Kan två arvtagare ärva olika?

Hej, min äldsta son är avliden, och han hade två söner som ärver sin fars del efter mig en dag. Min fråga är om den ena sonen (mitt barnbarn) bara kan ärva sin laglott och mitt andra barnbarn kan ärva mig fullt ut?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Såsom jag tolkar din fråga vill du veta om det är möjligt att ditt ena barnbarn endast ärver sin fars laglott, och det andra barnbarnet ärver dig fullt ut. I mitt svar utgår jag från att de enda som är arvsberättigade är dina två barnbarn. Om du exempelvis har fler barn kommer även de har rätt till sin laglott, och då kan således inte ett av dina barnbarn ärva dig fullt ut. För att besvara frågan kommer vi att använda oss av Ärvdabalken (ÄB).

Istadarätten

Som huvudregel ska arvlåtarens arv gå till dess avkomlingar, alltså i detta fall din son. Eftersom du har skrivit att din son inte lever längre, är det precis som du skriver dina barnbarn som träder i din sons ställe. Varje barnbarn ska som huvudregel ärva lika mycket (2 kap. 1 § ärvdabalken). Denna rätt dina barnbarn har, brukar man i juridiska termer benämna som Istadarätt. Om det inte finns några andra arvstagare i din familj utan endast dina två barnbarn ska som utgångspunkt hela ditt arv fördelas lika mellan barnbarnen. Det finns dock åtgärder som medför att barnbarnen inte får lika mycket. 

Laglott

Precis som du skriver finns det något som heter laglott, och det är den del av arvslotten som dina barnbarn alltid har rätt till (7 kap. 1 § ärvdabalken). Du kan dock välja att upprätta ett testamente som säger att resterande del av ditt arv som inte utgör laglotten ska tillfalla endast ett av dina barnbarn. Om du däremot väljer att inte skriva ett testamente, kommer hela ditt arv automatiskt tillfalla barnbarnen och de får således lika mycket enligt ärvdabalkens regler. 

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Om du vill ha hjälp med att upprätta detta testamente får du gärna ta kontakt med oss igen. Det kan du göra genom att mejla oss på: info@lawline.se 

Med vänliga hälsningar,

Emelie SandénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”