Kan man bli återbetalningsskyldig om man har fått en gåva av en döende släkting?

Hej, jag har en fundering angående gåva inför dödsfall. Jag har fått en gåva av min Farmor i form av en summa som överfördes 3 månader innan hon avled nu i Juni. Hon var då i medvetande skick och skulle föra över summan till mig på eget bevåg. Nu har vi anställt en jurist som ska utföra bouppteckningen. Då undrar jag: Kommer jag bli tvungen att få skicka tillbaka pengarna till dödsboet. Vad säger lagen? Samt, kan juristen vi har kontakt med göra ett eget beslut angående pengarna, eller måste hen gå helt efter vad lagen säger? Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

I mitt svar utgår jag ifrån den information som du har skrivit och en fullständig bedömningen av situationen kommer därför att vara begränsad. Jag ger därför svar på vad som borde gälla utifrån de antaganden som jag gör utifrån din fråga. 

Vilken lag är tillämplig? 

Det är ärvdabalken (ÄB) som reglerar frågor om rätten till arv och laglott.  

Hur fungerar det förstärkta laglottsskyddet?

Arvingar har rätt till åtminstone hälften av en arvlåtares kvarlåtenskap (7:1 ÄB). Det är i första hand arvlåtarens barn som ärver och sedan deras barn (2:1 ÄB). Regeln om laglottsskyddet är till för att skydda arvingarna mot att en arvlåtare testamenterar bort hela sin kvarlåtenskap. Det förstärkta laglottsskyddet är ett ytterligare skydd mot att arvlåtaren istället ger bort sin kvarlåtenskap under sin livstid.  

Regeln om det förstärkta laglottsskyddet likställer gåvor med testamenten med den innebörd av att gåvans värde måste återställas till kvarlåtenskapen, om regeln anses vara aktuell (7:4 ÄB). Arvingarna måste dock väcka en sådan talan om återbetalning inom ett år från när bouppteckningen efter arvlåtaren avslutades (7:4 2 st. ÄB). Vidare är förutsättningen för att regeln ska tillämpas den att gåvans syfte ska jämställas med ett testamente, till exempel när arvlåtaren väntar döden inom kort tid. 

Bevisbördan för att gåvan ska likställas med ett testamente ligger dock på arvingarna som gör anspråk på sin laglott (Svea hovrätts dom 2021-01-07 i Mål nr T 7894–20). Med andra ord måste arvingarna visa att din farmors syfte med gåvan var att testamentera bort delar av sina tillgångar till dig. Kan arvingarna inte visa detta, så borde du inte vara skyldig att betala tillbaka gåvan. Att din farmor gav dig en gåva så nära inpå hennes bortgång kan tala i någon mån för att hon kan ha försökt att kringgå arvsreglerna. Jag kan dock inte uttala mig närmare om detta. 

Finns det ett undantag till det förstärkta laglottsskyddet? 

Ovan regel har dock ett undantag som säger att om en återbetalning av gåvan skulle bli alltför hård mot gåvotagaren, så ska regeln om det förstärkta laglottsskyddet inte användas (7:4 ÄB och NJA II 1928 s. 453). Det betyder att man inte behöver betala tillbaka den gåva som man har fått av arvlåtaren. Regeln ska dock användas restriktivt. Eftersom jag inte känner till omständigheterna i ditt fall kan jag inte heller uttala mig om undantaget vore aktuellt. 

Avslutande ord och min rekommendation

Inledningsvis gäller att en gåva som har getts med ett syfte att ordna arvet kan omfattas av reglerna om det förstärkta laglottsskyddet. Kan arvingarna bevisa detta, så borde du vara skyldig att återbetala gåvans värde så att arvet kan fördelas. Eftersom din farmor gav dig gåvan i nära anslutning till bortgången är det inte orimligt att anta att hon kan ha försökt att kringgå arvsreglerna. Det skulle betyda att det eventuellt finns en risk för att du kan bli återbetalningsskyldig. Angående juristen som ni har anställt gäller att han eller hon måste följa lagen, annars riskerar juristen att bli skadeståndsskyldig mot er. Min rekommendation är att du pratar med arvingarna om gåvan som du fick av din farmor och undersöker om ni kan komma överens om en passande lösning för er alla. 

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”