Ansvarar företaget eller fotografen för en bild som används i reklam?

FRÅGA
Är företaget eller fotografen ansvarig för en bild som används i reklam?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet?

Utifrån din fråga kommer jag att utgå ifrån att en bild har används i reklam för ett företags räkning. Frågan är då om företaget som använder bilden har ansvar för bilden eller om det istället är bildens fotograf. Det framkommer inte i din fråga för vad företaget eller fotografen ska hållas ansvarig för eller om det är en vanligt bild eller om bilden föreställer en person. Jag kommer hur som helst att redogöra för vad som gäller när det handlar om olovlig användning av någons namn eller bild vid marknadsföring.

Vilka regler är tillämpliga?

När det gäller otillåten användning av någons namn eller bild i reklam finns detta reglerat i lagen om namn och bild i reklam. I lagen stadgas ett förbud för företag att vid sin marknadsföring använda någon annans namn eller bild utan deras samtycket (1 § lagen om namn och bild i reklam).

Vad händer om ett företag använder någon annans namn eller bild i reklam utan personens samtycke?

Om ett företag bryter mot ovan nämnda förbud ska företaget betala skäligt vederlag till den person vars namn eller bild utnyttjats (3 § lagen om namn och bild i reklam). Om förbudet har brutits avsiktligen eller av oaktsamhet utgår även ersättning för den skada användandet inneburit. Här innebär skada både ekonomisk skada men även lidande och andra omständigheter av icke-ekonomisk natur som personen utsatts för. Den här skyldigheten att utge vederlag eller ersättning gäller även arbetsgivaren om det är en anställd som har brutit mot förbudet. Ersättningens storlek varierar beroende på det enskilda fallet.

Domstol kan även besluta att återstående reklammaterial förstörs eller ändras eller att företaget vidtar andra åtgärder med det för att förebygga vidare missbruk av namnet eller bilden (4 § lagen om namn och bild i reklam).

Slutsats

Det är med stor sannolikhet företaget som ansvarar för bilden om denna bild har använts i företagets reklam och inte fotografen. Om fotografen är anställd hos företaget är företaget likväl ansvarig för bilden. Innehåller bilden olovligen en persons namn eller bild kan att antal sanktioner göras gällande som exempelvis ersättning eller att bilden tas bort från reklamen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och skulle du ha fler frågor är du varm välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Izabella Bugsby de la Varga
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?