Har barn rätt att få ut sitt arv direkt?

Hej! Vilken fin tjänst där man kan få hjälp kostnadsfritt!

Jag har en fundering angående arv. Jag är gift sedan lång tid tillbaka med min make som nu är väldigt svårt sjuk. Vi har två barn tillsammans och inga sen tidigare, dessvärre har vi inte särskilt bra relation till något av våra barn. Det är en tidsfråga innan min make/barnens pappa kommer gå bort. Samtidigt som det känns mycket jobbigt är jag också oroad för vad barnen kommer kräva när så sker. Jag har något år kvar till pension och tjänar inte skyhöga belopp vilket gör att jag är beroende av att få bo kvar och leva som jag gjort tidigare. Min man har det bättre ställt och jag är orolig att barnen ska kräva ut sitt arv för att jäklas med mig.

Vad kan vi göra?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår att den situation du befinner dig i är svår och jobbig och jag hoppas att jag kan hjälpa dig reda ut den juridiska biten som avser arvet efter din make.

Allmänna arvsregler
Förutsatt att det inte finns något testamente som anger något annat gäller de allmänna arvsrättsliga reglerna om vem som ärver. Arvsrätt finns uppdelad i arvsklasser om vem som ärver först.

Första arvsklassen
Närmaste arvingarna är arvlåtarens bröstarvingar, alltså personens barn (2 kap. 1 § Ärvdabalk, härefter förkortad ÄB), detta kallas första arvsklassen. I de fall en bröstarvinge inte längre är vid livet träder dennes avkomlingar i bröstarvingens ställe (2 kap. 1 § andra stycket ÄB), med det sagt går arvsrätten vidare till arvlåtarens barnbarn, barnbarns barn etc. I ert fall har ni gemensamma barn som är vid liv. De tillhör den första arvsklassen, därför kommer jag inte gå närmre på de arvsklasser som aktualiseras när några arvingar i första arvsklassen inte finns.

Makes arvsrätt
Utöver de arvsregler som beskrevs ovan finns ett skydd för efterlevande makar. I detta fall är det du som är efterlevande make till din man när han går bort. Makes arvsrätt framkommer i 3 kap. 1 § ÄB. Där anges att en avlidens kvarlåtenskap (egendom), om personen var gift, ska tillfalla efterlevande make. Alltså kommer din makes tillgångar tillfalla dig när han går bort. Undantag från denna regel finns när den avlidne har barn som inte är den andre makens vilket inte är situationen i ert fall. En makes arvsrätt innebär alltså att något arv inte kommer tilldelas era arvingar vid den första av era dödsfall.

Eftersom all kvarlåtenskap efter den först avlidne maken tillfaller den efterlevande maken har någon egentlig fördelning av arvet inte skett. Därför ska det, vid den efterlevande makens död fördelas ett efterarv (3 kap. 2 § ÄB). För er som endast har två gemensamma barn och där de tycks vara de enda arvingarna innebär det i praktiken ingen större skillnad men kort sagt så kommer den del som motsvarade arvet efter den först avlidne fördelas till era barn och sedan den resterande delen som är ditt arv fördelas. Här bör också tilläggas att du som efterlevande make endast har fri förfoganderätt till egendomen efter den först avlidne maken vilket innebär att du inte kan testamentera bort den eller liknande (3 kap. 2 § ÄB).

Sammanfattningsvis gäller alltså att era barn inte kommer ha rätt att ta ut sin del av arvet när din man avlider, rätten till arvet kvarstår istället tills dagen du avlider. Då kommer hela arvet att fördelas till arvingarna. Du har under tiden möjlighet att leva som tidigare men får inte testamentera bort egendomen.

Hoppas du fått svar på din fråga. Välkommen att kontakta oss igen i framtiden om du har fler frågor.

Vänligen,
Jakob JohanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”