Testamentera till gemensamt barn trots att make finns?

Hej! Är gift och vi har ett gemensamt barn. Jag har en summa pengar efter min mamma som är skrivet som enskild egendom. Undrar om jag kan skriva testamente till min sons fördel? Eller är arvsrätten fastslagen gällande arv efter make/maka? Önskar att min son får så mycket som möjligt efter mitt frånfälle.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att sonen du nämner i frågan är ert gemensamma barn. Frågan är därför om du kan testamentera din enskilda egendom till din son.

Makens arvsrätt

Som make ärver man före gemensamma barn och får förfoga över egendom med fri förfoganderätt. Detta gäller även den avlidna makens/makans enskilda egendom. Det finns alltså en lagstadgad rätt för efterlevande make/maka. Om det däremot finns barn som inte är gemensamma (så kallade särkullbarn) har dessa rätt att få sin del av arvet direkt (3 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB).

Går det att testamentera bort enskild egendom till sonen?

Svaret på denna fråga är ja, det går till en viss utsträckning. Den efterlevande maken har alltid rätt till en summa av minst fyra prisbasbelopp, denna regel kallas basbeloppsregeln (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Prisbasbeloppet är år 2022 48 300 kr.

Slutsatsen i ditt fall är att du kan testamentera summan pengar till din son, förutsatt att din make har rätt till minst fyra prisbasbelopp. Din make har alltså rätt till ett arv på minst 193 200 kr (år 2022) och den resterande delen av ditt kvarlåtenskap (tillgångarna som blir kvar efter skulderna) är du fri att testamentera bort till din son.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Anna SalanderRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”