Vad händer med egendom efter att ena maken avlider när endast gemensamma barn finns?

Vi är ett gift par, med två gemensamma barn Inget testamente är skrivet,och vi har inga utomstående barn Vad händer med vår egendom (bostadsrätt sommarstuga) om någon av oss dör?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Tillämplig lag

Reglering kring arv finns i ärvdabalken (ÄB) och jag kommer att utgå i från de bestämmelserna när jag besvarar din fråga.


Make ärver före gemensamma barn

När ett gift par endast har gemensamma barn, så ärver den efterlevande maken före barnen (3:1 första stycket ÄB). Om din make/maka går bort före dig är det alltså du som ärver er egendom. Era barn får sedan sitt arv efter din make/maka först när du har gått bort.


Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss.


Vänligen,

Sarah LianderRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning