Är det varumärkesintrång att använda sig av namnet på ett socialt medium i sin marknadsföring?

FRÅGA
Hej,Jag ska arrangera danskurser där ungdomarna ska få lära sig dom mest populära danserna från ett socialt medium och även skapa egna danser av den typen.Min fråga är får man använda det sociala mediets namn i marknadsföringen?Jag har sett att många dansskolor använder det, men eftersom detta ska vara på ett kryssningsfartygs båtar så vill jag vara säker på att inte göra något fel.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din mycket intressanta fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill jag berättar om det kan vara ett varumärkesintrång att använda det sociala mediets namn i din egen marknadsföring för dina danskurser.

Vad är ett varumärke?

Ett varumärke kan vara en mycket värdefull tillgång, och det finns en mängd bestämmelser både på nationell och internationell nivå som avgör vad som man får och inte får göra när det gäller varumärken. Man kan ha ensamrätt till att använda och bestämma över användningen av sitt varumärke eller varukännetecken (varumärkeslagen 1:1). Ett varumärke eller varukännetecken kan vara allt från ett varumärkesnamn, en logga eller en färg som förknippas med varumärket (varumärkeslagen 1:4).

Vem får använda ett varumärke?

När man har ensamrätt till ett varumärke betyder det att det bara är den som har ensamrätt som i näringsverksamhet får använda, och ge tillstånd om användning, ett tecken för varor eller tjänster (varumärkeslagen 1:10). Jag tolkar din fråga som att danskurserna är näringsverksamhet. Därmed använder du tecknet som någon annan har ensamrätt till i din näringsverksamhet.

Sammanfattning

Det kan vara varumärkesintrång att använda namnet på ett socialt medium i marknadsföringen för sin näringsverksamhet. Jag rekommenderar dig att kontakta en jurist som kan göra en mer djupgående utredning kring just dina omständigheter och det sociala mediet ifråga. Samtidigt som det kan finnas en risk med att använda varumärket så kommunicerar just det ordet tydligt till potentiella kunder vad du säljer. Du är välkommen att höra av dig igen om du fortfarande har frågor utifrån just dina omständigheter.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Felix Höglund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?