Skicka e-post i marknadsföringssyfte

FRÅGA
Krävs samtycke för att skicka e-post i marknadsföringssyfte till person på annat företag och till vissa personer inom ett företag?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om du i egenskap av försäljare på ett företag skickar e-post i marknadsföringssyfte är det reglerna om obeställd reklam enligt 19 § Marknadsföringslagen som gäller.

Du kan i egenskap av att vara näringsidkare skicka marknadsföring via e-post till fysiska personer endast om personen godkänt detta på förhand. Detta gäller dock inte om det redan finns en befintlig kundrelation - då behövs inte detta samtycke men då måste personen ifråga inte ha motsatt sig att dennes e-postadress används i marknadsföringssyfte, att marknadsföringen avser näringsidkarens egna samt likartade produkter som konsumenten tidigare handlat och att konsumenten har en möjlighet att kostnadsfritt avsäga sig fortsatt reklam.

Reglerna om obeställd reklam gäller för fysiska personer. Om mottagaren är en juridisk person, såsom ett företag, krävs inte något samtycke på förhand. Detsamma gäller om man riktar reklamen till en person vars adress går under arbetsgivaren.

Sammanfattningsvist behöver du alltså inget samtycke på förhand för att skicka e-post i marknadsföringssyfte till ett annat företag eller till vissa personer inom ett företag om marknadsföringen riktar sig till en adress som går under arbetsgivaren (19 § Marknadsföringslagen).

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny.

Med vänliga hälsningar,

Sophie Amalie Böje
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Reklam och marknadsföring (134)
2021-03-08 Företag publicerade bild utan samtycke
2021-02-15 Tolkning av Marknadsföringslagen
2021-01-31 Vilseledande marknadsföring
2021-01-22 Jämföra sig med konkurrent i reklam

Alla besvarade frågor (91320)