Arvsrätt för efterlevande make vid testamente

2020-10-23 i Make
FRÅGA |Hej. Jag och min fru är gifta sedan 43-år. Hon skrev nyligen en testamente och hon testamenterat sin del av giftorättsgods på våra tre barn och vi har ett hus som vi köpte tillsammans. Vi er sjuttio åldern och vad händer nu ? Om min fru går förre mig behöver jag sälja huset, som jag vet den som lever vidare som ärver eller har jag fel när det finns ett testamente. Tacksam försvar.
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Lagar om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB) och lagar om äktenskap finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och det är hit jag kommer att hänvisa mina svar. Utgångspunkten utan testamenteUtgångspunkten när det gäller arv för dig som efterlevande make är att kvarlåtenskapen som din fru efterlämnar sig tillfaller dig tills dess att du avlider. Dina barn får vänta med att få ut sitt arv tills även du har avlidit. Detta kallas efterarvsrätt (3 kap. 1 & 2 §§ ÄB). Vad innebär testamentet?Genom testamente kan dock dessa regler sättas ur spel. Det föreskrivs nämligen att testamente endast inte gäller i den utsträckning du som efterlevande make inte får behålla minst 4 prisbasbelopp (3 kap. 1 § 2 st. ÄB) (prisbasbeloppet för 2020 är 47 300kr). Så länge du har mer än 189 200kr kan alltså din fru bestämma över sin del fritt genom testamente (så länge hon inte kränker någon laglott). För förtydligandets skull ska jag nämna att det räcker att du själv har 4 prisbasbelopp. Du har ingen rätt att utöver din egna kvarlåtenskap dessutom ärva 4 prisbasbelopp.Vid äktenskapsskillnad på grund av dödsfall ska det göras en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Här ska all giftorättsgods ingå och förutsatt att ni inte har några äktenskapsförord så är allt giftorättsgods och ni kommer därför få hälften vardera (10 kap. 1 § ÄktB & 11 kap. 3 § ÄktB). Den make som har störst behov av bostaden har dock rätt att få denna på sin "lott", vilket blir du i en situation där din fru avlidit (11 kap. 8 § ÄktB). Dock ska ni fortfarande få lika mycket ur bodelningen, vilket innebär att du behöver "lösa ut" dödsboet genom att istället ge annan egendom på dödsboets lott eller ställa godtagbar säkerhet för "lånet" (11 kap. 9-11 §§ ÄktB)Sammanfattningsvis kan alltså sägas att om din fru testamenterar all sin kvarlåtenskap till era barn så kommer du som efterlevande make endast vara garanterad 4 prisbasbelopp. Du kan få bostaden på din lott genom behovsprövningen, men har du inte råd att "lösa ut" dödsboet så kommer du tvingas sälja bostaden för att sedan dela försäljningen lika. Min rekommendation Min rekommendation är att du och din fru diskuterar möjligheten för henne att testamentera åtminstone sin del av huset till dig med fri förfoganderätt, och att denna när du sedan avlider ska tillfalla era gemensamma barn. På det sättet kan du få bo kvar i huset fram till att du avlider. En annan lösning är såklart att hon inte upprättar något testamente alls, utan låter dig få hennes kvarlåtenskap enligt huvudregeln (3 kap. 1 § ÄB) och att era barn sedan får efterarvsrätt, vilket innebär att de får ut sitt arv när du avlider (3 kap 2 § ÄB). Värt att nämna är att om ni skiljer er så gäller inte längre testamentet i den del där man testamenterar egendom till den f.d. partnern, vilket innebär att om ni skiljer er riskerar inte din fru att du ärver henne enligt testamentet (11 kap. 8 § ÄB). Det finns även vissa regler som skyddar era barn från att den efterlevande maken missköter egendomen som barnen har efterarvsrätt till, till exempel om den efterlevande maken ger bort egendom genom gåva (3 kap. 3 § ÄB).Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Behöver du ytterligare hjälp rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller ringa: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Med vänliga hälsningar,

Frågor inför äktenskap

2020-10-10 i Make
FRÅGA |Om jag vill gifta mig med en ny kvinna. Vad gäller vid dödsfall? Jag har egendom hon har inget. Jag har även barn men inga med henne. Har tänkt att skriva äktenskapsförord ifall skilsmässa skulle uppstå så jag ej blir av med alla mina tillgångar igen (varit gift tidigare). Men även ett testamente där hon ärver hälften av mina tillgångar, hus, firma och sparat kapital mm (i äktenskapsförordet) och hälften till mina barn. Eller vad händer om jag ej skriver ett testamente?Med vänlig hälsning,
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Lagar om arv finns i ärvdabalken (ÄB) och lagar om giftermål finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Det är dessa lagar som är centrala för din fråga. I mitt svar kommer jag först att redogöra för vad som händer om varken äktenskapsförord eller testamente finns. Jag kommer sedan redogöra för möjligheterna till att skriva testamente respektive äktenskapsförord. Vad händer om varken äktenskapsförord eller testamente finns? Om varken äktenskapsförord eller testamente finns så kommer det vid din död eller skilsmässa att ske en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska allt giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB) och ska således ingå i en bodelning. Vid bodelningen kommer således som huvudregel allt att delas lika mellan er. Din maka kommer alltså få hälften av er totala egendom. Den andra hälften blir, vid dödsfall, din kvarlåtenskap. Din kvarlåtenskap ska då ärvas. Dina barn har bäst arvsrätt (2 kap. 1 § ÄB). Dock är det som så att om du är gift vid ditt dödsfall så kommer din maka att ärva den egendom som era gemensamma barn skulle ha ärvt från dig fram tills dess att dina maka avlider. Detta kallas efterarvsrätt men jag kommer inte gå närmare in på det i mitt svar här. Dina barn som du har med någon annan är dock särkullbarn och har rätt att få ut sin arvslott direkt vid din död (3 kap. 1 § ÄB). De har dock möjligheten att vänta och, precis som era gemensamma barn, få ut arvet först när din maka dör (3 kap. 9 § ÄB). Sammanfattningsvis kan sägas att om det varken finns äktenskapsförord eller testamente kommer din maka att få hälften av er egendom och den andra hälften kommer tillfalla dig, eller vid dödsfall, dina barn (förutsatt att de inte vill vänta med att få ut sitt arv). Möjligheten att skriva äktenskapsförord Precis som du är inne på i din fråga är äktenskapsförord förmodligen det som passar din situation bäst. Genom ett äktenskapsförord kan man komma överens om att viss egendom ska vara enskild egendom (7 kap. 2 & 3 §§ ÄktB). Enskild egendom ska ju, som jag nämnde ovan, inte tas med i den bodelning som kommer att ske vid skilsmässa eller din död. Det gör att du kommer att få behålla all den egendom som är din enskilda eller att dina barn får ärva all egendom som är din enskilda vid dödsfall. Det finns dock vissa formkrav för äktenskapsförord. Det ska vara skriftligt och undertecknas av er båda och skickas in till Skatteverket för registrering. Om det skickas in inom en månad från det att ni ingick äktenskap gäller äktenskapsförordet från och med den dagen då ni gifter er. Om det skickas in senare än en månad från dagen då ni gifte er gäller det först från den dagen då det inkom till Skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB). Möjligheten att skriva testamenteOm ni väljer att skriva ett äktenskapsförord så är det ju mycket möjligt att din maka inte kommer att ärva hälften av din egendom. Du kan då upprätta ett testamente där du kan bestämma över din kvarlåtenskap. Ett testamente ska upprättas skriftligen och med två vittnen som samtidigt ska skriva under testamentet (10 kap. 1 § ÄB). Vittnena behöver inte veta vad som står i testamentet, men de ska vara medvetna om att det är ett testamente de bevittnar. De får inte vara under 15 år eller lida av någon psykisk störning som gör att de inte förstår innebörden. De får inte heller vara för nära släkt med varken dig eller den som du testamenterar egendom till (10 kap. 4 § ÄB). I ett testamente får du bestämma fritt över din kvarlåtenskap så länge du inte kränker dina barns laglotter. De måste ärva minst 50% av vad de skulle ärvt om inget testamente fanns (7 kap. 1 § ÄB). Eventuell jämkning vid bodelning Avslutningsvis vill jag även nämna att det finns vissa jämkningsregler som gäller vid bodelning (12 kap. 1 § ÄktB). Denna gäller dock inte om bodelning sker på grund av dödsfall! Om det inte finns äktenskapsförord finns det fortfarande en möjlighet att all din egendom inte kommer att gå till bodelning. Det finns nämligen en regel som säger att med hänsyn till era ekonomiska förhållanden och äktenskapets längd så kan bodelningen jämkas. Om äktenskapet är kort och ni skiljer er inom ett år är huvudregeln att ni endast går in med 20% av er egendom i bodelningen. Är skilsmässan inom två år blir denna procentsats 40%, tre år blir 60%, fyra år blir 80% och fem år och uppåt så tas allt in i bodelningen. Detta är dock endast en huvudregel som har utvecklats i praxis. Hänsyn kan som sagt även tas till era ekonomiska förhållanden. Om du äger väldigt mycket mer egendom kan detta innebära att ni inte kommer att dela egendomen helt 50/50, utan snarare 60/40 eller till och med 75/25 (starkt beroende på äktenskapets längd). Jag hoppas du har fått ett tydligt svar på din fråga och att du får ett lyckligt äktenskap! Har du ytterligare frågor eller vill ha hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord eller testamente kan du kontakta vår juristbyrå här eller ringa oss: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

Vad innebär det när en efterlevande make ärver med fri förfoganderätt?

2020-09-20 i Make
FRÅGA |Hej jag är särkullbarn och desto mer jag läser angående arv desto mer förvirrad blir jag. Min mamma var gift med en man (inte min pappa) nu när Mamma har gått bort så hade jag och mina syskon tänkt låta hennes man bo kvar i "orubbat bo" men som nu har jag förstått så betyder det att han har fri förfoganderätt och kan då i praktiken sälja boendet och alla tillgångar och tex resa upp alla pengar. Stämmer det eller har jag fått det om bakfoten?
Natascha Beck Hansen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om efterlevande makes arvsrätt hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).Efterlevande makens arvsrättOm den avlidna är gift vid dennes död, så är huvudregeln att den efterlevande maken ärver den avlidna maken med fri förfoganderätt – detta gäller dock inte när man har särkullbarn. Har man särkullbarn så ärver dessa deras förälder direkt (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Särkullbarn kan dock välja att avstå från sitt arv till förmån för den efterlevande maken, som i detta fall för att låta maken sitta kvar i s.k. orubbat bo (3 kap. 9 § ÄB). Vid sådant arvsavstående ärver den efterlevande maken med fri förfoganderätt.Fri förfoganderätt Att ärva med fri förfoganderätt innebär att mottagaren får disponera över egendomen hur denne än önskar, dock med vissa undantag. Det är inte tillåtet att testamentera bort egendomen eller skänka bort en stor del genom gåva vilket är att jämställa med testamente.Detta innebär alltså att den efterlevande maken, som du skriver i din fråga, får sälja egendomen och resa upp alla pengar – det finns alltså en risk att maken spenderar upp hela arvet och att det inte finns någonting kvar att fördela vid dennes död.För att sammanfatta så är det alltså möjligt för den efterlevande maken att spendera upp all den egendom som denne har ärvt med fri förfoganderätt. För att ni ska vara säkra på att få ert arv, så kan ni kräva ut er laglott som utgör hälften av arvslotten – detta innebär i praktiken att ni bara avstår från hälften av ert arv till fördel för den efterlevande maken.Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.Med vänliga hälsningar,

Vem kan ärva huset om en maken dör?

2020-08-31 i Make
FRÅGA |Hej. Min man och jag (vi är gifta) funderar på att köpa ett hus. Min man har ett barn men vi har inga gemensamma barn. Om vi skulle köpa ett hus och t.ex. min man dör före mig, vem ärver huset och hur stor andel?Säg att lagfarten är på bådas namn, hans och mitt. Kan jag skriva min del på min syster eftersom jag har inga barn själv? Dvs, om jag dör först vad händer med min del av huset?Vad händer när vi båda dör? Vem får huset?En annan fråga: om jag köper ett hus och jag inte är gift och sedan gifter mig. Får min blivande man en del av huset när jag dör eller om vi skulle skilja oss?Hoppas att ni förstår mina frågor!Tack på förhand!Mvh
Arman Mohajeri Falah |Hej!Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Då du har ställt flera frågor har jag valt och svara varje fråga enskilt.Vad händer när ens make dör?När ena maken dör så upplöses äktenskapet, 1 kap. 5 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Makarnas egendom ska fördelas lika mellan dem genom bodelning. Denna huvudregeln har ett undantag vilket är om makarna har endast enskild egendom, 9 kap. 1 § ÄktB. I bodelningen. Ska. makarnas giftorättsgods ingå, 10 kap. 1 § Äktb. All egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, 7 kap. 1 § ÄktB. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord, 7 kap. 2 § ÄktB. Det som är viktigt att komma ihåg att bodelning sker alltid först så den efterlevande maken kan få ut sin del i bodelningen. Det är just efter bodelningen vi vet vilka egendom som tillhör den döde maken och därefter en arvfördelning kan ske.Din man dör före dig, vem ärver huset och hur stor andel?Huset som ni köper kommer vara er giftorättsgods om ni inte genom ett testamente gör den till enskild egendom. Vilket betyder att du och din make äger halva huset var, vilket resulterar i att du kommer få halva huset efter bodelningen och den andra hälften som tillhör din make kommer gå till din makes arvingar. Huvudregeln inom svensk rätt. Är att avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn, ska ärva i första hand, 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB).Det finns även en arvsrätt för en efterlevande make, 3 kap. 1 § ÄB. Denna rätt går före den avlidnes barn som är gemensamma med den efterlevande maken. Detta innebär att om en person som har barn gemensamt med sin make avlider kommer den efterlevande maken ärva före de gemensamma barnen. När sedan även den. Efterlevande maken avlider kommer de gemensamma barnen. Få ut sitt arv efter båda sina föräldrar, 3 kap. 2 § ÄB. Då ni har inga gemensamma barn så gäller inte denna bestämmelsen för er, dock kan denna regeln bli aktuellt om din makes barn väljer att avstå från sin arv och istället ta ut sin arv efter du har gått bort, 3 kap. 9 § ÄB. Sammanfattningsvis kan jag säga att du kommer få halva huset och din makes barn kommer få den andra halvan av huset. Kan du skriva din del på din syster då du inte har några barn? Vad händer med huset om du dör?Som jag nämnde innan har bröstarvingar en rätt att ärva efter sina föräldrar och det kallas för första arvsklassen, 2 kap. 1 § ÄB. I det fall där den avlidne har inga barn tar arvlåtarens föräldrar häften var av arvet. Är föräldrarna döda delar arvlåtarens syskon på arvet och detta utgör den andra arvsklassen, 2 kap. 2 § ÄB. Om arvlåtaren har inga barn och inga föräldrar som lever och inga syskon eller syskonbarn så träder farföräldrar och morföräldrar in istället som ska dela på arvet lika. Är även dessa ej i liv går arvet till far och morföräldrars barn istället, detta utgör den tredje arvsklassen, 2 kap. 3 § ÄB. Då du har inga barn kommer ditt arv gå till dina föräldrar då de är den andra arvsklassen. Men du kan skriva ett testamente så att din syster ska få ärva allt efter dig, 9 kap. 1 § ÄB. Det som kommer hända är arvet efter dig kommer delas lika mellan dina arvingar men om du vill att din syster ska få allt efter dig så ska du underrätta ett testamente. Vad händer med huset om ni båda dör?Jag tolkar din fråga som att ni båda ska dö samtidigt exempelvis i en olycka. Det som kommer hända då är att en bodelning sker och varje makes del kommer delas mellan deras arvingarna. Halva huset kommer delas mellan dina arvingar och halva huset kommer delas mellan din makes arvingar. Vilket i praktiken kan man antigen sälja huset så att varje arvinge kan få ut sin del eller någon av arvingarna köper ut resterande arvingarna del i huset.Får maken en del i huset om du köper huset innan ni gifter er?Svaret på frågan beror såklart på omständigheterna runt omkring men den förenklade svaret hade vart ja. Huset kommer vara ett giftorättsgods därmed kommer din make få ta en del av det. Men exempelvis om du ärver huset med förbehåll att huset ska vara din enskilda egendom kommer inte din make få en del i huset om ni skiljer er. Det jag skulle rekommendera i det fallet är att ni skriver på ett äktenskapsförord så att huset kan vara din enskilda egendomJag hoppas du har fått svar på dina frågor!Med vänlig hälsning/

Vad händer med testamentet om vi upprättar äktenskapsförord?

2020-10-18 i Make
FRÅGA |HejMin blivande man skrev ett testamente för några år sedan då vi var sambo där jag ärver en summa pengar för att klara ett fortsatt ensamt liv. Hans barn, särkullbarn ärver sin laglott.Nu ska vi gifta oss och skriva ett äktenskapsförord med enskild egendom förutom lgh och en summa pengar som kompensation för förlust av penionsinkomst. (jag har slutat jobba tidigare) som blir giftorätt. Vad händer med det två år gamla testamente? Gäller det inte längre. Summan jag ärver i testamentet är större än den i äketenskapsförordet men inget nämnt om boende.Tacksam för svar Orolig brud
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om din mans testamente, som han skrev innan ni gifte er, fortfarande är giltigt trots att ni har gift er och upprättat äktenskapsförord.Ett testamente och ett äktenskapsförord har olika rättsverkningar och ersätter inte varandra. För att förklara deras funktioner och besvara din fråga kommer jag att hänvisa till äktenskapsbalken och ärvdabalken.Äktenskapsförords funktionEtt äktenskapsförord används för att beskriva vilken egendom som ska vara giftorättsgods och enskild egendom (7 kap. 3 § äktenskapsbalken). Det är endast giftorättsgods som ingår i en framtida bodelning (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Makarna kan på så vis bestämma själva på förhand vad som ska ingå i en bodelning och vad som ska undantas. En bodelning sker vid makes dödsfall eller vid skilsmässa. I en bodelning delas giftorättsgodset upp mellan makarna. Ett äktenskapsförord används därmed för att beskriva egendomsförhållandena mellan makarna. I ert fall innebär det att värdet av bostaden och den summa pengar som är giftorättsgods ska delas lika mellan er vid en bodelning.Testamentes funktionEtt testamente används för att beskriva hur en person vill att sina tillgångar ska fördelas när personen går bort. Om personen är gift, är det personens enskilda egendom samt det giftorättsgods som maken får rätt till efter en bodelning som kan fördelas enligt testamentet.Ett testamente kan villkoras och ska tolkas utifrån testatorns vilja (11 kap. 1 § ärvdabalken). Det innebär att din man kan ha formulerat sitt testamente att det endast ska gälla om du och han är sambor. Om ett sådant villkor finns, gäller inte testamentet om ert samboskap upphör eller om ni gifter er. Det innebär att om din man villkorat testamentet på något vis, så gäller inte testamentet om inte villkoret uppfylls.Det finns inget formkrav för att ett testamente ska vara återkallat, men testamentet är endast giltigt om testatorn vill. Ett testamente kan återkallas exempelvis genom att testamentet förstörs, ett nytt testamente upprättas eller att testatorn genom annan handling visar att testamentet inte ska gälla. Det räcker dock inte med att testatorn säger att testamentet inte ska gälla, det måste ha bevisats i handling (11 kap. 5 § ärvdabalken).Svaret på din fråga är att ett upprättande av ett äktenskapsförord inte ersätter din mans testamente. Testamentet är därför fortfarande giltigt under förutsättning att din man inte villkorat testamentet på något vis eller att han genom handling visat att testamentet är återkallat.Värt att nämna är arvsordningen som gäller i det fall som testamentet är återkallat, jag kommer därför att kort förklara denna. Gifta makar ärver varandra (3 kap 1 § 1 st. ärvdabalken). Om du och din man är gifta och din make går bort, har du rätt att ärva hans del av giftorättsgodset efter bodelningen samt den enskilda egendomen. Detta gäller under förutsättning att mannens särkullbarn inte kräver sin arvslott och därmed avstår sitt arv till din förmån (3 kap 1 § och 9 § ärvdabalken). I det fallet får mannens särkullbarn rätt till efterarv av dig istället (3 kap. 2 § ärvdabalken). I andra fallet då särkullbarnet kräver ut sin arvslott, aktiveras den så kallade prisbasbeloppsregeln. Enligt denna har du rätt till fyra gånger prisbasbeloppet ur din mans kvarlåtenskap i det fall särkullbarnet kräver sin arvslott. I den beräkningen ska även tas hänsyn till värdet av det giftorättsgods du fått vid bodelningen och din enskilda egendom. Ryms fyra prisbasbelopp inom den summa du fått vid bodelningen och din enskilda egendom, så har du inte rätt att kräva någon summa ur särkullsbarnets arvslott (3 kap. 1 § 2 st. ärvdabalken).Hoppas du fick svar på din fråga! Har du ytterligare funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen.Med vänlig hälsning,

Hur arv beräknas om äktenskapsförord saknas

2020-09-28 i Make
FRÅGA |Hej,En fråga om arv:Person A har två barn, ett stort hus men inga större ekonomiska tillgångar.Person B har stora ekonomiska tillgångar (bankkonto), inga barn, inga fasta tillgångar.A+B gifter sig, inget äktenskapsförord.Person A avlider.Nu till frågan;Har jag förstått det rätt att det totala arvet från A räknas som A's hus+ B's bankkonto?Dvs makarnas totala tillgångar räknas sammanlagt innan uppdelning mellan B och särkullbarnen?Var går gränsen för vad som räknas som enskild egendom?
Paulina Asplund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det korta svaret är att du i princip har förstått situationen på rätt sätt. Nedan går jag igenom hur jag tolkar din fråga och vilka rättsregler som aktualiseras.Var går gränsen för enskild egendom? Eftersom A och B är gifta är huvudregeln enligt 7 kap 1 § äktenskapsbalken (ÄktB) att all egendom räknas som giftorättsgods. Undantaget till detta är om A eller B har någon enskild egendom enligt 7 kap 2 § ÄktB. Egendom kan göras till enskild genom äktenskapsförord, genom att någon av makarna fått egendom genom gåva, arv eller testamente med villkor om att den ska vara makens enskilda egendom eller genom att ena maken erhållit egendom genom förmånstagarförordnande för vissa försäkringar. Det finns således ingen "gräns" för vad man får och inte får göra till enskild egendom, det beror på vad makarna kommit överens om i äktenskapsförord eller vad den som gett gåva, arv eller testamente har förordnat. I ditt fall skriver du att inget äktenskapsförord finns, vilket gör att det ligger närmast tillhands att utgå från att A och B:s egendom i sin helhet utgörs av giftorättsgods. Räknas det totala arvet från A:s hus + B:s bankkonto? När A dör ska en bodelning göras innan arvsskifte kan ske, detta följer av 23 kap 1 § ärvdabalken (ÄB). All egendom som är giftorättsgods ingår i bodelningen enligt 9 kap 1 § ÄktB och 10 kap 1 § ÄktB. Makarna får från giftorättsgodset göra avdrag från eventuella skulder (11 kap 2 § ÄktB) och det kvarvarande värdet läggs ihop och delas sedan lika mellan makarna enligt 11 kap 3 § ÄktB. När detta är gjort kommer A:s dödsbo alltså äga 50% av de totala egendomarna och B äga 50%. A:s barn är bröstarvingar enligt 2 kap 1 § ÄB och eftersom dessa är särkullbarn har dem rätt att direkt få ut sin arvslott (3 kap 1 § ÄB) vilket är A:s totala egendom efter att bodelning skett, i detta fall 50% av det totala giftorättsgodset. För att göra det lite enklare att förstå gör jag ett fiktivt räkneexempel, jag bortser här från eventuella skulder: Tillgångar A = hus 1 000 000 kr.Tillgångar B = bankkonto 2 000 000 kr.Tillgångar A och tillgångar B läggs samman = 3 000 000 kr.Detta delas mellan A och B = 1 500 000 kr. var A:s barn ärver då 1 500 000 kr och B får behålla 1 500 000 kr. I detta exempel skulle det i teorin innebära att huset tillfaller särkullbarnen samt att dessa får 500 000 kr av B.Jag hoppas att detta var svar på dina frågor, annars är du välkommen att kontakta oss igen! Med vänliga hälsningar

Min man hade ett hus innan äktenskapet, vad händer med det om han avlider?

2020-09-09 i Make
FRÅGA |Bor i ett hus med min man, har varit gifta i 3 år. Har inga gemensamma barn men på varsitt håll. Han hade huset när vi träffades och de är hans, vi har inte skrivit över ngt på mig ännu. Vad jag undrar är vad som gäller om något händer min man, om han skulle avlida ? Vad har jag då att vänta med huset? Undrar också om lösöret hemma? Jag har ju en del saker som betyder mycket för mig? Hur gör jag för att säkra mina privata ägodelar?
Madelen Henriksson |Hej! Tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga.Jag kommer att dela upp din fråga. Först reder jag ut vad som händer med huset, lösöret och dina privata ägodelar. Därefter går jag in på vad du kan göra för att kunna säkra dina privata ägodelar. Jag tolkar det vidare som att ni ännu inte har upprättat ett äktenskapsförord.Relevant lagstiftningFör att utreda vad som kommer att delas mellan dig och din make kommer vi att behöva kika på äktenskapsbalken (förkortat ÄktB). Vidare kommer vi behöva titta i ärvdabalken (förkortat ÄB) för att se vad som kommer att ske med egendomen om din make skulle avlida. Enskild egendom eller giftorättsgods? Till att börja med så är dina privata ägodelar något som utgör lösöre. Detta lösöre är något som i sin tur utgör giftorättsgods. All egendom är giftorättsgods såvida det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgodset är det som kommer att delas mellan dig och din make vid en bodelning. I motsats till giftorättsgods finns det något som kallas enskild egendom. Den enskilda egendomen undantas från en bodelning och delas därför inte mellan er. För att något ska anses utgöra enskild egendom krävs det att den uppfyller något av de villkor som räknas upp i 7 kap. 2 § äktenskapsbalken. Ett exempel på vad som utgör enskild egendom är egendom som någon av makarna har fått genom testamente med villkor på att det ska vara enskilt. Ett annat exempel som kan vara av mer relevans för dig är egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild. Detta går jag närmare in på senare. BodelningSkulle din make avlida, så kommer en bodelning att ske (23 kap. 1 § ÄB). I bodelningen så kommer enbart giftorättsgodset att ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Makars gemensamma bostad räknas till giftorättsgodset och huset kommer därför att ingå i bodelningen (7 kap. 4 § ÄktB). Dock kan det vara möjligt att huset är enskild egendom om de uppfyller kraven i 7 kap. 2 § äktenskapsbalken, exempelvis om din make fått bostaden genom testamente eller i gåva med särskilt villkor att det enbart ska vara din makes.Arvsfördelning En bröstarvinge är barn till den avlidne och anses vara den närmaste arvingen (2:1 st. 1 ÄB). I lagen gör man skillnad på gemensamma bröstarvingar och särkullbarn. Särkullbarn är barn som enbart den ena maken eller makan är förälder till. Era barn från varsitt håll är därför särkullbarn. Till skillnad från gemensamma bröstarvingar så har särkullbarn arvsrätt före make/maka (3:1 st. 1 ÄB). Det innebär att om din man dör så har barnet rätt att få ut sitt arv direkt och giftorättsgodset kommer då att delas lika mellan dig och hans barn. Du skulle således ha rätt till halva huset och din makes barn ha rätt till andra halvan av huset. Det finns dock en regel i 11 kap. 8 § äktenskapsbalken som gör det möjligt för dig att få hela huset på din lott. Det förutsätter att du är den som bäst behöver bostaden, kan lösa ut särkullbarnet samt att det i övrigt anses som skäligt. Hur gör man för att försäkra sina privata ägodelar?Jag skulle råda er att upprätta ett äktenskapsförord vilket är möjligt även efter det att man ingått ett äktenskap. Genom det kan du och din man bestämma vilken egendom som ni ska ta med, eller inte ta med, i en framtida bodelning (7 kap. 3 § ÄktB). Äktenskapsförordet ska vara: 1. Skriftligt2. Daterat och undertecknat av makarna3. Inlämnat för registrering hos skatteverket.Vill ni ha hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord så rekommenderar jag er att ta hjälp av vår avtalsrobot. Med vänliga hälsningar,

Kan nya makar ärva den tidigare makens egendom?

2020-08-30 i Make
FRÅGA |Mina föräldrar skilde sig för 10 år sedan sedan. Min mamma äger ett sommarhus som min pappa valde att inte göra anspråk på när de skilde sig, han lovade muntligen att inte göra det.Nu ska min pappa gifta om sig och jag undrar om det här med sommarhuset. Kommer min pappas nya fru kunna göra anspråk på huset på något sätt? Vad händer om min pappa går bort, ärver hon en del av sommarhuset och kan hon göra anspråk på det?Kan min mamma göra något för att skydda sommarhuset?
Jakob Westling |Hej och tack att du väljer Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du vill ha det utrett hur rättsförhållandet ser ut mellan din 1) Pappa 2) Mamma 3) Din fars nya fru. Jag kan direkt konstatera att det inte finns något rättsförhållande mellan din mamma och den nya frun. I normala fall ska det efter skilsmässan inte finnas något rättsförhållande mellan din far och din mor, och det är här vi hittar kruxet med din fråga. Huruvida en officiell bodelning skett mellan dina föräldrar.Enligt äktenskapsbalken 9:1 ska en bodelning ske efter en skilsmässa. Bodelningen ska innehålla, enligt 10:1, giftorättsgods, som enligt 7:1 innefattar all egendom som inte är enskild egendom.Så: Om din mors sommarhus är giftorättsgods och en bodelning inte skett ännu, så finns det fortfarande ett latent anspråk som din far kan göra på bostaden. Självklart kan en manövrera på ett sätt som tillåter mamman kvarhålla sommarhuset, exempelvis genom att man ger något annat av värde. Det av vikt i bodelningen är att vardera part ska inneha 50% av allt giftorättsgods. Din fars nya fru kommer aldrig kunna ärva sommarhuset om det inte är skrivet i ett testamente. Då även om din far,genom bodelning, anskaffar sommarhuset, ärver makar endast varandra om de har gemensamma barn. Sammanfattning:Problemet kokas ner till frågan om bodelning har skett eller inte. Är bodelningen gjord, så finns det inget rättsligt förhållande mellan någon av parterna i dramat.Har en bodelning inte skett, kan din far eller mor utan förbehåll begära en bodelning, där då sommarhuset hade blivit inkluderat (förutsatt att det är giftorättsgods).