Kan man undgå reglerna om arv genom att sälja sina tillgångar billigt?

Hej! Min mor vill sälja huset billigt till min svåger, inte till min syster som han är gift med. Det är ett sommarparadis, värt minst 10-12 miljoner på öppna marknaden. Står jag helt utan arv eller rättigheter vi ms bortgång? Orättvisan gnager. Med vänlig hälsning, Veronica

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tillämplig lag

Regler som rör arv återfinns i Ärvdabalken (ÄB). 


Barns rätt till arv

Inledningsvis ska fastställas att man som barn aldrig kan bli helt arvlös, även om ens förälder skulle göra sig av med egendom på olika sätt. Man har nämligen alltid rätt till sin laglott. En laglott är halva ens arvslott (7 kap 1§ ÄB)

Vad menas då med arvslott och laglott? 

Kvarlåtenskapen är de tillgångar som finns kvar efter att din mors skulder har betalats. Arvslotten är den del av din mors kvarlåtenskap som ska gå till dig. Storleken av din arvslott beror på hur stora tillgångar som finns kvar och hur många personer som ska dela på dem. En laglott utgör halva ens arvslott och den har man rätt till oavsett om ens förälder exempelvis skulle testamentera bort all sin egendom.

Exempel: Din mor har två barn, dig och ditt syskon. Hennes kvarlåtenskap uppgår till 200 000 kr. När din mor avlider kommer ni få dela på arvet. Din arvslott är då 100 000 kr (200 000 / 2) och din laglott är 50 000 kr (100 000 / 2). Du har alltså alltid rätt till din laglott (50 000 kr i detta exemplet). 


Vad gäller i ditt fall?

I Ärvdabalken finns det en särskild regel som reglerar den situationen då en förälder gör sig av med ett barns arv. Det kallas för det förstärkta laglottsskyddet och regeln finns för att skydda barnens rätt till arv (7 kap. 4§ ÄB). Om man säljer en bostad långt under marknadsvärdet så ses det som en gåva. Gåvor som kan likställas med ett testamente ska ingå i kvarlåtenskapen och alltså räknas med när arvingarnas arvsandelar beräknas. Detta leder till att arvingarna trots allt får ta del av de tillgångarna. För att lagrummet ska aktualiseras så krävs det att gåvan skänkts under omständigheter eller villkor som innebär att gåvans syfte kan likställas med ett testamente. Detta kan vara fallet då man exempelvis vet att man inom kort kommer att gå bort och ger bort en stor del av sin egendom, vilket i ditt fall är ett hus av högt värde.


Vad kan du göra?

Låt säga att din mor skulle sälja huset långt under marknadsvärdet. Vid fördelning av hennes kvarlåtenskap så måste du påkalla din rätt till arv (7 kap. 4§ st 2 ÄB). Detta görs genom att väcka talan i domstol och det måste göras inom ett år från det att bouppteckningen avslutats. Vad som sker i praktiken blir då att, den som fått gåvan, får ge tillbaka hela eller delar av gåvan. Är det inte möjligt är gåvotagaren skyldig att ersätta arvtagaren med den summa som hen har rätt till. 


Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen!

Med vänlig hälsning,

Linnea HoodRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”