Vad händer för efterlevande make med arv av bostad och bohag med särkullbarn?

2020-05-19 i Make
FRÅGA |HejFrågaMin man har gick bott och han har ett barn. Vi var gift 11 år. Vi bor i huset. jag undrar. 1.Hur länge jag kan bo kvar på huset?2.Hur mycket jag och hans barn ska få med bostad och bohag?3. Få jag kan ta över lån på huset ?MVH
Karin Pihl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!För att besvara din fråga kommer jag använda mig ärvdabalken (förkortas ÄB) och äktenskapsbalken (förkortas ÄktB). Jag kommer dela upp mitt svar med rubriker efter de frågor du ställt, dock kommer jag svara på din fråga 2 först då jag tror att det gör mitt svar lättare att förstå.Hur mycket jag och hans barn ska få med bostad och bohag?Eftersom du och din man var gifta vid hans bortgång behöver först och främst en bodelning ske (9 kap. 1 § ÄktB). Av din fråga kan jag inte veta om en bodelning skett redan, men en sådan måste som sagt ske, det är för att få reda på vad som är din egendom av er sammanlagda egendom. Det är viktigt att få reda på vad som är din egendom då din mans son inte ska ärva denna.Att du och din man var gifta spelar också roll i frågan om arv. Du som efterlevande make ärver som huvudregel hela din mans egendom nu när han gått bort (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Det finns dock ett undantag från huvudregeln, nämligen om den döde maken har ett särkullbarn. I ditt fall har din man ett särkullbarn, dvs. hans son. Din mans son ska därför också få ärva, sonen har rätt att få ut sin del av arvet, s.k. arvslott (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Den s.k. arvslotten utgör hälften av den avlidnes arv (3 kap. 2 § första stycket ÄB).Svaret på din fråga är alltså att du och din mans son kommer alltså få dela på din bortgångne mans egendom, ni får hälften var.Hur länge kan jag bo kvar i huset?Som jag svarade på frågan ovan kommer du och din mans son att ärva hälften var av din bortgångne mans egendom. Svaret på din fråga om hur länge du kan bo kvar i huset beror på hur ägandeförhållandena ser ut till huset och hur din ekonomiska situation ser ut. Av din fråga får jag inte någon sådan information och jag kan därför inte ge dig ett klart svar. Jag kommer besvara din fråga, men då utgå från att du och din man ägde 50 % var av huset.Med utgångspunkten att du och din man ägde 50 % var av huset kommer du vid hans död så klart behålla din del på 50 %. Du kommer sedan ärva hälften av din mans del, dvs. 25 %. Totalt kommer du då äga 75 % av huset, de resterande 25 % äger din mans son.Skulle det hända att din mans son vill ha ut de 25 % han äger i huset kommer du behöva betala motsvarande värde till honom. Har du rent ekonomiskt sett möjlighet till det så kommer du kunna bo kvar i huset, har du inte de pengar som krävs så finns det en risk att du inte kan bo kvar.Kan jag ta över lån på huset?Det korta svaret på din fråga här är ja, det kan du. Utgångspunkten vid dödsfall är att lånen betalas av den överlevande medlåntagaren. Har du och din man gemensamt tagit lånet på huset kommer du alltså som utgångspunkt att kunna ta över lånet. Jag råder dig här att kontakta din bank för att få ett säkert svar på frågan.Hoppas du fått svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Hur fördelas arvet efter en person som har ett särkullbarn och ett barn med sin make?

2020-05-10 i Make
FRÅGA |Min son är gift och makarna har ett barn tillsammans. Hans maka har sedan tidigare ett barn. Inget testamente finns. Min son har 1979 fått som gåva (gåvobrev, enskild egendom) 50% av en fastighet (50% gavs till hans bror). vad händer om min sons maka avlider?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB).Om en person som är gift avlider ska en bodelning görasDet första som händer om en person som är gift avlider är att en bodelning ska göras mellan den efterlevande maken och den avlidne makens dödsbo (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger vad, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Egendom kan bli enskild genom äktenskapsförord, villkor i testamente eller gåvobrev (7 kap. 2 § ÄktB).Hur går bodelningen till?Vid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Detta gör man för att veta hur mycket egendom vardera make ska få. Vardera makes giftorättsgods ska läggas samman och sedan delas lika (11 kap. 3 § ÄktB). I bodelningen mellan din son och hans avlidne makes dödsbo kommer alltså fastigheten som är hans enskilda egendom hållas utanför. Om den avlidne maken hade annan enskild egendom hålls denna utanför på hennes sida. Det som tillfaller din son i bodelningen, alltså hans enskilda egendom + hälften av giftorättsgodset, är hans att behålla. Det som tillfaller den avlidne makens dödsbo utgör kvarlåtenskapen efter henne och ska fördelas som arv efter henne.Hur ska arvet fördelas?Huvudregeln inom svensk rätt är att den avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn, ska ärva (2 kap. 1 § ÄB). Barnen ska dela lika på arvet. Den del som då tillfaller varje barn utgör dennes arvslott. Om din sons make avlider är det alltså hennes två barn som har rätt att ärva hälften var av hennes kvarlåtenskap.Efterlevande makes arvsrättOm den avlidne är gift ska hela dennes kvarlåtenskap tillfalla den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Denna rätt går före makarnas gemensamma barns arvsrätt. De får istället rätt att ärva då båda föräldrarna avlidit (3 kap. 2 § ÄB). Detta innebär att din son kommer ärva före hans och hans makes gemensamma barn. Det barnet kommer istället få ärva efter båda sina föräldrar samtidigt då även din son avlider. Den efterlevande maken ärver med fri förfoganderätt. Detta innebär att man kan använda egendomen som man önskar, men man kan inte testamentera bort den.Det finns dock ett undantag från denna rätt för efterlevande make att ärva. Det gäller när den avlidne har barn som inte är den efterlevande makens barn. Dessa barn kallas för särkullbarn. Särkullbarn har alltid rätt att få ut sitt arv efter sin förälder direkt (3 kap. 1 § andra meningen ÄB). Detta innebär att din sons makes barn har rätt att få ut sitt arv efter sin mamma direkt då hon avlider.SlutsatsOm din sons make avlider kommer alltså först en bodelning göras. Fastigheten som är din sons enskilda egendom kommer hållas utanför bodelningen. Arvet efter hans make ska sedan fördelas. Eftersom hon har två barn ska kvarlåtenskapen fördelas på hälften. Den ena hälften kommer tillfalla hennes särkullbarn direkt, och den andra hälften kommer din son ärva med fri förfoganderätt. När sedan även din son avlider kommer hans och hans makes gemensamma barn få ut arvet efter båda sina föräldrar samtidigt.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Makes rätt till arv

2020-05-01 i Make
FRÅGA |Hej jag har ärvt en mindre gård tillsammans med min enda syster då våra föräldrar gått bort. Jag och min sambo har inga barn och bor på gården, min syster har 2 barn sen tidigare och är nu omgift. Min fråga är om jag och min sambo gifter oss ärver han då min del av gården om jag går bort? Mvh
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga används Ärvdabalken.3 kap. 1 § Ärvdabalken stadgar att om personen var gift vid frånfället skall efterlevande make ärva dennes kvarlåtenskap.Om du gifter dig med din nuvarande sambo kommer din kvarlåtenskap, det vill säga ditt arv, att ärvas av din då efterlevande make. Det din efterlevande make ärver är din kvarlåtenskap, som framkommer genom bodelning och arvskifte, se 23 kap. 1 § Ärvdabalken.Din efterlevande make ärver andelar av dina tillgångar. Egendomen som sådan fördelas sedan genom lottläggning.Med vänliga hälsningar.

Om makes och barns arvsrätt

2020-04-02 i Make
FRÅGA |Om maka är dement kan arv gå direkt till barnen utan att skriva testamente?
Egzon Kalludra |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline! Reglerna för att besvara denna fråga finns i ärvdabalken (ÄB). Enligt den legala arvsordningen (utan att skriva testamente) är det de närmaste arvingarna som ärver arvlåtaren. Har arvlåtaren barn är det barnen som ärver arvlåtaren (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Barnens arvsrätt är dock underordnad makes arvsrätt som ärver kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Kvarlåtenskapen ska alltså tillfalla den efterlevande maken först innan detta sedan tillfaller barnen, om den efterlevande maken inte väljer att testamentera bort kvarlåtenskapen (med undantag för barnens laglott som de kan få ut genom jämkning). Skulle makan ha ett särkullbarn har särkullbarnet rätt att få ut sin arvslott direkt när föräldern gått bort (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Även om ett testamente skulle skrivas där det anges att arvlåtarens kvarlåtenskap ska tillfalla barnen och inte efterlevande make, finns en skyddsregel för maken. Skyddsregeln betyder att om den efterlevande makens egendom inte uppnår fyra gånger prisbasbeloppet, har maken rätt att få egendom (som egentligen testamenterats bort) till ett så stort värde att den tillsammans med egendom som den efterlevande maken fick vid bodelningen eller som utgör den makens enskilda egendom, motsvarar fyra gånger prisbasbeloppet. Detta gäller före ett testamente av den avlidna makan och särkullbarns rätt till arvslott (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Svar på fråganDet konkreta svaret på frågan är alltså att barnen inte kommer att ärva direkt utan att skriva testamente. Detta gäller inte ett eventuellt särkullbarn. Hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här.Vänligen,

Fördelning av arv mellan makar

2020-05-13 i Make
FRÅGA |Hej,Vad gäller rent juridiskt i fråga om arv om man är skriven på olika adresser? Räknas vi som särbo fast vi varit tillsamman under 20 år? Vi är skrivna i olika kommuner. Jag har arbetat i min mans kommun under 1,5 år och då bodde jag mestadels hos honom. Vad händer med t.ex hus/lägenhet om nån av oss dör? Ärver mina barn automatiskt det som står på mig? Min man och jag har en husbil tillsammans, men den står på mig. Vad händer med den?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras främst av ärvdabalken (ÄB). Därutöver kommer sambolagen (SamboL) och äktenskapsbalken (ÄktB) att nämnas.Allmänt om arvsfördelningenHuruvida makar bor tillsammans eller inte vid ena makens bortgång har ingen betydelse arvsrättsligt. Lagstiftningen kring sambos avser enbart personer som inte är gifta, och tillkom för att skydda den svagare parten ett visst – men svagare är vid äktenskap – skydd i äktenskapslika relationer där parterna inte är gifta (2 § första punkten SamboL).När någon går bort, är det i frånvaron av ett eventuellt testamente i första hand den avlidnes barn som ärver det som den avlidne lämnar efter sig (2 kap. 1 § och 9 kap. 1 § ÄB).Till skydd för efterlevande makar, ska dock enligt ÄB efterlevande make så länge denne är i livet tilldelas det som egentligen skulle ha tillfallit makarnas gemensamma barn. Detsamma gäller om den avlidne saknar egna barn. Har den avlidne egna barn som inte är gemensamma med den efterlevande makens (som jag uppfattar din fråga är inget av dina barn även din makes barn) gäller detsamma enbart om barnet själv avstår sin del av arvet till förmån för den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB).När en efterlevande make mottar egendom är det inte med äganderätt, utan enbart med så kallad fri förfoganderätt. Det innebär att maken inte får skänka bort egendomen, exempelvis genom testamente. I övrigt står det maken fritt att exempelvis spara, investera eller i övrigt förfoga över den mottagna egendomen (3 kap. 2 § ÄB). När den efterlevande maken avlider, ska det som denne mottagit med fri förfoganderätt tillfalla den först avlidne makens arvingar (3 kap. 2 § tredje stycket ÄB). Eftersom egendomen kan ha förbrukats, sålts, gått sönder eller i övrigt stigit eller sjunkit i värde gäller rent praktiskt följande: När den efterlevande maken tar emot egendomen med fri förfoganderätt, görs en beräkning av hur stor kvotdel som det mottagna utgör av vad den efterlevande maken har att förfoga över totalt sett. Med en matematisk formel kan saken beskrivas enligt följande: Mottaget värde / (Mottaget värde + Egenägd egendom) = Kvotdelen. Låt säga att den efterlevande maken själv ägde egendom värd 1 mkr, och mottar egendom värd 500 tkr med fri förfoganderätt. Kvotdelen som mottagits med fri förfoganderätt är således 1/3.När den efterlevande maken går bort, görs en ny uträkning av vad denne förfogar över, och 1/3 tillfallet den först avlidne makens arvingar. Är värdet vid denna tidpunkt låt säga 3 mkr, ska alltså de av den först avlidne makens arvingar dela på 1 mkr. Detta gäller givetvis enbart de arvingar som behövt avstå – eller frivilligt avstått – egendom till förmån för den efterlevande maken.HusbilenNär en make går bort upplöses äktenskapet, precis som vid en skilsmässa (1 kap. 5 § ÄktB). Husbilen bör typiskt sett utgöra giftorättsgods, och därmed ingå i den bodelning som såsom huvudregel sker när ett äktenskap tar slut (7 kap 1 § & 9 kap 1 § ÄktB). Ingår husbilen i bodelningen kan den antingen tillfalla den av er som är efterlevande eller till dödsboet efter den först avlidne. Tillfaller husbilen den efterlevande sker det med full äganderätt. Tillfaller husbilen dödsboet ingår den i det som ska ärvas efter den avlidne. I detta fall gäller motsvarande som jag redogjort för ovan.Vänligen,

Jämkning efterlevande make

2020-05-02 i Make
FRÅGA |Kan man som efterlevande maka begära jämkning utan att det finns särkullsbarn, endast gemensamma barn?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jämkningsmöjligheter för efterlevande make hittas i 12 kap. 2 § Äktenskapsbalken. Möjlighet finns för efterlevande make att begära att var och en ska behålla sitt giftorättsgods, istället för att genomföra en bodelning.På så sätt kan efterlevande make undvika en likadelning enligt 11 kap. 3 § Äktenskapsbalken.Det är givetvis möjligt att begära jämkning i de fall det endast finns gemensamma barn. Något rättsligt hinder föreligger inte.Emellertid är det inte något man vinner på. Efterlevande make kommer enligt 3 kap. 1 § Ärvdabalken erhålla all egendom i sin helhet oavsett.Med vänliga hälsningar

Efterlevande makes arvsrätt

2020-04-29 i Make
FRÅGA |min svägerskas man har avlidit, han har ett särkullbarn nu är hon orolig hur det blir med deras bostadsrätt som vi förstår har hon rätt få ut sitt arv direkt, måste svägerskan sälja lägenheten?Med vänlig hälsning
Nhi Tran |Hej! Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga! Reglerna som är relevanta i din fråga finns i Äktenskapsbalken (ÄktB) och Ärvdabalken (ÄB). Eftersom din svägerska var gift med hennes man när han gick bort så ska bodelning ske mellan henne och maken (9:1 jämte 1:5 ÄktB). Efter bodelningen ska kvarlåtenskapen som din svägerskas man lämnade efter sig tillfalla henne, som huvudregeln. Men i och med att han hade ett särkullbarn så har denne rätt att få ut sin arvslott direkt (3:1 st. 1 ÄB). Om din svägerska och hennes make inte hade några gemensamma barn och särkullbarnet är hans enda bröstarvinge så ska hela kvarlåtenskapen tillfalla särkullbarnet, såvida det inte finns ett testamente som inskränker hennes arvsrätt (2:1 ÄB). Din svägerska har dock ändå alltid rätt att ur kvarlåtenskapen efter hennes make, så långt som kvarlåtenskapen räcker, få egendom till så stort värde att egendomen tillsammans med egendom som hon hade vid bodelningen eller egendom som utgör hennes enskilda egendom motsvarar fyra gånger prisbasbeloppet, vilket motsvarar 189 200 kronor under 2020 (3:1 st. 2 ÄB). Frågan om din svägerska kommer att behöva sälja bostadsrätten kan jag tyvärr inte svara på, eftersom jag inte vet mer om situationen. Om hon får behålla lägenheten eller inte beror främst på omständigheterna kring bodelningen. Möjligen är det värt att nämna att om din svägerska, efter bodelningen, har tillräckligt med tillgångar för att lösa ut maken för hans del av husets värde och då behöver hon inte sälja den (11:10 ÄktB). Eller om det finns ett testamente som inskränker särkullsbarnets arvsrätt. Jag hoppas att du fick ett någorlunda svar på din fråga, återkom gärna om du har ytterligare frågor! Med vänliga hälsningar,

Vad gäller för en makes enskilda besparingar vid arvskifte?

2020-03-27 i Make
FRÅGA |Kan min bortgångne makes särkullbarn komma åt mina enskilda besparingar
Evelina Sjöberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Först vill jag börja med att beklaga sorgen. Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i ärvdabalken (ÄB) samt äktenskapsbalken (ÄktB). Hur ska arvet efter din make fördelas?Eftersom du och din make var gifta när han gick bort så ska en bodelning göras av era tillgångar innan arvskiftet (23 kap. 1 § andra stycket ÄB). I en bodelning så ingår både ditt och din makes giftorättsgods vilket är allt det som ni äger som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB samt 10 kap. 1 § ÄktB). Detta avser såväl fastighet, bohag och övriga tillgångar. Detta kommer sedan att adderas för att delas lika mellan dig och din bortgångne make. Det som tillfaller din bortgångne make kommer sedan utgöra den kvarlåtenskap som går vidare till hans arvingar och testamentstagare genom arvskifte. Vad gäller för dina enskilda besparingar?Dina enskilda besparingar kommer att ingå i bodelning om ni inte innan genom äktenskapsförord avtalat om att dessa inte ska ingå (7 kap. 2 § ÄktB). Om besparingarna avser ett pensionssparande finns det också ett undantag som säger att dessa inte ska ingå vid bodelning som görs med anledning av ena makens död (10 kap. 3 § andra stycket ÄktB). SammanfattningInledningsvis så kommer det att göras en fördelning av din och din makes tillgångar genom en bodelning. I denna kommer även era enskilda besparingar att ingå om dessa inte utgör er enskilda egendom alternativt pensionssparande genom avtal. När denna fördelning sedan har gjorts så kommer din makes andel vara det som också utgör hans kvarlåtenskap och som arvingar och testamentstagare kommer att få ärva efter honom.Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga och att mitt svar var till hjälp!Vänligen,