Arv i förtid?

Kan man få arv i förtid? Min morbror gick bort i april -23. Han hade inga barn men var gift. Efter bouppteckningen fick vi syskonbarn reda på att vi ärver morbrors del när hans fru går bort. Om det då finns några pengar kvar. Min fråga är, kan vi kräva det arvet i förtid? Anna

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Enligt 3 kap. 1 § Ärvdabalk (1958:637) (ÄB) ska den avlidnes make ärva dennes egendom. Det är alltså riktigt att det i första hand är er morbrors fru som ska ärva från honom. Det er morbrors fru ärver från er morbror, kommer hon att äga med "fri förfoganderätt". Detta innebär att ni, i egenskap av hans arvingar (2 kap. 2 § 2 st ÄB), när hon avlider, har ett anspråk på den del av er morbrors frus egendom, som motsvarar arvet från er morbror (s.k efterarvsrätt), jfr 3 kap. 2 § ÄB.


I ert fall torde det vara så att arvet tillkommer er först när er morbrors fru avlider. Det finns alltså ingen möjlighet att ta ut arvet i förtid.


Efterarvsrätten motsvarar den andel som den efterlevande makens arv (det frun fick från er morbror) utgjorde i relation till den totala förmögenhetsmassan vid första makens död (er morbror). Andelen utgör en kvotdel som ni har rätt till vid er morbrors frus bortgång som alltså motsvarar arvet från er morbror. Detta innebär även att arvet både kan bli större och mindre jämfört med om er morbror inte haft någon maka och ni ärvt direkt efter hans bortgång.


Hoppas din fråga blev besvarad!

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning