Vilseledande marknadsföring

FRÅGA
Är det lagligt att säga som säljare att ens företag har en patent på sin teknologi för kunden?Även om patent inte är registrerad inom databaserna PRV, Espacenet och Epoline.
SVAR

Vilseledande marknadsföring

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom situationen framstår som marknadsföringsrelaterad på grund av annonseringen/uttalandet kan frågan bedömas utifrån marknadsföringslagen (MFL), inom ramen för vilseledande marknadsföring.

Till att börja med ska marknadsföringen stämma överens med god marknadsföringssed, alltså normer som finns till för att skydda konsumenter (5 § MFL). Det är vilseledande marknadsföring om företaget vid marknadsföringen eller vid köpet uppger felaktiga uppgifter om bland annat produktens art, mängd och kvalitet (10 § 2 st. 1 pkt. MFL). Information om mått/storlek på produkten ska stämma med verkligheten.

Om marknadsföringen är otillbörlig kan företaget åläggas en rad olika marknadsrättsliga sanktioner, dessa kan du läsa mer om från 23 §-29 § i MFL. Det är dock inga sanktioner som påverkar dig som konsument på något sätt.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Oscar Rudén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Reklam och marknadsföring (133)
2021-02-15 Tolkning av Marknadsföringslagen
2021-01-31 Vilseledande marknadsföring
2021-01-22 Jämföra sig med konkurrent i reklam
2021-01-03 Får jag fota byggnader och liknande och göra reklam för försäljning av fotografierna?

Alla besvarade frågor (89967)