Ärver styvbarn?

2021-01-31 i Arvsordning
FRÅGA |Hej,Min fråga gäller följande. Min moster (98) har inga barn och har utnämnt mina 2 systrar och mig (systerbarn) till arvingar i sitt testament. Mostern är dement och bor på äldreboende i Stockholm.Nu är tyvärr min äldsta syster allvarligt sjuk och kommer inte att leva länge mera. Nu undrar jag hur det blir med vår mosters arv efter att min syster gått bort; hon är änka och har inga egna barn men däremot 5 styvbarn (från hennes mans tidigare 2 äktenskap).Tack på förhand för eran syn på saken.Vänlig hälsning,
Jessica Sarhede |Hej, tack för du vänder dig till Lawline med din fråga! Om din moster inte hade testamenterat sin kvarlåtenskap och din egna mamma inte är vid liv, och mostern inte hade egna barn (1:a arvsklassen) eller make/maka vid liv, så ärver du och dina syskon. 2:2 2 st ärvdabalken (2:a arvsklassen) Sista och 3:e arvsklassen är din mosters mor-och farföräldrar vilka jag antar inte är vid liv. Arvsrätten sträcker sig inte längre än så och därför kommer din systers styvbarn inte kunna ärva hennes andel, utan istället får du och din kvarvarande syster dela hälften var på arvet. Detta gäller i de fall att din ena syster hinner avlida innan din moster. Avlider mostern först och arvet hinner tillfalla din syster som är sjuk, så kan den systern testamentets att styvbarnen men genom den lagreglerade arvsrätten tillfaller inte din systers kvarlåtenskap hennes styvbarn. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsing,

Vem kan klandra förskott på arv?

2020-12-30 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Jag har en undran angående min man som känner sig orättvist behandlad.Min man har endast ett syskon. De båda brödrarna skulle ärva sin morbrors gård för en billigare peng pågrund av att morbrodern inte fick gårdens ekonomi att gå runt. Morbroderns föräldrar är avlidna. Pojkarnas mamma som är enda syskonet till morbrodern var med på att hennes söner skulle få köpa gårde. Gården blev värderad till ca. 8 miljoner. När det väl var dags att skriva över gården till syskonen, ångrade sig morbrodern och ville istället prova driva gården själv några år till.Efter ca. 1 år får min man reda på att hans bror köpt gården bakom ryggen på honom.Han gav ca.3 miljoner för gården.Kan det verkligen få gå till så här, bakom ryggen på min man?Vänliga hälsningar Marika
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder er till Lawline med din fråga!Så länge morbrodern inte har egna barn, är brödernas mamma den enda arvingen. Din man och hans bror är inte arvsberättigade i detta förhållandet, utan de ärver efter sin mamma så länge inte morbrodern skrivit ett testamente. Morbrodern har som utgångspunkt alltid rätt att göra vad han vill med sina tillgångar, brödernas mamma hade även om hon inte samtyckt till att hennes söner skulle få köpa gården, haft svårt att klandra detta beslut både före och efter morbroderns död då han har rätt att förfoga över sina tillgångar så som han önskar och hon inte är en bröstarvinge till honom. Det hade funnits en bättre utgångspunkt att klandra denna typ av överlåtelse som indirekt blir en gåva, om din man hade varit bröstarvinge. Om det t.ex. hade varit brödernas pappa istället för morbror, hade din man kunnat väcka talan om att hans bror fått köpa gården för ett så billigt pris i jämförelse med det egentliga marknadsvärdet så att det skulle räknas som gåva, och därmed förskott på arvet. Hade detta varit fallet skulle förskottet avräknas på broderns andel av det kvarstående arvet, 6:1 ärvdabalken. Men i situationen som du angett nu ser jag det svårt att angripa försäljningen rättsligt.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Kan man bli adopterad oavsett ålder?

2020-11-07 i Arvsordning
FRÅGA |Jag blev som 20-åring adopterad av en fosterfamilj, som jag kom till när jag var 6 år. Båda fosterföraldrarna hade dött före 1978. Nu undrar min biologiska mors man om han kan adoptera mig eftersom han saknar arvingar. Han vill att jag skall ha hans kvarlåtenskap. (Min biologiska mor dog 2010.)Jag är 77 år så för min del saknar det väl mindre betydelse än för mina barn.
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om han saknar andra arvingar behöver han inte adoptera dig för att du ska ha rätt att ärva hans kvarlåtenskap. Utan det krävs endast att han upprättar ett skriftligt testamente där hans avsikt att du ska ärva tydligt framgår, att han själv undertecknar testamentet och att två vittnen bevittnar signaturen, 10:1 ärvdabalken. Det bör även anges datum när testamentet skrivs under, 10:2 ÄrvB. Det blir ett mycket lättare tillvägagångssätt för att uppnå samma resultat, att du ska ärva hans kvarlåtenskap, än att han adopterar dig. Om din biologiska mammas man ska adoptera dig så krävs det att ni ansöker om detta i tingsrätten, 4:12 föräldrabalken. Adoption av vuxna godkänns endast om det finns särskild anledning till adoption med hänsyn till ert personliga förhållande och om adoption i övrigt anses lämplig. Vid bedömningen kommer de se till om din biologiska mammas man uppfostrat dig eller om adoption annars bekräftar en relation som motsvarar den mellan förälder och barn, 4:4 FB. Det finns med andra ord ingen säkerhet för att adoptionen kommer att godkännas av domstolen, därför är att upprätta ett testamente en mycket enklare väg för att du ska kunna ärva hans kvarlåtenskap. Hoppas detta var svar på din fråga, Med vänlig hälsning,

Vad händer med egendom som en gång getts mellan syskon om gåvomottagaren avlider?

2020-09-20 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej!Hoppas på någon form av svar på följande: Tre syskon ärver föräldrahemmet efter föräldrars död. Efter flera år ger två av syskonen sin del vardera till det tredje som gåva. gåvobrev är upprättat till det tredje syskonet som sedan tagit lån på fastigheten. Vad händer om gåvotagaren avlider före de andra två som gett bort sina delar till denne? Ingenting utom att de två kvarvarande ärver som "vanligt" ? Problem pga att de kvarvarande en gång ägt fastigheten? Ingen av syskonen är gifta, endast ett har ett barn. Tar banken fastigheten och säljer den p g a lånet eller? Med vänlig hälsning,
Jessica Sarhede |Jag kommer basera svaret nedan på att den eventuella gåvomottagaren inte är den som du nämner har ett barn och att denne inte har någon sambo. Avlider gåvomottagaren utan att ha egna barn och inte heller testamenterat sin egendomsmassa, så kommer de två kvarvarande syskonen som en gång gav föräldrahemmet i gåva, att ärva huset och resterande del av den avlidnes tillgångar.I första arvsklassen kommer bröstarvingarna dvs den avlidnes barn. Om den avlidne inte har barn är nästa att ärva den avlidnes föräldrar, men som du beskrivit det har era föräldrar avlidit, och då är det den avlidnes syskon som träder i de avlidna föräldrarnas ställe och ärver sitt syskon, 2:2 2 st ärvdabalken.Ärver ni syskon kommer det inte ha betydelse att ni en gång ägt huset. Är det ingen av er som vill behålla fastigheten kommer den att säljas och skillnaden som uppstår mellan lånet och husets värde kommer ni att få behålla och dela. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur räknas arvet ut om en arvinge fått ett förskott?

2021-01-23 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Min mor äger ett hus utomlands. Vi är fyra syskon. Jag är den enda som är intresserad av huset och också har investerat i det tidigare (alltså betalat reparationer etc). Om min mamma skulle vilja ge mig huset innan hon dör (ärva i förskott som en gåva) vad gäller i relation till mina syskon?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om din mamma ger huset till dig som en gåva och ni inte skriver in några andra villkor, kommer huset att ses som ett förskott på arvet precis som du skriver, 6:1 ärvdabalken. Detta innebär om dina föräldrar är skilda eller din pappa gått bort, att när din mamma dör kommer ni fyra syskon att dela på hennes arv som bröstarvingar, 2:1 jämte 3:1 1 st ÄB. Då kommer husets värde tillföras det värde som hennes totala tillgångar uppgår till när hon avlider. För att på ett tydligare sätt kunna redogöra hur arvet fördelas om din mamma går bort och du fått huset som förskott har jag gjort följande exempel nedan då jag tror det är lättare att förstå med ett konkret exempel än om jag endast beskriver med ord. Exempel: Om din mamma avlider och ni är 4 barn (A,B,C, D). Dödsboet har ett värde på 8 000 000 kr när din mamma avlider. Innan dess har du fått huset i gåva som hade ett värde på 2 000 000 kr när du mottog gåvan, 6:3 ÄB. Som utgångspunkt bortsett från gåvan skulle ni få dela på den 8 000 000/4 dvs 2 000 000 kr/var. Har dock du som syskon A fått en förskott på arvet genom att fastigheten ska boets värde ökas med förskottets värde, 6:5 ÄB. Dvs i detta fall 2 000 000, så istället får ni 10 000 000 att dela på dvs 10 000 000 kr/4 à 2 500 000 kr /var. Ni syskon ska vardera få 2 500 000. Eftersom du (A) redan fått ut ett förskott på 2 000 000 kr så kommer detta att avräknas på din arvslott, 7:2 ÄB. När din mamma gått bort kommer du att ha rätt till tillgångar värda 500 000 kr till på din arvslott utöver den fastighet du mottagit. Dina syskon kommer alltså att få tillgångar för ett värde av 2 500 000kr, av de tillgångar som finns kvar att dela på. Du kommer ha rätt till tillgångar för ett värde av 500 000 kr av de tillgångar som finns vid din mammas död, då du redan fått ett avräknas värde på 2 000 000 genom huset. Hoppas detta var svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Vad händer med arvsfördelning om vissa bröstarvingar tagit ut pengar från dödsboet?

2020-12-30 i Förskott på arv
FRÅGA |Mina yngre syskon hade hand om vår pappas ekonomi och tog ut stora summor pengar från hans bankkonto veckorna innan han dog, kan jag kräva att de ska redovisa vad pengarna användes till, och kommer det att synas i bouppteckningen?
Jessica Sarhede |Hej, tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!De som är i första arvsklassen att ärva efter en avliden person, är dennes bröstvingar dvs ni syskon. Om dina syskon har tagit ut pengar innan er pappa avled så ska det, om det är större summor, räknas som förskott på deras arv om inget annat avtalats, 6:1 1 st ärvdabalken. Exempel: Om din pappa har 3 barn (A,B,C) och ett av dina syskon (B) har tagit ut 50 000 och dödsboet har ett värde på 100 000, så skulle ni som utgångspunkt få dela på den summan dvs 100 000/3. Har dock B tagit ut pengar i förväg ska det ses som förskott och boets värde ska ökas med förskottets värde dvs 50 000, så istället får ni 150 000 att dela på dvs 150 000/3. Ni syskon ska vardera få 50 000. Eftersom B redan själv tagit ut ett förskott på 50 000 får hon/han inga ytterligare pengar vid själva bodelningen mellan er syskon, utan hon/han har redan fått sitt arv. Efter er pappas död kommer det upprättas en bouppteckning som ska innehålla den avlidnes tillgångar och skulder, där ska uppgifter om eventuellt förskott anges om dödsbodelägare begär det, och det är även uppgifter som ska bekräftas under ed, 20:5 3 st och 20:6 ÄB. Skriv inte på en bouppteckning innan ni utrett frågan då du kan inte kan klandra påskriven bouppteckningen utan då får det göras tilläggsbouppteckning. Det ställer dock vissa krav för det ska vara genomförbart 20:10 ÄB. Vad du enklast kan göra är att klandra arvskiftet om du anser att felaktigheter har begåtts (om det inte framkommit att dina syskon tagit ut pengar i förskott) måste du klandra skiftet inom 4 veckor från det att du blir delgivningen skifteshandlingen., 17:8 ÄktBJag skulle ge dig rådet att beroende på hur din relation med dina syskon ser ut, att först vända dig till dem och påtala att det som tagits ut i förhand och är stora summor och detta kommer därför att räknas som förskott på arvet och sen ta det därefter beroende på deras inställning efter de fått informationen.Hoppas detta var svar på din fråga,Med vänlig hälsning,

Vad händer med efterlevandes makes/-as tillgångar om den avlidne testamenterat bort sin förmögenhet?

2020-10-19 i Testamente
FRÅGA |Min mammas kusin som är ca 80 år vill upprätta ett testamente då han ej har andra släktingar än mej. Hans fru har långt gången alzheimers och kan dock inte upprätta ett eget testamente. Vad händer om han skulle gå bort innan sin fru och hon inte har något testamente. Han vill ju inte att arvet ska gå till allmänna arvsfonden Mvh marie
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Finns inget testamente skulle din mammas kusins fru ärva av honom enligt 3:1 ärvdabalken. Om han testamenterar sin förmögenhet till dig så ändrar han arvsordningen. Vid hans bortgång kommer isåfall först en bodelning innan arvskifte kan ske, 9:1 ÄktB jämte 23:1 ÄrvB. Vid bodelningen kommer gemensamma tillgångar delas så de får hälften var, med undantag för om något gjorts till enskild egendom, 11:3 ÄktB. Efter den beräkningen gjorts, så ska deras giftorättsgods delas upp på lotter. Den part som bäst behöver bostaden kommer att ha förtur att få den på sin lott, om inte hans fru bor på demenshem så är det svårt att tänka att hon inte skulle ha bäst behov av huset. Om det anses som hans fru har störst behov av bostaden kommer du få andra tillgångar som täcker upp bostadens värde, finns det inte tillräckligt med tillgångar för det kommer hon att behöva köpa ut dig ur bostaden, 11:8-9 ÄktB. Har hon inte möjlighet att köpa ut dig, så kan ni avtala om att du ska överta bostaden som ägare men att hon kommer ha fortsatt nyttjanderätt t.ex., men eftersom jag inte vet vilka tillgångar som ingår så stannar jag härvid. Det enda som kan begränsa din rätt att ta din mammas kusins andel om han testamenterat den till dig är ett minimumbelopp på motsvarande 4 prisbasbelopp om hon inte redan fått ut egendom för det värdet vid bodelningen i t.ex. bostaden eller övriga tillgångar. Prisbasbeloppet ändras för varje år, hade mannen avlidit idag hade hans fru haft rätt till 47 300x4 = 189 200, 3:1 2 st ÄrvB. Om hans fru inte heller har några släktingar vid liv kommer hon att behöva upprätta ett testamente för att inte allmänna arvsfonden ska ärva hennes andel. Om hon som du säger är dement dvs sjukdom kanske förhindrar henne att kunna upprätta ett testamente, så krävs det bara att hon gör en egenskriven lapp, som hon undertecknar, när där det tydligt framgår att hon vill du ska ärva hennes andel. Eller alternativt att hon uttalar sin vilja inför två vittnen (läs vad som krävs för vittnen 10:1-2).Hoppas detta är svar på din fråga, Med vänlig hälsning,

Om man utesluter ett av sina barn från gåva vad sker vid arvsfördelningen?

2020-09-20 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej jag har ju tänkt ge bort mitt hus hus som gåva till mina barn ,men min yngsta dotter har gott bort för c 20 år sedan OCH hennes barn mina barnbarn vill inte ha kontakt med mig så därför vill jag ju utesluta dom i beslutet om gåvan till mina 2 andra barn hur blir det då? Tack på förhandMVHMarianne Södergren
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett gåvobrev kan du villkora det hur du vill och välja att huset endast ska ges i gåva till de barn du vill. I gåvobrevet skriver du vilka gåvomottagarna ska vara och namnger då bara de barn du vill ska få ta del av huset. Du kan även villkora att det ska vara dina barns enskilda egendom så kommer inte deras makar ta del av husets värde. Vad som dock är väldigt viktigt att du skriver med i gåvobrevet är att gåvan inte ska ses som ett förskott på arvet för de barn du vill ge huset till. Skriver du inte med detta så kommer det räknas som ett förskott på deras arv, 6:1 1st ärvdabalken, och dina barnbarn från din avlidna dotter kommer kompenseras så att det blir som de får ta del av huset ändå 6:5-6 ÄB. När alla dina barn sedan ärver, kommer dina barnbarn från din avlidna dotter att ta hennes plats och få hennes andel, 2:2 2 st ÄB. Ska ge ett exempel, där du kommer se skillnaden på hur ditt arv kommer att fördelas om du skriver med respektive inte skriver med villkoret att gåvan inte ska ses som förskott. Eftersom att du inte angett hur många barn kommer jag i exemplet utgå från att du har tre barn, huset är värt tre miljoner och du har övriga tillgångar på ytterligare 3 miljoner, och du har inte testamenterat något. Med gåvovillkoret: Huset är redan undantaget från din egendomsmassa eftersom du gett bort det genom gåvobrevet så barnen har att dela på resterande 3 miljoner. Barn 1: 1 000 000 (+ 1 500 000 som gåvan av huset gav) = 2 500 000 vid arvet Barn 2: 1 000 000 (+ 1 500 000 som gåvan av huset gav)= 2 500 000 vd arvet Barn 3 (avlidna dottern) 1 000 000 = 1 000 000 vid arvet Utan gåvovillkoret Då kommer gåvans värde ( 3miljoner) att plussas på den summa på 3 miljoner som ditt arv gav, dvs 3 000 000 + 3 000 000 = 6 000 000 6 000 000 / 3 000 000 (delat på 3 eftersom du har barn) = 2 000 000/ barn Nu kommer dock från barn 1 och 2, räknas bort 1 500 000 som de redan fått med gåvan så fördelningen blir följande: Barn 1: 2 000 000 – 1 500 000 = 500 000 vid arvet Barn 2: 2 000 000 - 1 500 000= 500 000 vid arvet Barn 3: 2 000 000 vid arvet Så i slutändan kommer barnen att fått ut lika pengar, bara att barn 3 (din avlidna dotter som nu representeras av dina barnbarn) kommer att få ut lika mycket pengar som att de också fick gåvan i present, bara att de kommer få det i andra tillgångar/pengar vid din bortgång. Vill du utesluta barnbarnen från dina avlidna dotter ännu mer från att ta del av ditt arv kan du skriva ett testamente. Annars ser du ovanstående hur har det betydelse om du skriver med gåvovillkoret att gåvan inte ska räknas som förskott på barnen du vill ge huset till, arv. Hoppas detta var svar på din fråga! Med vänlig hälsning