Ge bort fastighet på ett sätt som inskränker rätten till arv?

Kan min mamma > 90år, som har två barn ge bort sin fastighet "värde 6 miljoner" till min brors barn (två st)? Gåvan ges alltså inte till min bror och mig som direktarvingar utan till min brors barn. Jag och mina barn (2 st) mister ju på så sätt vårt arv. Mamma är frisk och helt klar i sin tankeverksamhet och inte senil, dement eller liknande. Min bror får (indirekt) hela arvet medan jag helt blir utan arv! Är detta möjligt?

Lawline svarar

 Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. 

Ge bort fastighet? 

Om din mamma ger bort sin fastighet till din brors barn så anses det tillkomma din bror. Gåvan kommer, om inget annat föreskrivs, betraktas som ett förskott på arv (6 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB). Förskott på arv innebär dock endast att värdet på gåvan ska avräknas från arvet och det finns med andra ord ingen återbäringsskyldighet för mottagaren (6 kap. 4 och 5 § ÄB). Här kommer istället reglerna om det förstärkta laglottsskyddet in. 

Som bröstarvinge har man alltid rätt till sin så kallade laglott. Denna utgörs av hälften av det som man enligt lag har rätt till (7 kap. 1 § ÄB). Enligt regeln om det så kallade förstärkta laglottsskyddet kan en gåvotagare i vissa fall bli återbäringsskyldig till ett belopp motsvarande bröstarvingarnas laglott även för gåvor som getts under den avlidnes livstid. När regeln tillämpas läggs alltså kvarlåtenskapen och gåvans värde samman, vilket innebär att arvslotterna, och därmed även laglotterna, blir större (7 kap. 4 § ÄB). 

För att det förstärkta laglottsskyddet ska bli tillämpligt ska ändamålet med gåvan ha varit att likställa med testamente. Detta brukar man säga är fallet för gåvor som ges en kort tid före dödsfallet, när givaren är medveten om sin nära förestående död eller i situationer då givaren har kvar nyttan av den bortgivna egendomen fram till sin död. Eftersom du anger att din mamma är äldre kan man tänka sig att ändamålet med gåvan är att ordna hennes kvarlåtenskap, och därigenom kan regeln bli tillämplig. 

Om fastigheten nu skulle ges bort och det visar sig inskränka på din rätt till laglott (det vill säga hälften av vad du skulle fått om fastigheten fanns kvar i din mammas ägo) kan du väcka talan vid domstol inom ett år från det att bouppteckningen blir klar (7 kap. 4 § ÄB).  

Sammanfattning och råd 

Din mamma kan ge bort fastigheten. Den kommer dock (om inget annat skrivs i gåvobrevet) räknas som ett förskott på arv för din bror.  Mot bakgrund av fastighetens värde och att du skriver att du går miste om ditt arv så förstår jag att det inte finns så mycket annan egendom som denna gåva kan avräknas mot. Istället kan bestämmelserna om det förstärkta laglottsskyddet bli tillämpliga. Detta medför en återbäringsskyldighet (eller ersättningsskyldighet) för mottagarna av gåvan till den del den inskränker din laglott. Du bör i ett sådant fall väcka talan i domstol. 

Om du har några frågor om mitt svar så får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! 

Med vänlig hälsning, 

Julia-Saga HerholdRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”