FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTMake07/03/2022

Hur fördelas arvet om den ena maken avlider?

Jag och min man är gifta. Han har ett barn sedan tidigare och vi har ett gemensamt. Vi äger ett hus och sommarstuga 50/50.

Om min man går bort före mig ska hans OCH mina tillgångar då slås samman i bodelningen? Dvs ska värdet på mina andelar på huset som jag betalar för och äger ingå i särkullsbarnets arv (bodelningen)?

Husen är värda 5 000 000 och det känns som en betydande summa som särkullbarnet kommer att få ta del av. Vi har skrivit ett testamente där vi ärver varandra med full äganderätt.

Kan man skriva ett äktenskapsförord med enskild egendom eller hur gör man för att slippa hamna i en ekonomisk tråkig situation p g a särkullsbarnet.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor som rör arv och testamente regleras i ärvdabalken (ÄB). Vad gäller bestämmelser om äktenskapsförord och andra regler vid bodelning, finns det i äktenskapsbalken (ÄktB).

Rättslig reglering

Huvudregeln i 3 kap. 1 § ÄB är att den efterlevande maken ärver före gemensamma bröstarvingar. Regeln finns för att stärka den efterlevande makens ställning. Det den efterlevande maken ärver ägs med fri förfoganderätt. Enligt samma bestämmelse stadgas även ett särkullbarns rätt till arv. Särkullbarn har alltid rätt att få ut sitt arv direkt, alltså före den efterlevande maken.

Vid en bodelning ingår giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB) medan enskild egendom undantas (7 kap. 2 § ÄktB). För att göra giftorättsgods till enskild egendom kan man skriva ett äktenskapsförord, 7 kap. 3 § ÄktB. För att äktenskapsförordet ska bli giltigt ska det upprättas skriftligen, dateras och undertecknas av makarna, och till sist registreras hos Skatteverket.

Hur fördelas arvet om den ena maken avlider?

Om din man skulle avlida ska vid en bodelning både huset och sommarstugan ingå så länge det utgör giftorättsgods. Det ingår alltså i bodelningen och era tillgångar kommer därför slås samman. Av frågan framgår att ni har skrivit ett testamente där ni ärver varandra med full äganderätt, vilket innebär att du kommer ärva din make med full äganderätt i det fall han avlider. Däremot kan din man inte göra sitt barn från tidigare äktenskap arvslös genom att testamente egendomen till dig. Som särkullbarn har man alltid rätt att få ut sitt arv direkt och det är upp till denna att bestämma om den vill ha ut sitt arv eller om den avstår från arvet till förmån för dig.

Ni kan som du skriver välja att upprätta ett äktenskapsförord och på så sätt omvandla giftorättsgods till enskild egendom. Om ni till exempel skulle välja att sommarhuset skulle utgöra din enskilda egendom kommer det således inte ingå vid en bodelning. Äktenskapsförord kan gälla endast en av parterna eller båda och det kan utgöra vilken egendom ni vill. Det är alltså upp till er att bestämma vilken egendom som ska utgöra enskild egendom och till vem den enskilda egendomen tillhör. Den egendomen som bestäms vara enskild egendom ingår då inte i en bodelning vid varken skilsmässa eller dödsfall, vilket kan vara viktigt att ha i åtanke.

Sammanfattningsvis kan sägas att särkullbarnet alltid kommer ha en rätt att få ut sitt arv om din man avlider, om denne inte skulle välja att avstå från sitt arv till förmån för dig. Om du vill vara säker på att en viss egendom ska tillfalla sig vid en bodelning kan denne göras till enskild egendom och kommer på så sätt inte att ingå i en bodelning och därför inte vara något som särkullbarnet får del av i sitt arv.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Maja VinstenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?