Överdrivna uttryck i marknadsföring

FRÅGA
Får man idag använda sig i marknadsföring av uttryck som "bästa", "starkaste" utan att behöva styrka detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns tyvärr inget enkelt svar på din fråga. Den typen av marknadsföring du frågar om ligger i gränslandet mellan vad som är tillåtet och inte tillåtet. Här under går jag igenom reglerna i marknadsföringslagen och vad som gäller för vilseledande respektive överdrivna påståenden.

Förbud mot vilseledande marknadsföring

Det är förbjudet att använda felaktiga påståenden eller annat som är vilseledande i marknadsföring (10 § marknadsföringslagen). Att ett påstående inte får vara felaktigt innebär att den som gör påståendet måste kunna bevisa att det stämmer. Om ett företag påstår att deras produkt är billigast måste de också kunna bevisa det.

Om ett felaktigt påstående också är vilseledande avgör man efter hur en genomsnittskonsument kan bli påverkad av påståendet (8 § marknadsföringslagen). Om en helt vanlig konsument sannolikt får ett helhetsintryck som påverkar om konsumenten till exempel väljer att köpa en vara eller inte är påståendet vilseledande.

Det finns situationer där överdrivna påståenden, så kallade puffery, är tillåtna. Skulle det vara så att ett påstående är så pass överdrivet och tydligt felaktigt att en genomsnittskonsument sannolikt inte blir påverkad av det är påståendet okej. Är det till exempel tydligt att en produkt inte är bäst är det okej att påstå att den är det även om det inte stämmer. I de här fallen är marknadsföringen felaktig men inte vilseledande. För att ett påstående ska vara otillåtet måste det även vara vilseledande.

Är uttrycken lagliga?

Sammanfattningsvis hamnar den typen av uttryck som du beskriver någonstans mellan överdrivna och vilseledande påståenden. Om de är tillåtna eller inte beror på hur en genomsnittskonsument uppfattar dem och därför ofta på sammanhanget man hittar uttrycken i.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna Rosenqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?