägledning att få när det kommer till vad som menas med produktens förekomst. Lagförarbetena tiger, och praxis handlar om andra saker, t.ex. att näringsidkare utlovat att en viss artist – som sedan aldrig dyker upp – ska spela på en viss plats. Liknande löften har i de fall jag tittat på förenats med försäljningen av en produkt (i exemplet var det fråga om konsertbiljetter).Hur ser det då ut när produkten aldrig funnits och näringsidkaren aldrig gjort någon ansats att sälja den? Saken måste i stor utsträckning bero på exakt hur företaget marknadsfört det icke-existerande hotellet. Men allt detta är oklart. Det finns andra möjliga ingångsvägar (t.ex. bestämmelser om otillbörliga lockerbjudanden) som kräver väldigt specifika omständigheter för att bli aktuella. Jag kan inte gå igenom alla. Med den information jag har kommer jag inte närmare än att försöka tillämpa 10 § första punkten, och svaret på din fråga kan inte bli något annat än: kanske. Ett definitivt svar kan du få genom att komplettera din fråga med en exakt återgivelse av marknadsföringsmaterialet, eller i värsta fall först i Patent- och marknadsdomstolen.Mot bakgrund av det nyss sagda finns det ingen anledning att gå in på frågan om marknadsföringen varit otillbörlig.Med vänlig hälsning,

Bild på mig i reklam utan mitt samtycke

2020-01-03 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hejsan min skola har tagit en bild av mig utan mitt samtycke och delat den på flera olika sociala medier utan min vetskap är detta ett brott de begått med tanke på att de var under skoltid dock inte på skolans egna egendom utan på en utflykt vid ett annat hus ??
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enlig lag (1978:800) om namn och bild i reklam får inte skolan, utan ditt samtycke använda ditt namn eller bild av dig i sin marknadsföring, enligt 1 §. Om skolan uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ovanstående och 1 §, ska de dömas till böter enligt 2 §. Dock har du som utsatt alltid rätt till ersättning för personlighetsintrång och således utnyttjandet, enligt 3 §. Observera dock att det jag nu har anfört gäller endast om det rör sig om reklam. Så om din skola har lagt ut bilder på dig, utan ditt samtycke, kan det vara okej om detta görs i syfte att informera om skolans verksamhet, enligt 6 § myndighetsförordningen. Dock kan du som enskild alltid invända mot att skolan använder dina personuppgifter och således dig på bild. En sådan invändning kan göras när som helst och dina uppgifter får då inte längre behandlas för sådana ändamål. Jag rekommenderar dig att i första hand vända dig till skolan och berätta att du inte vill vara med på bild samt att de ska ta bort de bilder som de har delat på dig, på deras sociala medier. Skolan bör lyssna och förstå! Om det händer igen råder jag dig till att ta kontakt med oss på Lawline igen!Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur kan företag komma över mina kontaktuppgifter?

2019-12-08 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Jag har fått reklam från ett företag jag aldrig besökt eller varit i kontakt med, hur kan det komma sig?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline Jag kan inte helt säkert svara hur det kan komma sig att du mottagit reklam i just detta fall. Däremot så kan jag redogöra för lite olika sätt företag kan komma åt din adress eller mail. Reklam som distribueras till en person måste alltid föregås med samtycke från den som mottager reklamen. Idag kan företag komma över mailadresser eller bostadsadresser på en mängd olika sätt. Vanligast är att du något sammanhang samtyckt till att ett visst företag tillhandahåller dina uppgifter och eventuell distribuerar dessa vidare. Detta är vanligt när man skriver upp sig på olika tävlingar på nätet eller dylikt. Det är lätt att glömma i vilka sammanhang man registrerat sina kontaktuppgifter i dagens samhälle när de flesta medlemskap, beställningar eller dylikt kräver dessa uppgifter. Om du inte önskar att få reklam från bolaget längre kan du dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta bolaget och be deras utskick att upphöra. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Kan man stämma ett företag för falsk marknadsföring?

2019-09-19 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej jag heter adam jag skulle villa fråga dig om man kunde stämma detta företag för falsk marknadsföring (Flaire ab)Så denna app är baserad på att man kör nån rolig spel och får "coins" Som är valutan för spelet som man kan köpa nån godis eller presentkor etc som är gratis eller rabaterad men detta fick mig shockande när jag vill få ut en varm dryck så bad Kassörskan i äffaren om 3 kr men detta stog när man villr köpa"En varm dryck hos pressbyrån. Välj mellan en liten kaffe, te eller varmd chocklad Begränsat antal. Ett köp per person pet veckaKan ändast hämtas hosPressbyrån" kan det blir möjligt o stämma dem om ja då skulle jag villa veta
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Jag förstår att du är upprörd över att inte kunna lösa in din gratis dryck som du blivit belönad med av Flaire. Det jag skulle börja med att göra är att kontakta Flaire exempelvis via Facebook och beskriva det inträffade. Det är möjligt att det blivit något missförstånd mellan Flaire och Pressbyrån eller så var kassörskan inte informerad om att drycken ska vara helt gratis.Angående stämningen, så skulle du kunna polisanmäla Flaire som kommer leda till en förundersökning. Men sedan är det upp till åklagaren att besluta om det är värt att ta det vidare till tingsrätten, vilket det troligtvis inte är då det handlar om 3 kr i detta fall och en rättegång kostar flera tusen kronor.Men om det är så att Flaire inte är villig att komma överens med dig, så kan du anmäla Flaire till Reklamombudsmannen (RO). Då kommer RO se över företaget och sedan bedöma om åtgärder behöver vidtas. Återkom gärna vid ytterligare funderingar.Lycka till!Med vänlig hälsning,

Är det lagligt att starta en hemsida för annonsera cigarrer?

2019-07-30 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej,Det ser ut som att Facebook ska stänga ner alla grpper som sysslar med all försäljning av cigarrer och tobak.Min fråga är kan jag starta en hemsida där folk kan annonsera att de har tex en låda cohiba cigarrer till salu för 2500kr?Bryter jag mot nån lag? Bryter personen som säljer/ annonserar mot nån lag?MvhStefan
Malcolm Hamilton |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att Facebook inte tillåter grupper som sysslar med försäljning av tobak beror på Facebooks egna policy för att förhindra marknadsföring av tobak. Detta rör sig om en företagspolicy och inte en rättsregel. Huvudregeln är att man inte får marknadsföra tobak i Sverige, dock finns det undantag till huvudregeln. De nuvarande reglerna för hur tobak får marknadsföras finns i tobakslagen 14-14b §§. Notera att lagstiftarna har diskuterat att instifta särskilt lagstiftning för marknadsföring av tobaksprodukter på internet, men idag finns bara tobakslagen. Jag vet för lite om hur din hemsida planeras vara uppbyggd för att kunna svara på om din hemsida skulle bryta mot något lag. Jag rekommenderar dig att läsa vidare om ämnet på konsumentverkets hemsida. Jag hoppas du fått svar på din fråga.Vänligen,