FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll27/06/2021

Vem kan hjälpa mig ekonomiskt om jag flyttar hemifrån när jag är myndig men fortfarande går i skolan?

Hej! Vem stödjer mig ekonomisk om jag är över 18 men har inte gått ut gymnasiet och vill flytta hemifrån? Jag får bara CSN och undrar hur det blir med hyra och såna utgifter?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om vem som kan vara ansvariga för att hjälpa dig ekonomiskt om du flyttar hemifrån när du blir myndig trots att du fortfarande går i gymnasiet. Din fråga regleras delvis i föräldrabalken.

Självbestämmanderätten när man blir myndig

Självbestämmanderätten inträder i samband med att man blir myndig som 18-åring i Sverige. Det betyder bland annat att föräldrarna inte är skyldiga att försörja sitt barn längre och att du själv kan bestämma var du ska bo. Dina föräldrar har alltså endast försörjningsskyldighet fram tills dess att du fyller 18 år. Försörjningsskyldigheten fortsätter dock att gälla därefter om du studerar en grundutbildning fram tills din skolgång är avslutad eller som längst tills dess att du fyller 21 år, (7 kap. 1 § 2 stycket föräldrabalken).

Föräldrars försörjningsskyldighet utifrån barnets behov

Detta innebär dock inte att föräldrarna är skyldiga att betala ditt boende om du väljer att flytta hemifrån innan din skolgång är avslutad. Det är nämligen så att en skälighetsbedömning görs avseende vilket underhållsbidrag till barnet som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, (7 kap. 1 § 1 stycket föräldrabalken).

En förälders underhållsskyldighet genomförs i form av underhållsbidrag. Underhållsbidrag ska som regel betalas av föräldrar som inte har vårdnaden om barnet och som inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, (7 kap. 2 § 1 stycket föräldrabalken). Vårdnaden om ett barn består fram tills dessatt barnet fyller 18 år, (6 kap. 2 § föräldrabalken). Barnets behov innebär hur mycket barnet kostar varje månad, exempelvis kostnader för mat, hygien, fritidsaktiviteter, busskort och barnomsorg. Underhållsbidragets belopp fastställs genom dom eller avtal, (7 kap. 2 § 2 stycket föräldrabalken).

Skulle bedömningen vara att dina föräldrar helt sakna ekonomisk förmåga blir de inte underhållsskyldiga. Avseende ditt behov av att flytta hemifrån blir det en bedömning även där. Anses du ha behovet av att inte bo kvar hemma kan föräldrarna vara skyldiga att ekonomiskt bidra till din försörjning. Anses du däremot inte ha ett behov av att flytta hemifrån blir föräldrarna inte skyldiga att försörja dig. Detta eftersom dina behov i sådant fall skulle kunna uppfylldas i deras hem.

Ekonomiskt stöd från samhället

Det finns visst ekonomiskt stöd från samhället som kan lämnas till förälder eller anhörig trots att barnet fyllt 18 år. Det finns också ekonomiskt stöd som du kan söka för egen räkning. Ett exempel på ett sådant ekonomiskt stöd är ett bostadsbidrag som hjälper dig att betala för din hyra eller månadsavgift för ett boende, se Försäkringskassans hemsida. Ett annat exempel är inackorderingsbidrag av CSN om du måste bo på en annan ort under studietiden. Ett sådant tillägg kan man få till och med vårterminen det år man fyller 20.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra MadsenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000