Kan ingifta barn få rätt till min egendom genom arv?

Hej! Jag köpte ett hus 2014. 2018 gifte jag mig och min man flyttade hem till mig 2019. Vi har inte skrivit några papper så huset står fortfarande på mig. Vad händer om han går bort före mig? Är jag tvungen att ge halva huset till hans fem barn?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du vill veta om din makes barn kommer att få en andel av ditt hus genom arv om din make går bort före dig. Regler kring detta återfinns framför allt i äktenskapsbalken (hädanefter ÄktB).


Bodelning av makars egendom

När ett äktenskap upplöses, genom antingen dödsfall eller skilsmässa, ska makarnas egendom fördelas dem emellan genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Det som ska ingå i bodelningen är så kallat giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Däremot ingår inte enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Trots att det är du som har köpt huset och det fortfarande står på dig, utgör det som huvudregel giftorättsgods om det inte är särskilt föreskrivet (till exempel genom äktenskapsförord) att det ska utgöra enskild egendom (7 kap. 2 § ÄktB). I sådana fall kommer huset att ingå i en bodelning. I bodelningen ingår både din och din makes giftorättsgods, och detta ska (efter avdrag för skulder) delas lika mellan er (10 kap. 1-3 § ÄktB).


Värt att nämna är att det fortfarande är ditt giftorättsgods, och inte ert gemensamma, om du har ensam äganderätt till huset. Om det däremot skulle föreligga en så kallad dold samäganderätt kan huset vara ert giftorättsgods. Så kan vara fallet om din make rent formellt inte står som ägare men ändå har bidragit till förvärvet. Om jag tolkar din fråga rätt utgår jag dock från att så inte är fallet.


Efter bodelningen - vem får vad?

Om dina tillgångar överstiger din makes kommer ditt överskott från bodelningen “spilla över” på din makes kvarlåtenskap. Beroende på om du har andra tillgångar eller inte kan då din makes barn få andel i huset (om andra tillgångar finns kan dessa tas istället för huset). Om så är fallet kan du dock begära att ni båda behåller vardera del av giftorättsgodset (12 kap. 2 § ÄktB). I sådana fall kommer du ha kvar huset, eftersom det utgör ditt giftorättsgods. Din makes giftorättsgods blir då kvarlåtenskapen som barnen får ta del av. Om man inte vill använda sig av 12 kap. 2 § äktenskapsbalken för att “jämka” tillgångarna kan det ändå vara så att du får behålla huset själv. Ditt giftorättsgods hamnar som huvudregel på din lott (alltså det du får) efter bodelningen (11 kap. 7 § ÄktB). Det kan dock i praktiken bero på hur era respektive tillgångar ser ut.


Sammanfattningsvis

Om du har mer tillgångar än din make kan det vara så att barnen får andel i huset på grund av bodelningen (om det inte finns så mycket andra tillgångar utöver huset). Då kan ni dock vardera behålla ert giftorättsgods genom 12 kap. 2 § äktenskapsbalken. Om du har mindre tillgångar än din make kommer huset, på grund av att det är ditt giftorättsgods, ändå falla på din lott efter bodelningen. Om man vill vara helt på den säkra sidan kan man såklart också skriva ett äktenskapsförord. För att få hjälp med det kan du kontakta oss på info@lawline.se.


Återkom gärna om du har ytterligare frågor!


Vänliga hälsningar,

Ida BrodinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning