Vad bör man tänka på vid marknadsföring av alkohol på sociala medier?

FRÅGA
Hej, hur fungerar det med marknadsföring av alkohol på sociala medier?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Alkohollagen och marknadsföring av alkoholdrycker

Av 1 kap. 1 § stycke 1 Alkohollagen framgår att lagen gäller för marknadsföring av alkohol, således blir lagen tillämplig att använda i detta fall. Anmärkningsvärt är att lagen också gäller marknadsföring av alkoholsliknandedrycker, och alltså inte enbart alkoholdrycker (1 kap. 1 § stycke 2).

I lagens sjunde kapitel regleras frågor om marknadsföring av alkoholdrycker. Vid marknadsföring av alkoholdrycker eller alkoholsliknande preparat till konsumenter ska särskild måttfullhet iakttas (7 kap. 1 § stycke 1). Vad gäller att måttfullhet ska iakttas innebär detta bland annat att marknadsföringen inte får rikta sig särskilt till eller skildra barn eller ungdomar som inte har fyllt 25 år (7 kap. 1 § stycke 2)

Allmänna råd av konsumentverket

Konsumentverket har på sin hemsida uppställt ett par allmänna råd vad gäller marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter. Det är ett flertal tips, men två centrala är:

- Marknadsföring av alkoholdrycker bara bör ske på webbplatser där målgruppen eller minst 70% av besökarna är över 25 år.

- Ha en funktion som kontrollerar åldern på besökaren (likt systembolagets webbplats),

Du kan läsa alla råden de ställer upp här.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Ibrahim Halwachi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Reklam och marknadsföring (144)
2021-12-10 Att använda någons namn i produktbeskrivningen
2021-12-02 Otillbörlig marknadsföring att ändra ordinarie pris inför erbjudandet av varor till nedsatt reapris?
2021-12-01 Får jag göra reklam i en butik?
2021-11-09 Vad bör man tänka på vid marknadsföring av alkohol på sociala medier?

Alla besvarade frågor (98657)