Kan jag kräva underhållsbidrag i efterhand?

2021-05-22 i Underhåll
FRÅGA
Hej! Jag undrar om jag kan kräva underhållsbidrag i efterhand? Min fd man har haft ett välbetalt jobb som vd med både hög lön, mkt bra tjänstepension och nyttjat tjänstebil utan att förmånsbeskatta den. Han har nu precis bytt jobb och har betydligt lägre lön än tidigare men tjänar mellan 8000-10.000 kr mer än mig i alla fall. Det kan vara av värde att veta att vi har delad vårdnad. Jag har hela barnbidraget men han har krävt och kräver att jag skall betala hälften av allt vi köper till barnen. Jag behöver hela barnbidraget för att kunna få ihop min vardag med barnen. Jag har en anställning inom kommunen och tjänar inte speciellt bra.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det framgår inte av din fråga om barnen bor hos dig på heltid eller om ni har barnen hos er växelvist. För att kunna få rätt till underhållsbidrag krävs att barnen varaktigt bor hos den ena föräldern. I ditt fall, att barnen bor heltid eller mestadels hos dig (7 kap 2 § föräldrabalken).

Du undrar om du kan kräva underhållsbidrag i efterhand. Om ni inte kommer överens om det själva kan en domstol fastställa att underhållsbidrag ska betalas ut i efterhand, dock längst för tre år tillbaka i tiden. Tiden räknas från dagen då talan om bidrags väcks. I regel godkänns då en betalning av underhållsbidraget förutsatt att det inte anses oskäligt betungande för den betalande. Man gör en bedömning utifrån dennes ekonomiska förutsättningar och betalningsmöjligheter. Här kan det vägas in att din fd man numera har en lägre inkomst eftersom det påverkar hans betalningsförmåga. Att du får barnbidraget vägs också in i bedömningen av bidragets storlek.

Sammanfattningsvis går det att kräva underhållsbidrag i efterhand. Det förutsätter att barnen bor hos dig och att din man antingen går med på att betala eller att en domstol anser att det inte är oskäligt betungande för din fd man att betala.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har fler funderingar får du gärna återkomma till oss med en ny fråga.

Vänligen,

Maya Hempel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1099)
2021-11-26 Underhåll vid stor ekonomisk skillnad mellan föräldrarna
2021-11-19 När har man rätt till underhåll från den andra föräldern?
2021-11-12 Kan min make betala underhåll efter skilsmässa om jag är sjukskriven?
2021-11-09 Underhållsbidrag vid växelvist boende

Alla besvarade frågor (97361)