FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTLaglott19/06/2022

Hur påverkar förskott på arv till bröstarvinge övriga bröstarvingar och deras laglott?

3 systrar har en far med hus, värderad till ca 6 miljoner kr och ej belånad. Huset registreras som personlig gåva till äldsta systern hos Lantmäteriet och pappan dör strax därefter. Får det gå till så, eller ska systrarna klandra gåvan? De två systrarna har ej blivit kompenserade med pengar.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Den primära lag som blir aktuell vid arvsfrågor är Ärvdabalken (ÄB). 

Förskott på arv

En person är fri att ge gåvor till sina barn eller andra under dennes livstid, även om det kommer påverka övriga arvstagare så finns det ingen regel som stadgar att en kompensation måste ske. Vad som dock blir viktigt i ert fall är att en gåva till en bröstarvinge ska förutsättas utgöra förskott på arv (6 kap. 1 § 1 stycket ÄB). Denna presumtion gäller dock endast om det inte framgår att gåvan inte ska utgöra förskott på arv. Det är möjligt att skriva in i ett gåvobrev att fastigheten inte ska anses utgöra förskott på arv. Om det inte står något om detta i gåvobrevet så kommer det i ert fall innebär att systern som fått fastigheten ska anses fått ut en del av sitt arv redan innan fadern gått bort (6 miljoner kronor).

Arvslott, Laglott och det förstärkta laglottsskyddet

Huvudregeln är att kvarlåtenskapen ska delas lika mellan bröstarvingarna, detta kallas för arvslott (2 kap. 1 § ÄB). En förälder kan välja att testamentera bort stora delar av sin egendom, men vad som är viktigt att känna till är att en bröstarvinge alltid har rätt till sin laglott, som är hälften av arvslotten. Detta aktualiseras oftast när det finns ett testamente som har en annan arvsdelning än den som stadgas i lagen (7 kap. 1 § ÄB) & (7 kap. 3 § ÄB)

Utöver situationen med testamente så finns även det förstärkta laglottsskyddet (7 kap. 4 § 1 stycket ÄB). Detta gäller primärt när en arvlåtare har gett bort en gåva nära döden som kan likställas med ett testamente, dvs att gåvogivaren förbereder sig för sin bortgång och hur arvet ska tillfalla. Med hänsyn till er situation och att fastigheten gavs bort väldigt nära intill faderns bortgång så är detta troligen en sådan situation som kommer falla in under bestämmelsens tillämpningsområde. Vad som slutligen är viktigt att poängtera är att denna regel är tillämpbar även i det fall som det skulle vara föreskrivet att gåvan inte ska anses utgöra förskott på arv. 

Effekten av att regeln är tillämpbar är att en beräkning av laglotten sker enligt 7 kap. 2-3 § ÄB. Detta skulle innebära för övriga bröstarvingar att fastighetens värde kommer beaktas som en del av den totala kvarlåtenskapen vid uträkningen för laglottens storlek. Utöver det så är systern som fått fastigheten i gåva, skyldig att kompensera övriga bröstarvingar om inte dessa kan få ut sin laglott ur den kvarlåtenskap som finns kvar utöver fastigheten. 

För att ovan ska ske så måste dock en eller alla övriga bröstarvingar klandra gåvan och väcka talan hos domstolen inom ett år från att bouppteckningen avslutades (7 kap. 4 § 2 stycket ÄB). Rätt domstol för detta är där den avlidne hade att svara i tvistemål i allmänhet (10 kap. 9 § Rättegångsbalken).

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen för vidare rådgivning. 

Med vänliga hälsningar,

William TinnbergRådgivare