Företag publicerade bild utan samtycke

FRÅGA
Hej! Jag gjorde för ett litet tag sedan ett skönhetsingrepp på en klinik. Nu två månader efter får jag av en vän reda på att de har lagt upp bilder på mig på bolagets instagram med över 30 000 följare. Bilden har legat uppe i över en månad och jag har absolut inte gett mitt samtycke att publicera en bild på hela mitt ansikte. När jag kontaktar bolaget erkänner de att det måste blivit en miss och vill erbjuda mig rabatt på nästa behandling. Jag önskar givetvis bli kompenserad för detta och undrar lite vad som gäller?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Får företaget använda bilden på dig?

Du skriver att företaget har lagt upp bilder av dig på sin instagram. Enligt svensk lag måste en näringsidkare som använder annans namn eller bild när de marknadsför sig själva (1 § lag om namn och bild). Eftersom företaget lagt upp bilden på sin instagram uppfattar jag situationen som att de genom att visa upp resultatet av din behandling marknadsför sig själva och sina tjänster. Det är alltså inte okej för företaget att använda bilden på dig utan ditt samtycke.

Företaget kan bli skyldiga att böta eftersom de lagt upp bilden utan ditt samtycke (2 § om namn och bild i reklam). Detta förutsätter dock att de agerat "oaktsamt", d.v.s att företaget varit vårdslöst och/eller slarvigt. En helhetsbedömning görs för att bedöma om företaget agerat oaktsamt. I det fall företaget agerat med oaktsamhet (eller helt medvetet) kan de alltså bli dömda för brott.

Vad gäller angående kompensationen?

Oavsett om företaget bedöms ha agerat oaktsamt eller medvetet har du rätt till kompensation (3 § lag om namn och bild i reklam).

Om företaget inte har betett sig brottsligt har du rätt att få ut ersättning på grund av bildens rent ekonomisk betydelse. Exempelvis avses då vad du skulle ha fått i arvode för att modella för företaget. Jag kan inte ge dig ett definitivt svar på vad du kan tänkas få för kompensation, då man i praxis främst haft fall där kändisar blivit drabbade. Bl.a Björn Gustafsson, Ingvar Oldsberg och Stefan Holm. Dessa har fått mellan 75 000- 300 000 kr (NJA 1999 s. 749, mål T 3559-09 och mål T 6379-15). MEN detta beror förstås på att de är kända sedan tidigare; vidare har deras ansikte används på faktiska fysiska objekt; något som inte skett i ditt fall. Man kan också ifrågasätta om spridningen av bilden kan ha inverkan på vad man får för kompensation.

Om företaget har betett sig oaktsamt/medvetet när de publicerade bilden har du både rätt att få ersättning på grund av den rent ekonomiska betydelsen, men också på grund av lidande och andra omständigheter som kan ha uppstått för dig (3 § st. 1 lag om namn och bild i reklam).

Sammanfattningsvis

Svaret på din fråga är att företaget har gjort fel, eftersom samtycke krävs vid marknadsföring. Att företaget lagt upp bilden kan till och med vara brottsligt. Du har rätt till ersättning av företaget även om jag inte kan ge dig en exakt summa; detta kan bero på flera omständigheter och en samlad bedömning behöver göras, men generellt syftar ersättningen till vad man skulle fått ut ekonomiskt om du faktiskt erbjudit bilden som en modelltjänst. Det kan vara bra att vara medveten om att den ersättningen som inte utgår p.g.a eventuellt brott är en s.k privaträttslig tvist mellan dig och företaget. Det kommer mycket möjligt behöva lösas i domstol och om du förlorar målet kommer du behöva betala rättegångskostnaderna. Detta kan vara värt att beakta, särskilt med hänsyn till att rättegångskostnaderna kan bli mycket större än vad ersättningen skulle kunna bli. Jag rekommenderar att du kontaktar en jurist som har koll på marknadsföring och konsumenträtt för vidare rådgivning kring situationen.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Liv Stålhammar
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?