Överlåtelse av fastighet mellan makar för att uppnå önskat arv

Hej!

Vi är ett gift par där vi önskar att makan skall stå som ensam ägare till vår fastighet om drt är det bästa?. Maken har tre barn i ett tidigare förhållande och vi har ett gemensamt. Då det är rel. stor ålderskillnad mellan oss(maken är äldst) vill vi att makan skall kunna bo kvar resten av livet och därefter delas mellan barnen där det gemensamma barnet skall ärva halva delen. Hoppas ni förstår frågan!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågeställningen

Om jag förstått din formulering rätt, så undrar du om det vore det bästa alternativet att låta makan i ert äktenskap stå som ensam ägare till er fastighet, i syfte att ert gemensamma barn ska ärva halva fastigheten.

Bodelning

Vid arvsfördelning när den förste i äktenskapet där barn innefattas dör görs först en bodelning enligt 23 kap. 1 § 2 st. ärvdabalken. Det som ingår i en bodelning är makarnas giftorättsgods enligt 10 kap. 1 § äktenskapsbalken. Giftorättsgods är en makes egendom i den mån egendomen inte är enskild enligt 7 kap. 1 § äktenskapsbalken. Enskild egendom beskrivs i 7 kap. 2 § äktenskapsbalken, men fastigheter har särskilda regler för äganderätt och överlåtelse. För överlåtelse av fastighet gäller formkraven i 4 kap. 1 § jordabalken. Trots dessa formkrav finns det en så kallad dold samäganderätt som presumeras för makar. Den dolda samäganderättens presumtion innebär att trots att fastigheten enbart står i ett av era namn, så presumeras den andre maken ha samäganderätt till fastigheten. Om fastigheten inte har en dold samäganderätt så är det enbart den vars namn som står på överlåtelsen som har äganderätt till fastigheten.

Gåva mellan makar

För att förhindra presumtionen tror jag att det görs bäst genom att formulera övergången av den ena makens äganderätt till fastigheten som en gåva. Denna gåvas formkrav är desamma som uppställs i 4 kap. 1 § jordabalken. Det som då bör beaktas är att ifrågasätta om detta får önskad effekt. För makens dödsbo vid en samägd fastighet, så delas arvet i fyra lika delar mellan dennes bröstarvingar, alltså makens fyra barn. Därefter tilldelas du, den efterlevande maken det arvet om inte din makes barn kräver direkt arv. När sedan du, den kvarlevande maken dör, så har din makes arvingar rätt till efterarv på enbart den delen som de skulle ärvt från sin far. Detta innebär alltså att du med ditt enda barn som var ert gemensamma fortfarande som utgångspunkt har halva fastigheten som kvarlåtenskap, vilken skulle tillfalla ert gemensamma barn. På grund av efterarvet från barnens pappa så skulle ert gemensamma barn totalt ärva först en fjärdedel av halva fastigheten och sedan från din kvarlåtenskap resterande halvan av fastigheten. Om du och din make istället väljer att överlåta din makes andel i fastigheten till dig, då har din makes barn inte någon arvsrätt överhuvudtaget till fastigheten och slutligen kommer ert gemensamma barn att ärva hela fastigheten.

Alternativ lösning

Ett alternativ jag föreslår för att säkerställa att ni fördelar arvet som ni vill är att skriva ett testamente. Notera formkraven i 10 kap. 1 § ärvdabalken för upprättande av ett testamente. Bröstarvingar, alltså era barn, har rätt att kräva sin laglott, vilken enligt 7 kap. 1 § ärvdabalken utgör hälften av dennes arvslott. För att de ska få ut sin laglott krävs att de jämkar testamentet enligt 7 kap. 3 §. Bortsett från den aspekten är ett testamente ett säkert sätt att fördela sitt arv på om man inte är nöjd med hur arvet skulle fördela sig enligt de allmänna arvsfördelningsbestämmelserna.

Sammanfattning

Om jag har förstått dig rätt så ville du att din makes särkullbarn i slutändan skulle tillsammans ärva halva fastigheten och ert gemensamma barn den andra halvan. Om ni väljer att skriva över hela äganderätten på fastigheten till en av makarna, så finns det risk att det inte blir som ni ämnat. Därför skulle jag rekommendera att ni upprättar ett testamente och är tydliga där om hur ni vill fördela arvet.

Jag hoppas att jag har svarat på dina frågor, men om du vill få mer juridisk rådgivning kan du kontakta oss på info@lawline.se

Melker JärlestålRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”