Måste jag betala min ex-makes hyra och kan man vägra att betala räntekostnader?

2021-06-08 i Underhåll
FRÅGA
Jag är skild men bodelningen är inte klar ännu. Jag bor kvar i huset med våra barn och min ex-make vill att jag betalar för halva hans lägenhetshyra (han flyttade frivilligt). Han vill sen även kunna komma in i huset där jag bor med barnen en dag i veckan men vill inte betala räntekostnaderna för huset. Kan han göra så?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler gällande äktenskap och bodelning återfinnes i äktenskapsbalken, vilken är den lag jag främst kommer att använda mig av för att besvara din fråga.

Om en skilsmässa inte är fulländad, på grund av ex. betänketid, är reglerna om äktenskap och underhåll i äktenskapsbalken fortfarande tillämpliga. Här är en huvudregel att makarna ska leva på samma ekonomiska standard (6 kap. 1-2 §§ äktenskapsbalken) och till följd av detta kan det ske att ena maken får betala vissa saker för den andre. Är en skilsmässa avslutad gäller inte denna huvudregel. Däremot finns möjlighet att få underhållsbidrag under en övergångsperiod efter skilsmässan (6 kap. 7 § andra stycket äktenskapsbalken). Skulle detta vara relevant för ert fall är det i första hand ni som ska försöka komma överens om ett belopp och om detta ej är möjligt kan en domstol på yrkande av en make fastställa ett belopp.

Vad gäller skyldigheten att betala hyran till en hyresrätt så tillfaller det den/de hyresgäst(er) som står på hyreskontraktet. Om ni båda står som hyresgäster innebär det att du kan ha en skyldighet att betala hyran då ansvaret är delat er emellan. Är det dock endast din ex-make som står som hyresgäst tillfaller medföljande rättigheter och skyldigheter endast honom (12 kap. jordabalken).

Angående frågan om din ex-make kan nyttja huset utan att betala räntekostnader så kan jag inte svara ett enkelt ja eller nej på grund av att det finns omständigheter som jag inte har kunskap om som kan förändra svaret, men jag ska försöka ge ett generellt svar.

Står du och din ex-make som låntagare båda två så har ni båda en skyldighet att se till att lån och räntekostnader betalas. Har du däremot tagit över lånet till följd av att det är du som bor i huset efter skilsmässan så är det endast du som står som gäldenär och bär därmed ansvaret att lån och ränta betalas. Att du står som ensam låntagare betyder dock inte att han går fri från betalningsskyldighet om ni er emellan har ett eget avtal om nyttjande och betalning. I sådant fall är det ett obligationsrättsligt förhållande som inte påverkas av vem som står som gäldenär i förhållande till banken. Skulle det vara så att du har rätt till betalning för räntekostnader av din ex-make till följd av ett er inbördes avtal eller för att han står som medgäldenär och han vägrar att betala så kan du ansöka om ett betalningsföreläggande genom kronofogden (lagen om betalningsföreläggande och handräckning).

Har du ytterligare frågor du vill få vägledning i är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Linn Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?