Hur undersöker jag om min mor gått miste om sin laglott?

Jag undrar om det var lagligt att min morfar testamenterade nästan hela sin förmögenhet till min morbror, så att min moder blev nästan helt arvslös? Har inte barn laglig rätt till "arvslott" även om ett testamente menar annat? Jag läser t.ex. att: "Laglotten är den del av arvet som den avlidne inte får bestämma över genom ett testamente. Laglott är en lagstadgad rätt för bröstarvinge att ärva hälften av sin arvslott som stadgas i Ärvdabalken 7 kap. 1 §. Genom denna bestämmelse anses att bröstarvinge fått skydd för åtminstone hälften av vad bröstarvingen skulle ha rätt till enligt lag."

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Arv regleras av ärvdabalk (1958:637) (ÄB framöver) och som utgångspunkt ska den avlidnes barn ärva lika mycket var, 2 kap. 1 § ÄB. Om den avlidne har två barn så ska alltså vardera ärva 1/2 av förmögenheten. Denna rätt brukar kallas för arvslott. Precis som ni skriver så har dock bröstarvingar ett extra skydd för sin rätt genom den s.k. laglotten. Laglotten utgör hälften av arvslotten, 7 kap. 1 § ÄB, alltså 1/4 i vårt exempel ovan. 

Jag föreslår att ni undersöker den s.k. arvsskifteshandlingen som undertecknas i samband med att arvet delas ut. Ofta så innehåller den en upplysning om hur stor förmögenhet den avlidne hade efter att skulder dragits av. På så vis kan ni enkelt undersöka om Er mor fått för lite i arv. 

För det fallet att ni skulle finna att Er mor fått för lite i arv så kan ni kräva en jämkning av testamentet enligt 7 kap. 3 § ÄB, dock senast sex månader efter att hon tagit del av testamentet.

 Om du har ytterligare frågor så är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. 

Fredrik ErikssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000