Otillbörlig marknadsföring att ändra ordinarie pris inför erbjudandet av varor till nedsatt reapris?

FRÅGA
En av våra konkurrenter kör, enligt vår uppfattning, med fula knep i sin marknadsföring. De verkar ha ständiga extrapriser med röda lappar på sina varor. Det kan t.ex. stå ordinarie pris 1 000 kr på en vara och 600 kr med röd lapp. Det är bara det att varan inte har kostat 1 000 kr på ett bra tag vad vi har förstått. Det här blir ju förvirrande för kunden, som kanske lockas av extrapriset. Får man göra så?
SVAR

Hej!

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår att du och andra anser att en konkurrent använder sig av otillbörlig marknadsföring genom att marknadsföra nedsatta priser under falska premisser om varornas ordinarie priser. Ni misstänker att varornas egentliga ordinarie pris under längre tid har varit ett annat än vad som har framgått av konkurrentens marknadsföring. Din fråga är marknadsföringsrättslig och behandlas i Marknadsföringslagen (MFL). För att svara på frågan redogör jag först för vilka regler som gäller när man marknadsför varor till nedsatt pris, och gör sedan en bedömning av konkurrenten marknadsföring.

Tydliga regler kring marknadsföring av nedsatta varor

Marknadsföring som enligt en bestämmelse i 9-10 §§ MFL eller 12-17 §§ MFL är vilseledande, är enligt 8 § MFL otillbörlig om marknadsföringen påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Om marknadsföringen är otillbörlig riskerar näringsidkaren bakom marknadsföringen de förbuden, ålägganden och avgifter som följer av MFL. En sådan bestämmelse om vilseledande marknadsföring är den om realisation i 17 § MFL, enligt vilken det framgår vilka krav som gäller för den som vill marknadsföra varor under rea-liknande förhållanden.

Enligt 17 § MFL måste den som vill använda uttrycket "realisation" eller något annat uttryck med motsvarande innebörd beakta tre krav som uppställs i paragrafen. Idag används istället för "realisation" orden "rea", "extrapris", "nedsatt pris" och andra liknande termer. Kraven enligt 17 § är att rean gäller försäljningen av produkter som ingår i ordinarie sortiment, att rean sker under begränsad tid och att de rabatterade priserna är lägre i väsentlig grad än de ordinarie priserna för produkterna. Brister marknadsföringen i en av dessa punkter, är den vilseledande. Det är alltså inte tillåtet att höja priset på en vara innan rean startar och sedan sänka priset och marknadsföra prissänkningen som om den vore ett fynd. Ett sådant höjt pris är inte att betrakta som varans ordinarie pris.

Om ett av kraven i 17 § MFL inte uppfylls är marknadsföringen alltså vilseledande. För att vara otillbörlig och klandervärd, måste marknadsföringen anses påverka eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Är marknadsföringen vilseledande kan man i princip utgå ifrån att det finns en otillbörlig konsumentpåverkan.

Konkurrenten gör sig troligen skyldig till vilseledande och otillbörlig marknadsföring

Du beskriver att det verkar som att konkurrenten ständigt har extrapriser och att de angivna ordinarie priserna nog inte är de priserna som vanligtvis gäller för varorna.

För att frekvensen av tillfällen då varor erbjuds till extrapris skulle kunna vara otillåtet, skulle rabatterna i princip behöva gälla samma varor vid flera av dessa tillfällen. Kravet på att rean ska hålla på under begränsad tid innebär enligt Marknadsdomstolen en tid på högst några veckor och i varje fall inte två månader. Om en butik erbjuder en viss vara till reapris i jämna mellanrum, om och om igen, skulle detta kunna strida mot regeln om att rean bara får hålla på under viss tid. Om däremot olika varor erbjuds till rea varje gång, är detta knappast i strid med 17 § MFL och således inte otillbörligt.

Om det stämmer att eran konkurrent innan reor höjer ordinarie pris för skens skull, är detta under alla förhållanden att anse som vilseledande i enlighet med 17 § MFL och även otillbörligt med tanke på konsumentpåverkan som sådana skenreor har. Det höjda priset kan inte anses utgöra ordinarie pris, eftersom ordinarie pris är det priset som gäller i vanliga fall.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Jacob Westin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Reklam och marknadsföring (144)
2021-12-10 Att använda någons namn i produktbeskrivningen
2021-12-02 Otillbörlig marknadsföring att ändra ordinarie pris inför erbjudandet av varor till nedsatt reapris?
2021-12-01 Får jag göra reklam i en butik?
2021-11-09 Vad bör man tänka på vid marknadsföring av alkohol på sociala medier?

Alla besvarade frågor (98652)