FrågaKOMMERSIELL RÄTTReklam och marknadsföring23/12/2020

Vad kom Högsta domstolen fram till i NJA 1999 s. 749?

Hej!

Har en fråga kring rättsfallet NJA 1999 s.749 (https://lagen.nu/dom/nja/1999s749)

Tycker det är otydligt vad den slutgiltiga domen blir? Uppfattar det som att den slutgiltiga domen från HD är att framställningen omfattas av tryckfrihetsförordningen men samtidigt så döms J.K och TRE-MAG för 1 § i lagen för namn och bild i reklam och HD fastställer även HovR:ns domslut där det framgår "HovR:n finner i likhet med TR:n dels att utnyttjandet av den aktuella bilden på R.G. inte omfattas av det tryckfrihetsrättsliga skyddet."

Vad är det egentligen som J.K och TRE-MAG döms?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I NJA 1999 s. 749 hade en tidskrift använt en bild på en känd person tillsammans med en text, tidskriftens logotyp och prisuppgift utan dennes samtycke. Frågan i målet var huruvida återgivningen utgjorde reklam för tidskriften och om ett sådant nyttjande kunde medföra ersättningsskyldighet enligt lagen (1978:800) om namn och bild i reklam.

Tingsrättens bedömning

Tingsrätten kom fram till att tryckfrihetsförordningen inte begränsar rätten till ingripande gällande åtgärder av "utpräglat kommersiell natur, som inte avser nyhetsförmedling eller åsiktsbildning i samhället". Texten kunde i och för sig utgöra ett omdöme men omdömet i fråga utgjorde ett led i ett rent kommersiellt budskap. Tingsrätten kom därmed fram till att sidan i sin helhet utgjorde kommersiell reklam varför J.K. och TRE-MAG dömdes för brott enligt 2 § lagen om namn och bild i reklam.

Hovrättens bedömning

Hovrätten som fastställde tingsrättens dom kom också fram till att bilden inte skyddades av tryckfrihetsförordningen och skulle bedömas som ett brott enligt lag om namn och bild i reklam.

Högsta domstolens bedömning

Högsta domstolen kom fram till att reklam i tryckt skrift i och för sig faller under tryckfrihetskyddet. Däremot ansågs ingripande mot reklamåtgärder av utpräglat kommersiell natur bedömas utanför tryckfrihetsförordningen. Domstolen kom fram till att det var fråga om reklam av utpräglat kommersiell natur varför lagen om namn och bild i reklam tillämpades.

Högsta domstolen kom med andra ord fram till att framställningen i fråga inte omfattades av tryckfrihetsförordningen på grund av att reklamen var av utpräglat kommersiell natur och hade ett kommersiellt syfte. Därför kunde J.K och TRE-MAG dömas för brott enligt 2 § lagen om namn och bild i reklam.

Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor.

Vänligen,

Anastasiia SlovakRådgivare
Hittade du inte det du sökte?