Hur påverkas arvsrätten vid makes bortgång under pågående separation?

Hej!

Påverkas arvsrätten om den ena parten i ett äktenskap dör under pågående separation?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga undrar du om den kvarlevande makens arvsrätt påverkas av att den andre maken avlider under pågående separation.

Tillämplig lag

Utifrån den situation du beskriver i din fråga är äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig.

Påverkas arvsrätten?

Det korta svaret är ja, arvsrätten påverkas.

Om en make dör samtidigt som mål om äktenskapsskillnad (skilsmässa) pågår, ska reglerna om bodelning tillämpas istället för reglerna om arv (9 kap. 11 § ÄktB). Det innebär helt enkelt att makarnas tillgångar ska delas upp som om de skiljt sig, och att de inte ärver varandra.

Detta förutsätter dock att det verkligen pågår ett mål om äktenskapsskillnad. Det räcker inte med att makarna löst diskuterat en eventuell separation, utan talan om äktenskapsskillnad måste ha väckts i domstol (9 kap. 12 § ÄktB).

Sammanfattning

Kort sammanfattat är svaret ja, arvsrätten påverkas om man väckt talan om att skilja sig.

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor och funderingar. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta Lawline igen!

Vänligen,

Cornelia AebeloeRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning