FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTLaglott05/06/2022

Har en bröstarvinges maka arvsrätt?

Hej! Jag vill inte att min sonhustru får ta del av arvet efter mig. Arvet efter mig skall gå till mina två barn som enskild egendom. Ett av mina barn är gift och har barn. Vad händer om min son avlider före sin hustru? Jag vill att min sons arv skall gå till deras gemensamma barn, mitt barnbarn. Kan jag skriva något? Tacksam för svar / Mamma och farmor

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du är orolig över att din sons hustru kan ärva dig ifall olyckan skulle vara framme och något hände med din son, samt att du undrar ifall du behöver vidta några särskilda åtgärder för att detta inte ska hända. För att besvara din fråga ska jag hänvisa till Ärvdabalken (ÄB).

Hur ser regleringen ut kring arv?

När du går bort är dina bröstarvingar (dvs barn) de första som har rätt att ärva dig (ÄB 2 kap § 1 st 1). Alla dina barn tar lika lott, vilket innebär att de ska ha varsin och lika stor andel av din kvarlåtenskap. Ifall dina barn dör före dig, träder deras barn i deras ställe och ärver lika lott ÄB 2 kap § 1 st 2).

Det kan vara värt att nämna att du har en möjlighet att påverka hur ditt kvarlåtenskap ska fördelas genom att skriva ett testamente. Som bröstarvinge har man dock alltid rätt att få ut sin laglott, vilket utgör hälften av den arvslott som man är berättigad till (ÄB 7 kap § 1). Notera även att formkraven för ett testamente ska vara uppfyllda för att testamentet ska anses vara giltigt (se ÄB 10 kap § 1). Men i detta fall behöver du alltså inte göra något, eftersom jag tolkar det som att du endast vill att dina arvingar (barn och barnbarn( ska ärva dig.

Exempel

Vi säger som exempel att du har två barn (A och B) och ditt andra barn, B, avlider och lämnar efter sig två barn, C och D. A kommer i detta fall att ärva 50% av ditt kvarlåtenskap, mellan resterande 50% delas lika mellan C och D. Det innebär att din sons hustru som huvudregel inte har rätt att ärva dig, varför du inte behöver vidta några särskilda åtgärder.

Om du har fler frågor är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen,

Med vänlig hälsning,

Samer MajidRådgivare