Kan far med bröstarvinge skriva över all egendom till sambo?

2020-01-29 i Laglott
FRÅGA |Jag är enda bröstarvinge till min far. Han har en sambo sedan 40 år och dom har köpt och levt tillsammans i en Bostadsrättslägenhet de nu fullbetalt. Vid ett tillfälle sa han till min Sambo att jag inte skulle få mer än 10-20000 och att sambon skulle få allt. Detta trots att sambon ej har några egna barn. Ha sa att han skrivit över allt, lägenheten, inventarier , bilen mm på henne, så hon står som egen arvstagare. Kan Han göra så,
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med så ärver inte sambos varandra enligt svensk lag. Sambon har vid dödsfall dock rätt att begära bodelning ( 8 § 2 st. SamboL) enligt 18 § SamboL. Det enda sättet din fars sambo kan få något av kvarlåtenskapen är om han testamenterar bort något till henne. En förälder kan inte ge eller testamentera bort ett barns rätt till arv. Huvudregeln är att ett barn ärver allt från en förälder vilket är arvslotten, 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB).Försöker din far testamentera eller ge bort allt han äger kan du kräva att få ut din laglott, vilket är hälften av arvslotten, 7 kap. 1 § ÄB. Skriver han ett sådant testamente kan du enligt 7 kap. 3 § ÄB få testamentet jämkat, alltså ändrat så du får ut din laglott.Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänligen,

Kan förälder testamentera bort hur som helst?

2020-01-26 i Laglott
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga om arv! Min pappa har två barn med två olika kvinnor, frånskild idag. Det är alltså jag och min halvbror som står som bröstarvingar efter honom.Pappa har nyligen berättat att han upprättat ett testamente med en jurist, där det är tänkt att vi halvsyskon ska ärva olika efter honom, varför är oklart. Min fråga är kort och gott - kan han göra så? Det är en bostadsrätt som kommer att vara med i arvet, oklart hur han fördelat det i testamentet. Dyrare lösören som möbler, tavlor vet jag att han skrivit på någon av oss. Hur funkar det egentligen? Kan man överklaga efter pappas bortgång om min bror tilldelas lägenheten och jag aktier t.ex?
Kathleen Ramos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om testamente regleras i ärvdabalken (ÄB).Som huvudregel får man testamentera bort vad man vill, till vem man vill. Men det finns vissa regler som gör att man inte kan testamentera bort allt, vilket kallas laglottsskydd (7 kap 1 § ÄB). Laglottsskyddet gäller dock endast bröstarvingar, det vill säga barn. Din pappa kan alltså testamentera bort vad han vill och hur han vill. Dock kommer du alltid att ha rätt till din laglott vilket är halva arvslotten delad på antalet barn. Ifall du märker efter din pappas bortfall att du får mindre än din laglott (alltså det du har rätt till enligt lag) så kan du begära jämkning av testamentet (7 kap 3 § ÄB) för att få ut hela din laglott. Hoppas du fick svar på din fråga!

Laglott och testamente

2020-01-19 i Laglott
FRÅGA |Hej,Jag och min sambo har startat ett företag tillsammans. Vi vill ärva varandras andel om någon av oss går bort, men han har barn från en tidigare relation. I dagsläget äger jag 100% av aktierna, men jag planerar att överlåta 50% till honom. Är det möjligt att ärva varandras andel i bolaget trots särkullbarn? Hur skulle ni råda oss att göra i detta läge?
Jakob Westling |Hej och tack för du valt Lawline med din fråga!Som Sambos måste ni upprätta ett testamente för att ni ska kunna ärva. Ni har full förfogelse över pengarna/aktier och du har rätt till att tilldela din sambo alla aktier vid ditt dödsfall, 9:1 ÄB Dock har vi i Sverige en s.k laglottsregel. Det innebär att barn alltid har rätt till 50% av sitt arv 7:1 ÄB. Denna regel skulle kunna hindra er ide om att din sambo kommer överta alla aktier ifall det inte finns annan egendom som kan täcka laglotten. Denna regel gäller såklart endast om du har ett barn som kan ärva.

Tidsfrist för begäran om laglott

2019-12-31 i Laglott
FRÅGA |Hej!Jag har inte fått veta att min far dog redan 1996. Jag är enda barnet och han var inte gift. Han hade flertalet syskon som kände till mig.Ingen har kontaktat mig alls angående hans bortgång. Jag fick veta det av en kusin som släktforskade och hittade mig. Jag hittar inget om vem som skötte dödsboet eller bodelningen. Jag fick veta i slutet av 2017 att han hade gått bort.Kan jag begära min laglott eller kan jag ta reda på vad som hänt med arvet?
Hanna Kanon |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som bröstarvinge har du rätt att bli delgiven testamentet efter din far (14:4 Ärvdabalken). Efter att du har blivit delgiven så måste du påkalla jämkning av testamentet för att få ut sin laglott (https://lagen.nu/1958:637#K7P3S1). Denna begäran om jämkning måste ske inom sex månader, annars går rätten om att begära ut laglott förlorad. Tidsfristen börjar alltså ticka fr.o.m det att du blev delgiven, och om detta var i slutet av 2017 i ditt fall så gick dessvärre den tidsfristen ut i mitten på 2018. Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan en bröstarvinge tvinga fram en försäljning av en fastighet?

2020-01-29 i Laglott
FRÅGA |Hej.Kan en bröstarvinge TVINGA till en försäljning av fastigheten vid ett dödsfall? Vi lever i ett samboförhållande där fastigheten ägs av båda parter, 50/50.Testamente är skrivet, där det står "Det är vår önskan att den som överlever den andre skall sitta i orubbat bo"Med vänlig hälsning
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaFör att svara på din fråga kommer jag hänvisa till sambolagen (SamboL) och ärvdabalken (ÄB). En bodelning ska görasDå en person i samboförhållande avlider ska en bodelning göras om den efterlevande sambon begär det (2 § och 8 § SamboL). Om den efterlevande sambon inte begär bodelning kommer denne behålla det den äger, och det den avlidne sambon äger utgör arvet efter denne. Om en bodelning görs ska sambornas samboegendom delas upp mellan dem (8 § SamboL). När man vet vilken egendom som tillfaller respektive sambo kan den avlidnes sambons kvarlåtenskap fördelas i enlighet med reglerna om arv. Hur ska arvet fördelas?Huvudregeln inom svensk rätt är att den avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn, ska dela lika på arvet (2 kap. 1 § ÄB). Den del som då tillfaller varje bröstarvinge utgör dennes arvslott. Bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Det finns en arvsrätt för en efterlevande make, som går före gemensamma barns arvsrätt (3 kap. 1 § ÄB). Denna rätt gäller dock inte för en efterlevande sambo. Detta innebär att sambor inte ärver varandra. Om en person som är sambo avlider kommer alltså dennes bröstarvingar ärva och den efterlevande sambon får endast det som tillfaller denne i bodelningen. En efterlevande sambo kan ärva genom testamenteOm man vill att ens efterlevande sambo ska ärva då man avlider måste man upprätta ett testamente. Den som har fyllt 18 år är fri att förordna om sin kvarlåtenskap genom testamente (9 kap. 1 § ÄB). För att vara giltigt måste ett testamente ha upprättats skriftligen och med två vittnen (10 kap. 1 § ÄB). Jag kommer utgå ifrån att det testamente ni har upprättat är giltigt. Bröstarvingars laglott inskränker testamentetSom jag skrivit ovan har bröstarvingar alltid rätt till sin laglott. Om ett testamente skulle inskränka en bröstarvinges rätt till laglott kan bröstarvingen kräva att testamentet ska jämkas (7 kap. 3 § ÄB). Om en bröstarvinge väljer att jämka testamentet har denne rätt att få ut sin laglott direkt. I denna situation kommer den efterlevande sambon och bröstarvingen bli samägare till fastigheten. Samägande regleras i lag om samäganderätt. Enligt denna lags 6 § kan var och en som är samägare ansöka hos rätten om att egendomen ska utbjudas till försäljning på offentlig auktion. En samägare kan alltså tvinga fram en försäljning av till exempel en fastighet. SlutsatsDet är alltså möjligt för en bröstarvinge att tvinga fram en försäljning av en fastighet, eftersom bröstarvingar har rätt till sin laglott. Det finns ingen möjlighet för er som sambor att skriva bort denna rätt. Det ni kan göra är att förklara för bröstarvingen att er önskan är att den som överlever den andra ska sitta kvar i orubbat bo, och att be bröstarvingen respektera detta. Jag vet inte hur ni har formulerat ert testamente, men ni kan välja att skriva att ni vill att då båda avlidit ska hela arvslotten tillfalla bröstarvingen, och att om en bröstarvinge väljer att jämka testamentet ska denne endast få ut sin laglott. Detta kanske kan hjälpa för att bröstarvingen ska välja att respektera testamentet och istället vänta på att få ut sitt arv tills ni båda avlidit. Det är dock ingen garanti, eftersom bröstarvingen, som jag skrivit ovan, har rätt att jämka testamentet för att få ut sin laglott direkt.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Bröstarvingars rätt till arv trumfar testamente

2020-01-26 i Laglott
FRÅGA |Är inskriven i testamentet men delar jag och mina halvsyskon lika på arvet efter att deras pappa gått bort? Min bonuspappa har skrivit in mig i testamentet där det står följande:"Vid min bortgång skall all min kvarlåtenskap tillfalla BRÖSTARVINGE-1, BRÖSTARVINGE-2 och BONUSBARN (jag) och fördelas mellan dessa enligt huvudavtalet.För det fall någon av mina bröstarvingar begär jämkning av testamente för utfående av laglott skall bröstarvinge enbart erhålla sin laglott i kontanter. All min övriga egendom skall då tillfalla testamentarvtagare och arvinge som ej klandrat testamentet för utfående av laglott."
Viking Ringstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar arvsrättsliga regler som du hittar i ärvdabalken (ÄB).Legal arvsrätt går före testamenteSom jag tolkar din fråga ingår du i en bonusfamilj där du delar mor med dina halvsyskon, och ser deras genetiske far som din bonusfar. Du har emellertid inget genetiskt släktskap till honom. Din fråga är alltså om arvet efter din bonuspappa ska tillfalla dig och dina halvsyskon lika, efter dennes frånfälle.Utgångspunkten i svensk rätt är att arv grundas på "blodsband". Eftersom dina halvsyskon (bröstarvinge 1 och 2) är faderns avkomlingar, är de mycket riktigt just bröstarvingar som på så vis är arvsberättigade (1 kap. 2 § ÄB). Du har däremot ingen arvsrätt överhuvudtaget efter din bonuspappa – du kan endast få del av kvarlåtenskapen ("arvet") genom ett testamentariskt förordnande (testamente).Bröstarvingar utgör den s.k. första arvsklassen och har ett mycket starkt skydd för sitt arvsanspråk. Hälften av arvlåtarens (den avlidnes) kvarlåtenskap måste nämligen alltid tillfalla dennes bröstarvingar, den s.k. laglotten (7 kap. 1 § ÄB). Ett testamente som innebär att denna regel inte respekteras kan i så fall jämkas av bröstarvingarna (7 kap. 3 § ÄB). Detta innebär att oavsett vad ska dina halvsyskon dela på 50% av de tillgångar som er gemensamma bonuspappa efterlämnar sig. Bröstarvingarna ska dela lika inbördes, så är de två till antalet utgörs deras laglott av 25% var. Rätten till denna laglott grundar sig inte i testamentet, utan följer rakt av lagen. Det är resterande 50% av tillgångarna som din bonuspappa äger kan han förfoga över testamentariskt, eller med andra ord, ge bort genom testamente (11 kap. 1 ÄB). Om inget testamente upprättas kommer hela kvarlåtenskapen tillfalla bröstarvingarna som arv, och även om testamente upprättas kan arvlåtaren förstås testamentera sina bröstarvingar mer egendom utöver den lagstadgade laglotten. I ditt verkar just detta ha skett – din bonuspappa har enligt testamentet velat åstadkomma en tredelad likafördelning av arvet mellan er. Det innebär att ni kommer erhålla 33% var av arvet – sett till ekonomiska värden. Om jag förstått din beskrivning av testamentet rätt torde denna uppdelning vara helt i sin ordning – de båda bröstarvingarna får ju mer än sina lagstadgade 25% (laglott).Verkligheten kan förstås vara mer komplicerad än så, och beroende på eventuella förskott på arv, stora gåvor till er barn eller en ojämn fördelning av legat (arvsobjekt, i motsats till kontanter) vars värden visar sig vara högre eller lägre än beräknat, kan dock situationen uppstå att någon av de båda bröstarvingarnas rätt till laglott kränks, genom att de alltså erhåller mindre än 25% av arvet. I så fall kommer de kunna påkalla jämkning av testamentet och tvinga fram arv som motsvarar laglotten (enligt vad din bonuspappa bestämt i avtalet ovan, i kontanter). I ett sådant fall går deras arvsrätt före din testamentsrätt.Men vid en grundläggande testamentestolkning framgår tydligt att din bonuspappas avsikt är att ni ska dela lika på kvarlåtenskapen, varför detta med största sannolikhet kommer att bli fallet.Jag hoppas du fick svar på din fråga,Mvh

Jämkning av laglott: hur framställer jag kravet?

2019-12-31 i Laglott
FRÅGA |Hej min farmor gick bort i augusti. Min farbror lever men min pappa gick bort 1986.Alltså är jag och min bror bröstarvingar. nu vill juristen att jag måste förnya kravet på laglotten?Och hur gör jag det enklast? För jag vill ju göra anspråk av laglott. Min farbror har anlitat boskiftesman hos Haparanda tingsrätt. För jag vill inte bli arvlös. Med vänlig hälsning Johannes norrman.
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Med vänlig hälsning,

Testamenterar bort all egendom - laglottsskydd?

2019-12-30 i Laglott
FRÅGA |Min mamma Mi gifte sig med en man Ma som hade ett barn P. Mi är inte P mamma. Ma är inte min pappa. Frågan är om Ma dör och Mi lever. Och i testamentet står det att Mi får allt arv vad händer angående laglott skydd lagen med P? Får han 50% av Mi arv även om han inte var i testamentet? Får jag något också eller inte eftersom han inte var min riktiga pappa? Tack!
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga handlar om arv blir ärvdabalken (ÄB) tillämplig. Vad händer med Ps arv om Ma dör?Eftersom P bara är barn till Ma och inte till Mi har han rätt att få ut sin laglott direkt ifall Ma skulle gå bort. Om Ma skulle testamentera bort allt till Mi har P ändå rätt till sin laglott eftersom det finns ett laglottsskydd i ÄB, se 7 kap. 3 § ÄB. För att få ut sin laglott måste dock P begära jämkning av testamentet inom 6 månader från att han erhöll testamentet. Ifall P inte begär jämkning av testamentet inom 6 månader förlorar han sin rätt till laglotten. Ärver du något om Ma dör?Eftersom du inte är släkt med Ma har du ingen rätt att ärva honom så länge han inte har ett testamente som skulle säga annat. Om inget testamente finns ärver du alltså inte Ma. Hoppas du fått svar på din frågaVänliga hälsningar