Rätt till ersättning för resor vid umgänge

2021-05-29 i Underhåll
FRÅGA
Hej! Min dotter bor hos sin pappa 24 mil bort, vi har varannan vecka. Jag betalar inte underhåll och inte han heller, vi delar på barnbidraget. Vad är hans skyldighet till att hjälpa till med resekostnad då han vägrar mötas halva vägen. Jag åker hela vägen både vid hämtning och lämning. Jag är mammaledig och han heltidsjobb. Mvh
SVAR

Hej och tack för att du skickar in din fråga till lawline!

Jag förstår din fråga som att du undrar om avdrag från underhåll kan göras för resekostnader vid umgänge med barn, när barnen bor växelvis hos båda föräldrarna. Jag ska inledningsvis säga att delad vårdnad inte är detsamma som att man har delat boende, dvs en förälder kan vara boförälder (där barnen är inskrivna och bor merparten av tiden) men vårdnaden är delad.

Rätt att kräva ersättning för resekostnader - I 6 kap 15 b § Föräldrabalken kan man läsa att utgångspunkten i de fall då barnet bor tillsammans med endast en förälder är att boendeföräldern ska "ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Det ska ske efter var som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter."

Det framgår att bestämmelsen innebär att den förälder som inte bor tillsammans med barnen ska ha det huvudsakliga ansvaret för de kostnader som uppstår med anledning av umgänge. Den förälder som bor tillsammans med barnen ska ta del i kostnaderna efter vad som är skäligt.

En allmän förutsättning härför är att resvägen är av det längre slaget, i praxis talas om minst tio mils avstånd. Vidare måste kostnaden vara av någon betydelse, det vill säga att mindre kostnader inte berättigar ersättning. (se RH 1999:30 och SOU 1995:26 s. 522)

Sammanfattat - Detta innebär alltså att om du inte är boförälder ska du ha det övergripande ansvaret för resekostnaderna men att pappan i detta fall ska hjälpa till i den utsträckning som är skälig. Det bör, med beaktning av att du är mammaledig och han heltidsarbetar, föreligga en sådan situation där det är skäligt att han hjälper till ekonomiskt. Dock ska detta avspeglas i den faktiskt ekonomin, dvs om du har en högre lön och därmed får en högre ersättning under din mammaledighet än vad pappan har i heltidsarbetande lön, kan det diskuteras om han ska erbjuda ekonomisk hjälp.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Oscar Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?