Får efterlevande make behålla bostadsrätt?

Hej Jag och min fru bor i en bostadsrätt. När vi köpte den så blev den skiven enbart på mig pga att min fru var bortrest. Jag har två barn i ett tidigare förhållande (hon har inga barn). Vad händer med arvet om jag avlider, kommer min fru att förlora bostadsrätten ? Ska vi skriva över den på henne eller skriva så att vi båda två står som ägare för att hon ska kunna bo kvar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av regler som följer av både äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB). Det är därmed dessa lagar som är av relevans. 

Vem äger bostadsrätten? 

Huvudregeln är att den som förvärvar egendom är ägare för egendomen. I fall om äktenskap gäller däremot undantag som gör att båda makarna kan ha samäganderätt till egendomen. I ditt fall tolkar jag frågan som att både du och din fru har bidragit ekonomiskt vid köpet av bostadsrätten trots att din fru inte kunde närvara när avtalet skrevs. Detta eftersom du skrev "när vi köpte den". Av allmänna familjerättsliga principer följer principen om dold samäganderätt, som innebär att din fru kan ha dold samäganderätt till bostaden trots att det endast är du som står på kontraktet. För detta krävs att bostaden införskaffades för gemensamt bruk och att både du och din fru har bidragit ekonomiskt till köpet. Förutsatt att din fru bidrog ekonomiskt till köpet kan hon då ha dold samäganderätt. Detta innebär att ni samäger bostaden med lika stora delar, alltså att båda äger 50% var. 

Alternativt kan det även vara så att det endast är du som bidrog ekonomiskt till köpet. Förutsatt att inget äktenskapsförord eller testamente föreligger, blir lägenheten giftorättsgods, se 7 kap. 1 § ÄktB. Giftorättsgods ska vidare ingå i bodelningen, se 10 kap. 1 § ÄktB. För tydlighetens skull kommer jag vidare i mitt svar förutsätta att ni båda har samäganderätt till bostadsrätten, på grund av formuleringen i frågan. 

Bodelningen vid ena makens död

Ett äktenskap kan upplösas på två sätt, antigen genom äktenskapsskillnad eller genom ena makens död, se 1 kap. 5 § ÄktB. När äktenskapet upplöses ska makarnas egendom fördelas genom bodelning, se 9 kap. 1 § första stycket ÄktB. Om din fru har samäganderätt till bostaden kommer hennes andel motsvarande 50% av bostadsrättens värde tillfalla hennes giftorättsgods (GG) och din andel på resterande 50% av värdet, i dina GG. Makarnas GG adderas ihop och delas sedan på två så att varje make får lika mycket efter bodelningen, se 11 kap. 3 § ÄktB

Relevant terminologi inom arvsrätten

I fråga om arv blir ÄB istället tillämplig. Vid din död kommer dina GG tillfalla dödsboet efter dig. Dessa kallas då för kvarlåtenskap och kvarlåtenskapen utgör alltså all egendom som du efterlämnar till följd av bodelningen. Den avlidne kallas inom ramen för arvsrätt för arvslåtare och dina barn från det tidigare förhållandet kallas för särkullbarn. Din fru blir i lagens mening den efterlevande maken. 

Vad händer med din kvarlåtenskap? 

Huvudregeln är att den efterlevande maken får ärva den avlidnes kvarlåtenskap efter bodelningen, se 3 kap. 1 § första stycket ÄB. Dock har dina särkullbarn rätt att få ut sin arvslott direkt efter din död, om de inte väljer att avstå sin rätt, se 3 kap. 1 § och 9 § ÄB. Dina särkullbarn har rätt att få hela ditt arv och detta delas lika mellan dem, se 2 kap. 1 § ÄB. Skulle de välja att avstå sina arvslotter, har de rätt att få dessa i efterarv vid efterlevande makens död, se 3 kap. 9 § ÄB. Efterarvsrätten regleras vidare i 3 kap. 2 § ÄB

Med detta sagt kommer din fru få halva bostadsrätten vid din död och din halva kommer tillfalla dina barn från ditt tidigare förhållande. Detta om de inte väljer att avstå sin rätt. Dock har efterlevande maken alltid rätt att ur kvarlåtenskapen efter den avlidna maken, så långt den räcker, få egendom motsvarande fyra gånger prisbasbelopp (vilket i 2023 blir ca 210.000 kr) enligt den s.k stora basbeloppsregeln, se 3 kap. 1 § andra stycket ÄB. Hon har alltså alltid rätt till minst den summan och den kan vid behov hämtas från särkullbarnens arvslott. Skulle detta ske, får särkullbarnen efterarvsrätt på samma sätt som ovan. 

Det du kan göra

Om du verkligen vill se till att din fru får bostadsrätten rekommenderar jag att du upprättar ett testamente där detta förordnas. Viktigt är då att inte testamentera bort dina barns laglotter, vilket de har rätt till enligt 7 kap. 1 § ÄB. Laglotten motsvarar 50% av din kvarlåtenskap och barnen har alltid rätt att få sina laglott ur arvslotten.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! 

Vänliga hälsningar,  

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning