Arvskifte om ena maken har barn

2020-07-03 i Make
FRÅGA |Hej!Vad händer när någon av oss dör? Vår situation:- Jag har 2 barn, min fru inga- Våra gemensamma tillgångar (Bostadsrätt, bil, pengar)Det vi tror händer om någon av oss går bort:- Om min fru avlider ärver jag allt, eftersom hon inte har några barn- Om jag avlider behåller min fru sin andel (50%) av vårt gemensamma. Ärver hon sen automatiskt halva min andel av vårt gemensamma? Eller ärver mina barn hela min andel av vårt gemensamma? Går det att ändra detta i så fall med testamente?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret regleras främst i Ärvdabalken (ÄB) men påverkas av Äktenskapsbalken (ÄktB) 1. Om din fru dör Du har helt rätt i att du ärver allt om din fru dör (ÄB 3:1). Dock ska en bodelning först ske eftersom en makes död räknas som att äktenskapet upplöses - likt vid en skilsmässa (ÄktB 1:5 och 9:1). Den egendom som inte är "enskild egendom" (t.ex genom äktenskapsförord) och inte krävs för att täcka skulder som någon av er har ska då delas lika mellan dig och din frus s.k dödsbo (ÄktB 7:1, 10:1, 11:2 1st och 11:3). Vad din fru (hennes dödsbo) får i denna bodelning utgör hennes kvarlåtenskap vilket du alltså ärver. Det är dock viktigt att göra denna bodelning trots att du ärver allt. Om din frus föräldrar, syskon eller syskons barn/barnbarn lever när du dör har de nämligen rätt till efterarv (ÄB 3:2 1st). Efterarv innebär att den med bäst arvsrätt efter din syster (t.ex hennes föräldrar) ärver dig när du dör. Vanligast är att denne får hälften av din kvarlåtenskap men detta kan påverkas av bodelningen vid din frus död (ÄB 3:2 3st). Man kan inte kringgå detta genom testamente eller gåvor (ÄB 3:2 och 3:3). Detta innebär alltså att dina barn inte ärver all din egendom när du dör - så länge någon av din frus föräldrar, syskon eller syskons barn/barnbarn lever. 2. Om du dör Om du dör först så ska, precis som ifall din fru skulle dö först, bodelning ske. Din fru behåller då hälften av er gemensamma egendom (om det inte finns skulder, äktenskapsförord eller liknande som påverkar) precis som du säger. Detta sker alltså i bodelningen, inte i arvskiftet. När arvet efter dig - dvs det du/ditt dödsbo fick i bodelningen - sedan ska fördelas är utgångspunkten att dina barn ärver allt. De kan dock avstå från sitt arv och låta din fru ärva. Då har de rätt till efterarv (se ovan) när hon dör istället (ÄB 3:1 och 3:9). Man kan justera detta till viss del genom testamente. Dina barn har rätt att dela på hälften av din kvarlåtenskap, den s.k laglotten (ÄB 7:1). Du kan dock testamentera bort den andra halvan, t.ex till din fru. Jag kan tillägga att du egentligen kan testamentera bort allt du äger, dina barn måste nämligen invända mot testamentet för att få ut sin laglott (ÄB 7:3 1st). Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om inte får du gärna ställa ytterligare frågor till oss på Lawline.

Hur blir det om vi inte har några gemensamma barn och inget testamente?

2020-06-29 i Make
FRÅGA |Jag och min make har inga gemensamma barn, men min man har 2 barn i tidigare äktenskap. Genom gåva/äktenskapsförord äger jag villan vi bor i. Jag har med hjälp av jurist upprättat testamente där min make ska ärva allt efter mig med fri förfoganderätt, men när vi båda är avlidna ska min del i boet ärvas av 2 av mina syskonbarn. min make har inte skrivit något testamente.Vad innebär det för mig om han går bort före mig?
Josefine Bågholt |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att finna vägledning till din fråga så måste vi titta i ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB). I mitt svar till dig kommer jag noga redogöra för hur det blir om din make avlider före dig då det inte finns något testamente. Bodelning: När din make avlider så kommer en bodelning att genomföras (23 kap. 1 § stycke 2 ÄB). Denna bodelningen innebär att din makes och din egendom kommer att delas upp mellan dig och dödsboet (9 kap. 1 § ÄktB). All egendom räknas in som inte är någons avtalade enskilda egendom, som i så fall ges till den som äger egendomen utan att delas upp (10 kap. 1 § och 7 kap. 1 § ÄktB).Arvsfördelning: Efter det att en bodelning har skett så skall arvet delas ut mellan arvtagarna. Eftersom det inte finns något testamente eller några gemensamma barn så har du ingen rätt till arv efter din man. Istället så kommer din makes barn få arvet efter din make (2 kap. 1 § ÄB). Så om din man skulle gå bort före dig så kommer det bli så att arvet tillfaller hans barn och du kommer att bli utan arv om ni inte skriver något testamente. Sammanfattning: Eftersom du har ett äktenskapsförord där det står att du äger huset, så kommer du att behålla det sålänge det uttryckligen i detta avtal står att huset är din enskilda egendom. Det är viktigt att det står att det är din enskilda egendom eftersom annars kommer din makes barn kunna få ut halva huset i arv som tidigare har nämnts. Rörande resterande av din makes tillgångar så har du ingen möjlighet att få några andra tillgångar än hälften av era gemensamma tillgångar. För att du skall kunna få ut arv från din man måste det finnas ett testamente som ger dig denna rätt. Jag hoppas nu att du har fått svar på din fråga och att det löser sig till det bästa för dig! Allt gott!Vänligen,

Kan jag göra min make arvslös?

2020-06-04 i Make
FRÅGA |Hej, jag är omgift sedan ett par år och eftersom jag äger en liten fastighet till 100% och har en del besparingar så har vi upprättat ett äktenskapsförord om enskild egendom. Det finns också ett upprättat testamente där det står att mina barn ärver mig och att det är deras enskilda egendom. Nu till min fråga. Jag vill inte att min man ärver mig alls utan allt ska gå till mina barn. Hur ska jag göra för att det ska bli rätt? Om vi gör bodelning under äktenskap där allt finns reglerat, hur påverkar det ett arv?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att dina barn inte är din mans barn, d.v.s. att de är så kallade särkullbarn. Jag kommer därför utgå ifrån det i mitt svar.BodelningNär du avlider kommer först en bodelning göras (9 kap. 1 § ÄktB). Då kommer allt ert giftorättsgods fördelas mellan er (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Värdet av giftorättsgodset räknas först samman och sedan dras eventuella skulder av (11 kap. 1 och 2 § ÄktB). Det som återstår efter att skulderna dragits av ska sedan delas lika mellan dig och din man (11 kap. 3 § ÄktB).ArvsfördelningDin halva av giftorättsgodset efter bodelningen och din enskilda egendom utgör arvet efter dig. Som huvudregel är det den efterlevande maken som ärver. Det blir dock lite annorlunda i ditt fall eftersom du har särkullbarn. Särkullbarnen kan kräva ut sin arvslott direkt (3 kap. 1 § 1 stycket ÄB). Det finns dock ett undantag från undantaget, och det är den så kallade basbeloppsregeln. Den innebär att din man har rätt att efter bodelningen tillsammans med arvet behålla egendom till ett värde av fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § 2 stycket ÄB). Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr. Din man har därför rätt att efter bodelning och arvsfördelning behålla egendom till ett värde av 189 200 kr. För att göra det tydligt visar jag med ett exempel med fiktiva siffror.Total summa giftorättsgods: 300 000 krLikadelning mellan makarna: 300 000 kr/2 = 150 000 kr varFör att din man ska behålla fyra prisbasbelopp kommer hans andel öka med 39 200 kr och arvslotten efter dig kommer därför minska med 39 200 kr.Din mans andel: 150 000 kr + 39 200 kr = 189 200 krDin andel/arvslotten: 150 000 kr - 39 200 kr = 110 800 krDet dina barn kommer dela på är därför 110 800 kr.Det enda sättet att undkomma basbeloppsregeln är genom att skilja er. Observera att basbeloppsregeln dock endast blir tillämplig om din mans andel efter bodelningen är mindre än 189 200 kr. Skulle hans andel efter bodelningen däremot vara exempelvis 200 000 kr kommer dina barn ärva hela din kvarlåtenskap.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!Vänliga hälsningar,

Bodelning sker före arvsskifte

2020-05-31 i Make
FRÅGA |Maken äger fastigheten sedan 2004Gifta sedan 2008. Vid dödsfall äger jag då hälften av fastigheten? Särkullar har vi båda.
Sanna Warnemyr |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!När det kommer till frågor om arv hittar vi oftast svaren i Ärvdabalken (ÄB). Men då en make går bort ska en bodelning ske innan arvsskiftet. För att få svar på frågor om bodelning ska vi titta på Äktenskapsbalken (ÄktB).ÄganderättOm två personer gifter sig utan att skriva äktenskapsförord påverkas inte personernas äganderätt till sin egendom. Däremot utgör egendomen giftorättsgods om den inte utgör enskild egendom enligt 7 kap. 2 § ÄktB. Enskild egendom är exempelvis egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild, egendom som en make ärvt och som enligt testamente ska vara mottagarens enskilda egendom och egendom som en make fått i gåva av någon annan än den andra maken med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda. Att egendomen utgör giftorättsgods innebär att den ska ingå i bodelningen vid skilsmässa eller den ena makens bortgång. Om fastigheten inte är din makes enskilda egendom kommer den alltså ingå i er bodelning vid hans eller ditt dödsfall.BodelningBodelning går huvudsakligen till på följande sätt. Först sker en andelsberäkning och skulder avräknas på giftorättsgodset (11 kap. 1-2 §§ ÄktB). Om din make exempelvis har belånat fastigheten ska lånen räknas av innan egendomen delas upp. Det som återstår av giftorättsgodset efter skuldavräkningen delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Om du får en del av fastigheten eller inte beror på hur mycket giftorättsgods du har. Exempel: Om fastigheten är all egendom din make äger och du äger egendom som är värd lika mycket som fastigheten kommer du inte få en del av fastigheten i bodelningen.ArvOm din make går bort ärver du hans kvarlåtenskap (hans enskilda egendom samt hans andel av giftorättsgodset efter bodelning) med fri förfoganderätt. Det innebär att du får förbruka kapital, avyttra och ge bort hans egendom helt utan redovisningsplikt. Du får dock inte genom testamente förordna över den kvotdel av förmögenhetsmassan som innehas med fri förfoganderätt (3 kap. 2 § ÄB). När du går bort har din makes arvingar rätt till efterarv efter honom. Huvudregeln är att hans arvingar ska ärva en lika stor kvotdel av din kvarlåtenskap som arvet efter din make utgjorde i hela din förmögenhetsmassa när han gick bort (3 kap 2 § ÄB). Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Rätten att testamentera arv från make/maka

2020-06-30 i Make
FRÅGA |Hej,Händelse:A och B är gifta. A äger fastigheten till 100%. Äktenskapsförord är skrivit där det står att B har full förfoganderätt när A går bort men att det är barnen (2st) skall ärva hälften var.A går bort och en bouppteckning görs och B sitter i orubbat bo. B skriver ett tillägg till testamentet där hon skriver att barnen skall dela lika men att att ett av barnen skall förvärva huset i sin laglott. Är det lagligt rätt att göra så? Dessutom tror inte barn 2 att detta gått rätt till eftersom mamman var väldigt sjuk de sista 2 månaderna och mer eller mindre ständigt påverkad av morfin och alkohol.Vad kan barn 2 göra i ett sådant här läge?Tacksam för hjälp.Mvh
Franck Olofsson |HejOm jag förstår din huvudfråga rätt så har B i sitt testamente skrivit att ett av barnen ska få huset och du undrar om B kan göra så. Reglerna om detta finner vi i Ärvdabalken (ÄB).Jag blir lite konfunderad av du skriver att A och B hade ett äktenskapsförord med ett innehåll som beskriver vad som ska hända efter A:s bortgång. Kanske menar du testamente. Det är ju i testamente som man formulerar vad som ska hända efter döden. Jag utgår i alla fall i mitt svar från att det fanns ett äktenskapsförord där det stod att fastigheten var A:s enskilda egendom (att den inte ska delas vid skilsmässa). Vidare utgår jag också ifrån att de två barnen var A och B:s gemensamma. I mitt svar kommer jag presentera vad som gäller om A gjorde ett testamente och vad som gäller om A inte gjorde ett testamente. Det finns i huvudsak två sätt som makar kan ärva varandra, antingen med fri förfoganderätt eller med full äganderätt. Vid full äganderätt kan maken/makan göra precis vad hen vill med arvet. Men vid fri förfoganderätt får maken/makan göra allt den vill med arvet med begränsningen att de inte får testamentera bort det och i viss mån inte heller ge bort det i gåva (3 kap. 1 § och 3 kap. 2 § ÄB). Om A inte hade ett testamente så är huvudregeln att B ärver allt efter A med fri förfoganderätt, det vill säga då får hon inte testamentera bort arvet (3 kap. 2 § ÄB). Detsamma gäller om det fanns ett testamente efter A där det stod att det är fri förfoganderätt som gäller. Om det däremot fanns ett testamente efter A där det var skrivet att B hade full äganderätt till A:s arv har B möjlighet att testamentera till vem hen vill. Du använder begreppet full förfoganderätt som är en blandning mellan begreppen, men jag antar att du menar fri förfoganderätt. Svaret på din huvudfråga, om B har rätt att testamentera arvet efter A, är alltså att det beror på om det finns ett testamente efter A och i så fall vad som står i det.Om jag förstår din fråga rätt undrar du också om det finns möjlighet att klandra B:s testamente. Ett testamente kan bli ogiltigt om testator (B i ditt fall) var utsatt för psykisk störning vid tillfället då hen skrev under eller att hen blivit påverkad av någon annan på ett klandervärt sätt (13 kap 2 § och 13 kap. 3 § ÄB). Hoppas du fick svar på dina frågor. Återkom annars med en ny fråga eller lämna en kommentar.

Kan den efterlevande makan testamentera bort den döde makens kvarlåtenskap?

2020-06-11 i Make
FRÅGA |Ett gift par där mannen går bort först och sedan kvinnan.De har inga barn, äger en bostadsrättMannen har syskonbarn som närmsta anhörig, kvinnan har ingen.När mannen går bort finns det inget testamenteKvinnan skriver sedan ett testamente. där hon testamenterar lägenheten till en och pengarna till några andra än mankens släkt.gäller testamentet fullt ut? Efterarv? vad händer med lägenheten?
Ebba Meyer-Lie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Gällande rätt:Regler om äktenskap hittar du i Äktenskapsbalken (ÄktB) och regler om arv hittar du in Ärvdabalken (ÄB). Ett äktenskap kan upplösas genom att ena maken dör (1 kap. 5 § ÄktB). När äktenskapet upplöses ska egendomen fördelas mellan makarna genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Det innebär att allt de ägt och köpt under äktenskapet ska delas lika när de går skilda vägar. Utgångspunkten är att all egendom är giftorättsgods, och ska delas lika vid bodelningen, om inte den gjorts till enskild genom exempelvis avtal (7 kap. 1 § ÄktB). Att en egendom är enskild innebär att den tillfaller endast den ena maken vid en bodelning.Om den avlidne maken/makan inte har några särkullbarn ärver dennes efterlevande make/maka all egendom vid dödstillfället (3 kap. 1 § ÄB). Ett särkullbarn är ett barn från ett tidigare förhållande. Efterlevande make/maka ärver både den döde makens giftorättsgods och enskilda egendom (kvarlåtenskapen). Den avlidnes arvingar får vänta på sitt arv till dess att den kvarlevande maken/makan avlidit. De är vad man kallar efterarvingar. Det innebär att den efterlevande ärver den dödes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Han eller hon har då inte rätt att testamentera bort egendomen, men kan fritt konsumera, ge bort eller sälja den (3 kap 2 § ÄB) (3 kap 3 § ÄB). Vid den efterlevande makens död tillfaller den först dödes kvarlåtenskap till efterarvingarna. Syskonbarn får arvsrätt om den döde inte har några barn, inga föräldrar eller syskon kvar i livet (2 kap 2 § ÄB).Är kvinnans testamente giltigt? När mannen dog skedde en bodelning. Både mannens giftorättsgods och hans enskilda egendom har kvinnan fått bruka med fri förfoganderätt till sin död. Kvinnan har däremot inte lagligt kunna testamentera bort den del av hennes kvarlåtenskap som hör till mannen, alltså den del av egendomen som är mannens giftorättsgods eller enskilda egendom. Den delen ska tillfalla mannens arvingar vid kvinnans död, alltså syskonbarnen i det här fallet. Den del av testamentet som gäller mannens kvarlåtenskap är alltså ogiltig. Kvinnan kan dock ha spenderat delar av mannens egendom lagligt, så det kan vara så att mannens kvarlåtenskap är väsentligt mycket mindre vid kvinnans död än vad den var vid mannens död. Vad händer med bostadsrätten? För att veta vad som händer med just bostadsrätten måste jag veta hur bodelningen gick till vid mannens död. Om hela bostadsrätten var mannens enskilda egendom har syskonbarnen rätt till bostadsrätten. Det kan dock vara så att mannen blev utköpt från bostadsrätten vid bodelningen och att han fick en summa motsvarande hälften av bostadsrätten av kvinnan och kvinnan fick i sin tur bostadsrätten. Jag behöver alltså mer information för att svara på vad som händer exakt. Om du vill ha ett mer detaljerat och konkret svar så kan du söka vidare rådgivning hos oss på info@lawline.se.Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad händer med arvet om make dör efter skilsmässoansökan?

2020-06-01 i Make
FRÅGA |Vad händer om en av parterna avlider efter att gemensam ansökan om skilsmässa utan betänketid är inlämnad till tingsrätten men beslutet har inte kommit? Hur blir det med bodelning och arv. Båda makarna har särkullsbarn.
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.När det finns ett pågående mål om skilsmässa ska arvet fördelas som om personen inte var gift 3 kap. 10 § ÄB. Överlevande make har fortfarande rätt till en bodelning 9 kap. 11 § ÄktB, men sen ska arvet fördelas som om personen inte var gift. Eftersom personen har barn innebär det att barnen ärver allt 2 kap. 1 § ÄB, förutsatt att det inte finns ett testamente som säger något annat. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Kan man testamentera bort makes arvsrätt?

2020-05-28 i Make
FRÅGA |Hej ! Kan man skriva att giftorätten som enskild egendom?Om man skriver i testamente att våra gemensamma barn ska ärva den enskilde egendom och inte maken?
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, genom ett äktenskapsförord kan man bestämma att egendom ska vara enskild och inte giftorättsgods (7 kap. 1 § första punkten äktenskapsbalken, ÄktB). Giftorättsgods ingår i en bodelning medan enskild egendom inte ingår i en bodelning, (10 kap. 1 § ÄktB).Både giftorättsgods och enskild egendom kan genom makes arvsrätt ärvas med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB). Fri förfoganderätt betyder att man får göra vad man vill med arvet men man kan inte testamentera bort det till någon annan, (3 kap. 2 § ÄB). Jag förstår frågan som att du vill att era gemensamma barn ska ärva den enskilda egendomen direkt och inte maken. Detta kan du göra genom att skriva ett testamente. En makes arvsrätt kan alltså testamenteras bort men det finns en begränsning. Enligt den s.k. basbeloppsregeln har en make rätt att få ut minst fyra prisbasbelopp ur sin avlidne makes kvarlåtenskap eller så långt som kvarlåtenskapen räcker om den värderats till mindre än fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Fyra prisbasbelopp år 2020 är 47 300 x 4 = 189 200 kr. Detta betyder att om den avlidne makens kvarlåtenskap (tillgångarna som den lämnar efter sig minus skulderna) överstiger 189 200 kr kan man genom testamente göra så att det överstigande beloppet inte går till den efterlevande maken, utan direkt till barnen. Upp till 189 200 kr kommer alltså att ärvas av den efterlevande maken och sedan när denne går bort kan barnen genom s.k. efterarv ärva efter båda föräldrarna.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,