Vem kan hjälpa mig ekonomiskt om jag flyttar hemifrån när jag är myndig men fortfarande går i skolan?

2021-06-27 i Underhåll
FRÅGA
Hej! Vem stödjer mig ekonomisk om jag är över 18 men har inte gått ut gymnasiet och vill flytta hemifrån? Jag får bara CSN och undrar hur det blir med hyra och såna utgifter?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om vem som kan vara ansvariga för att hjälpa dig ekonomiskt om du flyttar hemifrån när du blir myndig trots att du fortfarande går i gymnasiet. Din fråga regleras delvis i föräldrabalken.

Självbestämmanderätten när man blir myndig

Självbestämmanderätten inträder i samband med att man blir myndig som 18-åring i Sverige. Det betyder bland annat att föräldrarna inte är skyldiga att försörja sitt barn längre och att du själv kan bestämma var du ska bo. Dina föräldrar har alltså endast försörjningsskyldighet fram tills dess att du fyller 18 år. Försörjningsskyldigheten fortsätter dock att gälla därefter om du studerar en grundutbildning fram tills din skolgång är avslutad eller som längst tills dess att du fyller 21 år, (7 kap. 1 § 2 stycket föräldrabalken).

Föräldrars försörjningsskyldighet utifrån barnets behov

Detta innebär dock inte att föräldrarna är skyldiga att betala ditt boende om du väljer att flytta hemifrån innan din skolgång är avslutad. Det är nämligen så att en skälighetsbedömning görs avseende vilket underhållsbidrag till barnet som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, (7 kap. 1 § 1 stycket föräldrabalken).

En förälders underhållsskyldighet genomförs i form av underhållsbidrag. Underhållsbidrag ska som regel betalas av föräldrar som inte har vårdnaden om barnet och som inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, (7 kap. 2 § 1 stycket föräldrabalken). Vårdnaden om ett barn består fram tills dessatt barnet fyller 18 år, (6 kap. 2 § föräldrabalken). Barnets behov innebär hur mycket barnet kostar varje månad, exempelvis kostnader för mat, hygien, fritidsaktiviteter, busskort och barnomsorg. Underhållsbidragets belopp fastställs genom dom eller avtal, (7 kap. 2 § 2 stycket föräldrabalken).

Skulle bedömningen vara att dina föräldrar helt sakna ekonomisk förmåga blir de inte underhållsskyldiga. Avseende ditt behov av att flytta hemifrån blir det en bedömning även där. Anses du ha behovet av att inte bo kvar hemma kan föräldrarna vara skyldiga att ekonomiskt bidra till din försörjning. Anses du däremot inte ha ett behov av att flytta hemifrån blir föräldrarna inte skyldiga att försörja dig. Detta eftersom dina behov i sådant fall skulle kunna uppfylldas i deras hem.

Ekonomiskt stöd från samhället

Det finns visst ekonomiskt stöd från samhället som kan lämnas till förälder eller anhörig trots att barnet fyllt 18 år. Det finns också ekonomiskt stöd som du kan söka för egen räkning. Ett exempel på ett sådant ekonomiskt stöd är ett bostadsbidrag som hjälper dig att betala för din hyra eller månadsavgift för ett boende, se Försäkringskassans hemsida. Ett annat exempel är inackorderingsbidrag av CSN om du måste bo på en annan ort under studietiden. Ett sådant tillägg kan man få till och med vårterminen det år man fyller 20.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1092)
2021-09-30 Kan en förälder kräva retroaktivt underhållsbidrag trots tidigare avtal?
2021-09-29 Hur kan jag komma i kontakt med Lawlines juristbyrå?
2021-09-26 Hur länge måste vi försörja vår son?
2021-09-08 Föräldrars underhållsskyldighet

Alla besvarade frågor (96481)