Påverkar studiebidrag förälders underhållsskyldighet?

2021-02-18 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Min före detta fru har vår gemensamma son boende hos sig. Han är 20 år gammal och har inte slutfört gymnasiet, han hoppade av efter första året på gymnasiet och har inte fortsatt gymnasiestudierna. Nu studerar han på Folkhögskolan för att läsa upp sina betyg. Han har rätt till CSN-bidrag och skall snart få det första utbetalningen av CSN-bidraget. Har jag som förälder till honom skyldighet att betala underhåll till honom trots att han får CSN-bidrag. Tacksam för svar!
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över om man som förälder är underhållsskyldig för sitt barn trots att barnet får studiebidrag från CSN, samt hur länge underhållsskyldigheten i så fall varar. Regler om föräldrars underhållsskyldighet finns i föräldrabalken (FB).Föräldrars underhållsskyldighet vid studier på gymnasienivå efter gymnasietEn förälders underhållsskyldighet upphör då barnet fyllt 18 år. Om barnet går i skolan efter denna tidpunkt är dock föräldrarna fortsatt underhållsskyldiga så länge skolgången pågår, men längst tills barnet fyller 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning (7 kap. 1 § andra stycket FB).HD fastställde i NJA 1990 s. 49 att underhållsskyldighet även gäller för barn som läser en tilläggsutbildning på gymnasienivå efter avslutad gymnasieutbildning. Du är alltså fortsatt underhållsskyldig för din son så länge han studerar en sådan utbildning och ännu inte fyllt 21 år.Påverkar studiebidrag underhållsskyldigheten?Underhållskyldigheten gäller oavsett om din son erhåller bidrag från CSN för sina studier eller ej. Att din son får studiebidrag kan dock påverka hur stor underhållsskyldigheten är. Föräldrarna är skyldiga att svara för underhåll åt sina barn efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms ska hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar, men även till barnets sociala förmåner (7 kap. 1 § första stycket FB). En sådan social förmån som kan beaktas är studiebidraget (prop. 1978/79:12 s. 154).SammanfattningDu är fortsatt underhållsskyldig för din son under tiden han studerar en tilläggsutbildning på gymnasienivå fram tills den dag då han fyller 21. Att din son erhåller studiebidrag kan påverka hur stort din sons behov är och således även storleken på underhållsskyldigheten, men inte själva underhållsskyldigheten i sig.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

avdrag på underhåll

2021-01-31 i Underhåll
FRÅGA |Jag betalar underhåll för mina två barn via försäkringskassan, 1573kr/barn. Men 18 månader har jag barnen 8dygn i mån. Det går då att räkna ner underhållet med en nettoberäkning, 40kr/dygn och barn. Och då måste det finnas ett juridiskt gällande umgängesavtal enligt försäkringskassan. Jag har inte haft det men kommer nu få detta via tingsrätten. Barnen har haft samma umgänge med mig i ca 3år samt har det varit mer på lov och sommar. Jag anser att jag betalat för mkt sedan försäkringskassan gick in och då krävde ett umgängesavtal för att kunna räkna ner den totala summan för underhållet för båda barnen. 8dygn/40kronor/dygn/månaden/2barn=2506kr med avdrag. Utan avdrag=3146kr, 640kr/månaden betalar jag för mkt och nu i tingsrätten undrar jag om detta går att kräva retroaktivt i 18mån från den andra föräldern? Hur delar föräldrar på barnbidrag vid sådan här umgängesfördelning?640kr i 18mån är 11520kr och detta bör väl försäkringskassan kräva tillbaka och sen återbetala till mig? Eller hur gör jag, kan jag stämma den andre förälder på underhåll som varit fel?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!För att besvara din fråga vänder vi oss till föräldrabalken.Man har rätt enligt 7 kap 4 § föräldrabalken att göra avdrag på underhåll när barnen bor hos den part som inte är boförälder. Avdrag för göras om barnen vistas hos icke boförälder i 5 dygn i rad eller om barnen vistas 6 hela dygn under en hel kalendermånad. För varje dygn som barnen är hos icke boförälder har den parten rätt att göra avdrag med 1/40 av underhållsbeloppet. Stannar barnet 5 dygn i rad har alltså icke boförälder rätt att göra avdrag med 5/40 eller lättare sagt, 1/8 del av underhållsbidraget för den månaden. Du kan dock inte göra avdrag med hur mycket som helst, bidragsskyldig förälder måste alltid betala minst 10/40. Denna rätt att göra avdrag kvarstår i 6 månader från och med den månad som vistelsen avslutades, 7 kap 4 § 1 st Föräldrabalken. Detta medför att om barnets förälder hade barnen boende hos sig 5 dygn i rad under december, så har man rätt att göra avdrag för detta med 5/40 fram till juni året därefter. Detta medför att du bör kunna yrka på återbetalning av för högt utbetalat underhåll de senaste 6 månaderna. Detta behöver dock nog göras genom en anmälan till försäkringskassan för att återfå betalningen eller ett riktad krav i domstol gentemot andra föräldern. Annars om det är möjligt att ha en diskussion och lösa detta på något vis med den andra föräldern är nog den minst administrativa uppgiftenHoppas att detta var svar på din fråga!

Rätt till avdrag för underhållsbidrag

2021-01-31 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Har en fråga om underhållsstöd. Jag har betalat underhållsstöd till min dotters mamma under ett år, eftersom dottern mer eller mindre flyttade till mamma för ett år sedan. Dottern är också tillräckligt gammal för att ändra sin folkbokföringsadress själv så hon blev också skriven där då. Det har jag inga problem med, men nu har situation ändrats och jag undrar vad som gäller? Under senare tid har dottern spenderat mer och mer tid hemma hos mig igen och nu vill hon bo i min lägenhet under veckorna när hon studerar. Så min fråga är :Ska jag ändå behöva betala underhållsstöd till mamman, om dottern bor i min lägenhet säg 20 dagar i månaden och utöver det tillbringar en helg eller två hemma hos mig? Jag själv bor inte i lägenheten, men äger och betalar för den. I min värld är det självklart att jag inte ska behöva betala i det läget, men enligt försäkringskassan så kan jag behöva göra det ändå....? Jag får inte ihop den logiken, att om jag huserar dottern 80% av tiden; att jag ändå ska betala mamman underhållsstöd? Och hur får man rätsida på det gentemot försäkringskassan och mamman, när inbetalningskorten fortsätter komma?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du skickar in din fråga till lawline!Jag förstår din fråga som att du undrar om avdrag från underhållet när ditt barn bor hos dig. Rätt att göra avdrag - Utgångspunkt för beräkning av underhållsbidrag görs utifrån förälders inkomst efter skatt. Varje förälder har rätt att undandra en summa för sina egna levnadskostnader 7 kap 3 § föräldrabalken, närmare bestämt 10 % av basbeloppet (47 300 kr år 2020) samt de kostnader man har för sitt boende. I och med att detta är de enda kostnader som man har rätt att undandra enligt lag vid beräkning av underhåll, bör resekostnader inte kunna dras av från underhållet. Detta eftersom de troligen inte utgör boende eller levnadskostnader.Man har rätt enligt 7 kap 4 § föräldrabalken att göra avdrag på underhåll när barnen bor hos den part som inte är boförälder. Avdrag för göras om barnen vistas hos icke boförälder i 5 dygn i rad eller om barnen vistas 6 hela dygn under en hel kalendermånad. För varje dygn som barnen är hos icke boförälder har den parten rätt att göra avdrag med 1/40 av underhållsbeloppet. Stannar barnet 5 dygn i rad har alltså icke boförälder rätt att göra avdrag med 5/40 eller lättare sagt, 1/8 del av underhållsbidraget för den månaden. Du kan dock inte göra avdrag med hur mycket som helst, bidragsskyldig förälder måste alltid betala minst 10/40.Detta innebär att du bör ha rätt till avdrag för den tiden som ditt barn bor hos dig, men det kan eventuellt att försäkringskassan gör bedömningen att du endast har rätt till avdrag för den tiden ditt barn bor hos dig där du själv bor. Kan vara att de inte anser dottern bor hos dig när hon bor själv i en lägenhet som du endast äger och själv inte är skriven i. Detta är dock spekulationer från min sida och jag rekommenderar fortsatt dialog med försäkringskassan. hoppas att de var svar på din fråga!

Underhållsbidrag trots växelvist boende?

2021-01-27 i Underhåll
FRÅGA |Min dotter bor varannan vecka hos mig och hennes mamma. Hennes mamma har själv valt att börja studera, alltså så minskar hennes inkomst. Och då berättar hon att hon ska ansöka om underhåll av mig för att hon själv tjänar mindre än mig, fast vi har delad vårdnad, varannan vecka. Hur är det ens möjligt? Bör tilläggas att hon jobbar extra, hon har bostadsbidrag, hela barnbidraget. Vilket jag nu vill ha hälften av.
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Växelvist boende innebär att barnet bor ungefär lika mycket hos båda sina föräldrar, till exempel varannan vecka. I vanliga fall behöver ingen förälder betala underhållsbidrag i den situationen. Underhållsskyldigheten anses normalt uppfylld när barnet bor varannan vecka hos föräldrarna. Men det kan finnas undantag, till exempel om den ena föräldern har en mycket högre inkomst än den andra. Då kan det vara bra för barnet om föräldern som har högre inkomst betalar för att barnets levnadsstandard inte ska variera alltför mycket från vecka till vecka. Enligt ett rättsfall från Högsta domstolen kan en förälder i vissa fall behöva betala underhållsbidrag trots att barnet bor växelvis hos båda föräldrarna. Förutsättningen är att den föräldern har en mycket större ekonomisk förmåga än den andra föräldern. Högsta domstolen säger också att en central princip är att barnet ska ha likartad ekonomisk standard som föräldrarna även om dessa inte lever tillsammans. Barnet ska därför ha rätt att leva på en nivå som inte avviker för mycket från den standard som den bäst ekonomiskt ställde föräldern har (NJA 2013 s. 955).Om det är så att du har en mycket större ekonomisk förmåga än ditt barns mamma är det därför möjligt att du blir underhållsskyldig trots att boendet är växelvis.Rätt till underhållsstöd när du har barnen boende hos dig växelvisDet finns också en möjlighet att barnets mamma kan få underhållsstöd från Försäkringskassan vid växelvist boende. För att ha rätt till det krävs bland annat att man har låga inkomster. Vad gör ni om ni inte kan komma överens?Om ni har svårt att komma överens om umgänge, vårdnad, boende och barnets försörjning kan ni vända er till kommunen för att få hjälp med ett samarbetssamtal. Samarbetssamtalet kostar ingenting och är en möjlighet för er att hitta gemensamma lösningar för barnets bästa utan att behöva gå till domstol.Underhållsskyldighet bestäms i avtal eller genom dom (7 kap. 2 § Föräldrarbalken). Sammanfattningsvis ska vardera förälder ta del i barnets underhåll utefter sin egen förmåga. Om den ena föräldern har en mycket högre inkomst än den andre kan det ibland anses rimligt att den föräldern betalar underhållsbidrag trots att barnen bor växelvis. Om du vill ha mer information om underhållsbidrag i din situation rekommenderar jag att du bokar ett kostnadsfritt webbmöte med en handläggare hos Försäkringskassan. Hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänliga hälsningar

Vad omfattas av underhållsskyldigheten?

2021-02-09 i Underhåll
FRÅGA |Min dotter kommer snart fylla 18år och till hösten börjar hon på gymnasiet. Hon har bestämt sig för att inte bo kvar hemma, utan flytta till sin mormor eller eget lägenhet. Både jag och hennes mor (som bor i Finland) tycker inte detta är någon bra ide och undrar om det finns något lagligt sätt att sätta stopp för dessa planer eller måste vi bara tyst acceptera att betala.När det gäller underhållsskyldigheten är det väl bara för mat och hygien och inte för hyra man måste betala. Eller har jag fattat det fel???
Pearl Yeuki Ku Chiu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Föräldrars underhållsskyldighet regleras i föräldrabalken (FB).Av 7 kap. 1 § FB följer att föräldrarna ska svara för underhåll till barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Hänsyn ska tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifter om dessa. Detta innebär att underhållsbidragets belopp måste bestämmas utifrån varje enskilt fall eftersom varje barns behov är individuellt. Socialstyrelsen har arbetat fram riktlinjer för hur underhållsbidraget ska beräknas. Ett barns grundbehov av underhållsbidrag bestäms normalt sett utifrån de schablonbelopp som finns i Socialstyrelsens numera upphävda Allmänna råd 1989:6 beträffande barns behov i olika åldrar. Beloppen är knutna till basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, numera prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 § socialförsäkringsbalken och årlig förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbeslopp, tex. 2015:536 för år 2016. Dessa schabloner är dock inte mer än en utgångspunkt och måste justeras med hänsyn till barnets individuella behov. Schablonbeloppet avser täcka barnets grundläggande behov. Därutöver kan särskilda kostnader, så länge de är godtagbara, också anses- ingå i barnets-behov av underhåll. Dessa kostnader ska då läggas till schablonbeloppet. Vilka behov barnet har varierar beroende på ålder, kön och levnadssituation (Uppsala tingsrätts dom 2018-10-23 i mål T 699-17). Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Om barnet går i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid skolgången pågår, dock längst till dess barnet fyller 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning. I kostnaderna för barnets underhåll ska föräldrarna sinsemellan ta del var och en efter sin förmåga. Sammanfattningsvis gäller att underhållsskyldigheten måste bedömas utifrån en bedömning med beaktande av din dotters behov och eran samlade ekonomiska förmåga. Till stöd för beräkningen av underhållsbidragets belopp finns schabloner som kan vara vägledande. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Underhåll vid delad vårdnad

2021-01-31 i Underhåll
FRÅGA |HejJag och min dotters pappa separerade för lite drygt 3 år sedan. Jag har inte dragit upp underhållsbidrag förrän nu. Tanken var att hon skulle bo växelvis hos oss och att vi skulle dela allt lika, vilket vi gjort.Det har dock blivit att hon successivt bott mer och mer hos mig.Mitt ex tjänar betydligt mycket mer än vad jag gör, men han vill inte uppge sin fulla inkomst (han har jour varannan månad samt bonus 2 ggr/år) när vi fyller i "hjälp verktyget" på F-kassans hemsida. Han vill inte heller betala något retroaktivt.Uträkningen vi gjorde anser jag inte är enligt verklighetens siffror samt han hävdar att han kommer att dra av ifrån det för varje dag vår dotter bor hos honom Stämmer detta? Tacksam för svar och vägledning i hur vi går vidare i dettaMed vänlig hälsning,Emelie
Oscar Rudén |Hejsan och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Jag vill påpeka att jag kommer endast att utgå från den information jag blivit given i mitt svar, finns det andra omständigheter så kan slutresultatet bli ett annat.Då detta berör vårdnad av barn så kommer vi att vända oss till föräldrabalken för att få svar. Barn har rätt att erhålla underhåll från föräldrar, utifrån barnens behov och vad som är att se som skäligt, 7 kap 1 § Föräldrabalken (FB). Vanligen skall endast underhåll utgå när enbart en av föräldrarna har vårdnad om barnen eller endast en av föräldrarna sambor tillsammans med barnen ( 7 kap 2 § FB). Dock framkommer det i NJA 2013 s 955 (ett rättsfall från Högsta domstolen) att när barnen bor växelvis mellan två föräldrar som har gemensam vårdnad av barnen så ska den person med högst ekonomisk standard betala underhåll för barnen, så att barnen kan leva på samma eller snarliknande ekonomiska/materiella nivå som den ekonomiskt starkaste föräldern. Stöd för detta återfinns i 7 kap 6 § FB.Detta innebär att om underhållet för barnet, alltså barnets försörjning, betalning av aktiviteter, försäkringar, och liknande utgifter som behövs för att garantera ett bra liv för barnet försummas av den ena föräldern, ska denna betala underhåll till barnet (i praktiken den andra föräldern), enligt NJA 2013 s 955. Detta medför att det återfinns ett lagligt krav på att barnets far ska betala sin del av underhållet utifrån er gemensamma ekonomi samt att han ska betala underhåll trots att ni har delad vårdnad. För att bevisa att han har sådan inkomst som du påstår behövs skriftlig bevisning av något slag, från arbetsgivare eller liknande.Hoppas att detta var svar på din fråga!

Uträkning av underhållsbidrag

2021-01-29 i Underhåll
FRÅGA |Hej, jag och min 4-åriga sons pappa har gemensam vårdnad. Min son är hos sin pappa varannan helg. Jag får 1100 kr överfört varje månad dvs halva barnbidraget som går direkt till sonens sparkonto vilket vi kommit överens om, även min halva av barnbidraget. Resten går till halva förskoleavgiften. Hur mycket utöver det bör jag få per månad i underhåll?
Vilhelm Oxhammar |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Såsom jag uppfattat din fråga undrar du hur mycket du bör kunna uppbära i underhållsbidrag från din sons far när er son bor hos dig övervägande del av tiden. Jag kommer nedan att göra mitt bästa att utifrån denna tolkning av din fråga besvara den. Själva uträkningen är dock relativt komplicerad och krånglig. Jag kommer därav börja med att kort redogöra för, innan jag går in på hur man gör uträkningen i praktiken, vad jag anser du bör göra i denna aktuella situation för att komma vidare. Om du ändå är intresserad av hur man gör själva uträkningen kommer denna att finnas nedan. Kort sammanfattning av min slutsatsEftersom att jag inte har informationen som krävs för att räkna ut underhållsbidraget i detta enskilda fall kan jag tyvärr inte hjälpa dig med själva uträkningen. Jag rekommenderar dock starkt att du kontaktar en jurist eller tar hjälp av det fantastiska verktyg vilket framtagits av Försäkringskassan för att hjälpa sådana som er att lösa dessa situationer (Länk dit: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/for_foraldrar_som_inte_lever_ihop/berakna-underhallsbidrag#!/). Den information som krävs är nämligen din och faderns inkomster samt eventuella boendekostnader. Nedan kommer jag att redogöra för hur beräkningen görs, om ni vill göra den själva eller är intresserade av hur den går till.Du har rätt att få en viss mängd i underhållsbidrag av ditt barns farEtt underhållsbidrag utges av den förälder som ett barn inte bor med för att denne förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet vilken stadgas i 7:1 FB. Detta följer av 7:2 st. 1 p. 2 FB, som stadgar att underhållsbidrag ska betalas ut när föräldrarna har gemensam vårdnad, men barnet endast varaktigt bor hos den ene föräldern. Detta bidrag betalas ut av ena föräldern till den andra föräldern direkt, och är anpassat efter omständigheterna i det enskilda fallet, t.ex. föräldrarnas inkomster och barns enskilda behov. Underhållsbidraget fastställs genom avtal mellan föräldrarna eller genom dom (FB 7:2 st. 2). Uträkningen av underhållsbidragetUnderhållsbidraget är i det enskilda fallet dock relativt knepigt att räkna ut, då det inte i 7:1 FB har klargjorts någon tydlig metod för hur mycket som bör utgå i underhållsbidrag i det enskilda fallet. Det har härav vuxit fram en typ av schablonmetod som tjänar som vägledning i uträkningen av ett underhållsbidrag, vilken ser ut enl. följande:Barnets behov x Bidragspliktig förälders överskott / Föräldrarnas sammanlagda överskott = UnderhållsbidragBarnets behovBarnets behov beräknas genom att ta en viss procentandel av det gällande prisbasbeloppet för det aktuella året. Hur hög procentandelen är varierar med hänsyn till barnets ålder (65 % av PBB för barn under 5 år, 80 % av PBB för barn under 12 år, 95% av PBB för barn under 18 år). Till barnets behov läggs barnomsorgskostnaden till och barnbidrag + ev. flerbarnstillägg dras av (se SFB 14 – 16 kap).Det sammanlagda överskottet och den enskilda förälderns överskottDen sammanlagda ekonomiska förmågan (överskottet) räknas ut genom att ta båda föräldrarnas överskott tillsammans. En förälders överskott räknas ut genom att ta dennes lön (Inkomst) - Skatt - egna levnadskostnader (120 % av PBB enl. 7:3 FB) - Skälig Boendekostnad för föräldern i fråga, vilket resulterar i överskottet för den föräldern.Sammanfattning, vad gäller för dig?Eftersom att jag inte har informationen som krävs för att räkna ut underhållsbidraget i detta enskilda fall kan jag tyvärr inte hjälpa dig med själva uträkningen. Jag rekommenderar dock starkt att du härmed kontaktar en jurist eller tar hjälp av det fantastiska verktyg vilket framtagits av Försäkringskassan för att hjälpa sådana som er att lösa dessa situationer (Länk dit: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/for_foraldrar_som_inte_lever_ihop/berakna-underhallsbidrag#!/). Ifall att det är någonting mer ni undrar över eller behöver hjälp med är det bara att kontakta oss på Lawline. Hoppas att det var ett någorlunda hjälpsamt svar!

Barnbidrag och växelvist boende

2021-01-27 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Barnen, båda 12 år, bor växelvis varannan vecka sedan 5 år tillbaka. Mamman har ensam vårdnad. Pappa och Mamma delar på kostnader. Hon behåller hela båda barnbidragen då hon anser att Pappan tjänar bättre och därmed inte förtjänar hälften av barnbidraget. Får hon göra så? Kan ju inte vara rätt när barnen bor växelvis. Om hon inte får göra så, kan pappan begära hälften av barnbidraget retroaktivt av henne?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Huvudregeln för gemensam vårdnad är att barnbidraget ska delas lika mellan föräldrarna (16 kap 5 § socialförsäkringsbalken). Om ett barn bott varaktigt hos ena föräldern har denne rätt till hela barnbidraget (16 kap 6 § socialförsäkringsbalken), men vid växelvist boende lämnas barnbidraget med hälften till vardera flräldern efter anmälan av någon av dem (16 kap. 7 § socialförsäkringsbalken). Det är tyvärr inte möjligt att kräva ut barnbidraget retroaktivt. Om mamman i dagsläget får hela barnbidraget men barnen bor växelvist mellan föräldrarna kan föräldern anmäla att den ska få del av hälften av barnbidraget, vilket föräldern har rätt till. Här finns mer information om barnbidrag och hur en anmälan ensam kan görasav dig till Försäkringskassan för att i framtiden dela på barnbidraget.