Vad innebär konsumentombudsmannens utökade befogenheter?

FRÅGA
Hej, vilka är de nya lagrum i två olika lagar ger Konsumentombudsmannen, möjlighetatt göra inköp under dold identitet, s.k. testköp, både i fysiska butiker och på nätet för att itillsynen kontrollera att en näringsidkares marknadsföring inte är otillbörlig eller använderoskäliga standardavtalsvillkor gentemot konsumenter.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

De aktuella lagändringarna du undrar över träder ikraft den 1 juli 2020 och berör marknadsföringslagen (MFL) och avtalsvillkorslagen (AVLK). Syftet med lagändringarna är att anpassa den svenska rätten till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2394 av den 12 december 2017 (konsumentskyddsförordningen).

Lagändringarna innebär bland annat att behöriga myndigheter ska kunna göra köp under dold identitet (s.k. testköp) samt att en näringsidkare som bryter mot den konsumentskyddande lagstiftningen på nätet ska kunna föreläggas att ta in ett varningsmeddelande som syns vid besök på webbplatsen.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?