Varför ser laglottsinstitutet ut som det gör?

Mina föräldrar har skrivit ett testamente där jag och mitt syskon erhåller laglott och mitt syskons barn erhåller resterande del (jag har inga barn, mitt syskon har barn). Jag har förstått att detta är juridiskt korrekt men är det tanken bakom avslagen. Känns inte "rättvist".

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Precis som du säger så är det dina föräldrar har gjort med sitt testamente ”juridiskt korrekt”. I Sverige har laglottssystemet funnits i någon form sedan mitten på 1800-talet, och dagens bestämmelser återfinns i 7 kap. ärvdabalken (ÄB). I 7 kap. 1 § ÄB framgår det att bröstarvingar, vilket du och ditt syskon är, har rätt att få ut sin laglott och den andra halvan står det fritt för arvlåtaren att testamentera bort. 

Jag har full förståelse att det kan framstå som orättvist att som bröstarvinge inte vara berättigad till hela arvslotten. Samtidigt finns det många som anser att det är orimligt att man inte får testamentera bort hela sin arvslott. Min uppfattning är att det laglottsinstitut vi har idag är ett försök att nå en slags gyllene medelväg mellan de två olika synsätten. När laglottsinstitutet infördes presenterades framför allt två skäl för det; dels att säkra bröstarvingarnas försörjning, dels att skapa rättvisa bröstarvingar emellan. Särskilt det första skälet vägde tungt, i och med att det här var en tid då man var oerhört beroende av arv för kunna säkra sin försörjning. 

Som sagt har vi fortfarande kvar mer eller mindre samma regler kring laglotten idag trots att dagens samhälle skiljer sig oerhört från det på 1800-talet. Det har presenterats ett antal motioner som föreslår att laglottssystemet ska tas bort eller göras om. Vad jag kan se är det dock ingen som vill utöka laglottsskyddet, utan de vill istället göra det möjligt att fritt testamentera vem som ska få sitt arv. Ingen sådan motion har dock fått medhåll då man helt enkelt har ansett att bröstarvingars rätt till arv väger tyngre än att arvlåtarens rätt att välja sina arvingar. 

Jag hoppas att det gav i alla fall lite klarhet i varför systemet ser ut som det gör. Det är verkligen en intressant debatt som konstant pågår, och det är inte omöjligt att laglottsinstitutet ser annorlunda ut i framtiden!

Vänliga hälsningar, 

Selma SkoghällRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”