Vad ska jag göra när underhållsbidraget inte kommer in i rätt tid?

2019-10-30 i Underhåll
FRÅGA |Hej ! Har ett domslut på att underhållsbidrag ska betalas ut till mig omedelbart då den andre partnern får sin lön, vilket är den 27:e varje månad samt den 25:e om 27:e infaller på en helg. Han har det inte som automatisk överföring då han hävdar att lönen kommer olika datum. Han betalar underhållet, men inte på lönedagen, oftast kommer det mig tillhanda den 28,29,30:e varje månad vilket ställer till det då jag har räkningar som ska iväg den 28:e. Jag får påminnelser på dessa då underhållet ej kommer in vilket medför att täckning saknas på mitt konto. Hur gör jag för att få underhållet i tid då detta är ohållbart för mig.
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du kan ansöka om underhållsstöd Om underhållsbidrag inte inkommer i rätt belopp eller rätt tid kan man ha rätt till underhållsstöd från Försäkringskassan (18 kap. 9 § socialförsäkringsbalken). Vad som är "rätt tid" kan bedömas utifrån vad som står i en eventuell dom eller ett avtal om underhållsbidrag. Underhållsstödet utgörs av ett fast belopp som räknas fram utifrån barnets ålder och kan alltså många gånger vara lägre än själva underhållsbidraget. Poängen med möjligheten till underhållsstöd är dock att barnet ska kunna garanteras en viss miniminivå av underhåll. Försäkringskassan vänder sig sedan till den underhållsskyldige för att få tillbaka pengarna (19 kap. 2 § socialförsäkringsbalken).I det här fallet säger domen att den andre ska betala ut underhållsbidraget senast den 27:e. Att han inte gör det innebär således att bidraget inte inkommer i rätt tid, vilket i sin tur gör dig berättigad till underhållsstöd. Du ansöker om detta på Försäkringskassans hemsida och på så sätt garanteras du att en viss del av underhållsbidraget kommer in i tid. Alternativet är att ansöka om verkställighet hos Kronofogden, men eftersom problemet handlar om att underhållsbidraget blir försenat mellan 1-3 dagar så tror jag inte Kronofogden i egentlig mening kan göra så mycket eftersom deras handläggningstid antagligen kommer göra att det inte blir så stor skillnad i slutändan. Vänligen,

Hur kräver man in obetalt underhållsbidrag

2019-10-27 i Underhåll
FRÅGA |HejVi har en dotter född -08.Gemensam vårdnad, jag har boende. Mamman bor 12 mil bort. Dottern där ca 3 av 5 helger.Jag upptäckte av en slump att hon hoppat över vissa månader att betala underhåll. Kontaktade banken och fick kontoutdrag 3 år bakåt.Ringde F-kassan som bara kan hjälpa mig en månad bakåt. Hon hänvisade till kommunens familjerätt.Dom kan inte hjälpa mig!Kan man göra så??Helt enkelt skita i att betala och komma undan med det!?Vad göra?
Henrik Österström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!UnderhållsstödTill att börja med kan konstateras att Försäkringskassan via så kallat underhållsstöd kan se till att du får underhållsbidraget betalt direkt från Försäkringskassan om den underhållsskyldige inte själv sköter sina inbetalningar, varvid de kräver motsvarande belopp i återbetalning från den underhållsbidragsskyldige föräldern. Besök Försäkringskassans hemsida för vidare information om hur du ansöker om underhållsstöd.UnderhållsbidragGällande frågan om den underhållsskyldige mamman kan undgå barnets rätt till underhållsbidrag så kvarstår betalningsskyldigheten i upp till fem år från förfallodagen (7 kap. 9 § första stycket föräldrabalken (FB)). Underhållsbidraget ska som huvudregel betalas i förskott för kalendermånad (7 kap. 7 § första stycket FB).Att kräva in underhållsbidragetFrån din frågeställning förefaller det som det rör sig om uteblivna betalningar som sträcker sig tre år bakåt i tiden varvid betalningsskyldigheten fortfarande kvarstår för de uteblivna betalningarna. I första hand skulle jag rekommendera att försöka kontakta mamman och nå en samförståndslösning om betalning av skulden. I andra hand om det ej är möjligt behöver du gå vidare till att ansöka om utmätning för den obetalda skulden hos Kronofogdemyndigheten för att kunna kräva in barnets underhållsbidrag. För vidare information om utmätning och hur ansökan går till hänvisar jag dig vidare till Kronofogdemyndighetens hemsida.För ytterligare hjälp skulle jag rekommendera att du bokar tid med en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka. Jag hoppas att du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!Med vänlig hälsning

Kan jag bli skyldig att betala min partners boende under betänketid?

2019-10-25 i Underhåll
FRÅGA |Jag och min partner ska skilja oss och har betänketid till 17/2-20 på grund av att vi har ett gemensamt barn på 3 år. Vi har en gemensam bostadsrätt med ett gemensamt lån på 50% var. Vi ska sälja bostadsrätten och har skrivit på ett mäklaruppdrag. Både jag och min partner har lyckats få varsin hyresrätt, min partner flyttar 1/12-19 och jag 1/3-20. Nu har det uppstått en konflikt gällande ekonomin. Jag har önskat att bo kvar i vår gemensamma bostadsrätt till dess att jag flyttar då vi har delad vårdnad och jag behöver ha ett fast boende för att kunna ta hand om vårt barn varannan vecka. Jag har sagt att jag står för hyran samt min lånedel (amortering samt ränta) och att jag kan lägga ut pengar för min partners lånedel och ta tillbaka dom pengarna vid eventuell vinst på lägenheten. Vi var muntligen överens om detta först men nu har min partner ändrat sig. Hon säger nu att jag har skyldighet att betala för min del av vårt gemensamma boende samt även för halva hennes hyresrätt från 1/12-19? Stämmer det? Hyresrätten står i hennes namn samt införskaffades efter vi ansökt om skilsmässa.Jag förstår att jag inte kan tvinga min partner att behålla vårt gemensamma boende men vi har inte påbörjat försäljningsprocessen än och vet inte när vi hittar en köpare. Till saken hör att min partner tjänar mer än mig och jag har inte någon ekonomisk möjlighet till att betala för halva vårt gemensamma boende, eller hela boendet under tiden jag bor kvar och för halva hennes hyresrätt. Vad gäller?
Johannes Weister |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledning och allmänna förutsättningarJag förutsätter att ni är gifta, alternativt fortfarande är registrerade partners enligt lagen om registrerat partnerskap (1994:1117), vilket medför att äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB) tillämpas på ert förhållande. I svaret kommer jag i allmänhet prata om makar eftersom det harmonierar med lagtexten; hoppas det känns okej!Eftersom ni under betänketiden fortfarande är makar tillämpas samtliga bestämmelser i ÄktB.UtredningHörnstenarna för makars ekonomiska förhållanden stadgas i 1 kap. 3 och 4 §§ ÄktB: "Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder", samt "Makar skall fördela utgifter och sysslor mellan sig. De skall lämna varandra de upplysningar som behövs för att familjens ekonomiska förhållanden skall kunna bedömas". Ovanstående stadganden förtydligas sedan i 6 kap. ÄktB. Enligt 1 § ska makarna, efter förmåga, bidra till deras gemensamma och personliga behov. Om en makes medel inte räcker till för sitt personliga behov eller betalningar denne gör som rör familjens underhåll kan den andre maken bli skyldig att skjuta till pengar, 2 §. I fall där makar bor isär kan den ene maken att betala underhållsbidrag till den andre, 6 §. Dessa regler bygger på tanken att makarna ska leva på en likvärdig ekonomisk standard och bidra till äktenskapet efter förmåga.Utifrån vad som sägs i din fråga kan du därför aldrig anses skyldig att utge underhåll till din partner som går utöver din ekonomiska förmåga. Särskilt inte eftersom du angett att hon tjänar mer än vad du gör.RådJag hoppas att du med denna kunskap kan komma överens med din partner om en uppdelning av ekonomin som fungerar. Frågan bör i absolut sista hand avgöras av domstol eftersom det kommer bli oproportionerligt dyrt och tidskrävande. För det fallet rekommenderar jag att du tar hjälp av en jurist.Hoppas det här var till hjälp!Med vänlig hälsning,

Hur länge har en förälder underhållsskyldighet?

2019-10-13 i Underhåll
FRÅGA |Jag har en son, 19 år 1/12. Han kuggade 3 high-level ämnen på IB och måste nu tenta om i maj 2020. Han får ingen alfa-kassa, studiebidrag eller underhåll. Vi är 2 skiljda föräldrar men jag står för allt... Boende, mat, hygienartiklar, kläder, körkort etc.. Försökt få barnets far att bidra men han svarar ej på mess eller telefon. Ska det juridiskt sätt få gå till så här? Har man inte försörjningsplikt fram till barnet fyller 21 eller han får ett jobb?? Jag går på knäna.... Jobbar 100% natt och vet inte hur jag ska få pengarna att räcka till snart...
Rojan Arikan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler gällande försörjning och underhåll av barn hittar du främst i 7 kap. föräldrabalken (FB). När det gäller försörjning av barn ska hänsyn tas till barnets behov och föräldrarnas totala ekonomiska förmåga. Även barnets egna eventuella inkomster ska tas till hänsyn vid bedömningen om omfattningen av föräldrarnas underhållsskyldighet (7 kap. 1 § första stycket FB). Generellt sett har föräldrarna en underhållsskyldighet för barnet fram till att barnet fyller 18 år. Denna underhållsskyldighet fortsätter dock om barnet går i skolan, som längst fram till dess att barnet fyller 21 år (7 kap. 1 § andra stycket FB). Eftersom din son är 19 år gammal och går i skolan är det exakt som du säger, både du och din sons far har underhållsskyldighet åt honom fram till att han antingen fyller 21 år gammal, eller tills dess att han blir klar med skolan. Kostnaderna för underhållet ska fördelas så att du och din sons far ska betala var och en efter egen förmåga (7 kap. 1 § tredje stycket FB). Så som jag har förstått det bor er son hos dig och inte hos hans far, så hans fars underhåll ska därmed ske via underhållsbidrag. Underhållsbidraget fastställs antingen genom dom eller avtal (7 kap. 2 § FB).Sammanfattningsvis instämmer lagen alltså med det du menar, och din sons far har därmed samma underhållsskyldighet som du har. Underhållsskyldigheten ska utövas genom att din sons far betalar underhållsbidrag till din son fram till att han antingen fyller 21 år gammal, eller går klart skolan. Hoppas du fick svar på din fråga, och hör gärna av dig till oss igen om du har fler funderingar!Med vänliga hälsningar,

Är det rätt att en förälder ska stå för alla kostnader och betala underhåll vid delad vårdnad?

2019-10-29 i Underhåll
FRÅGA |Min sambo har delad vårdnad på två pojkar. Dom är folkbokförda hos modern, men dom bor växelvis hos båda föräldrarna. Pojkarna är oftare hos oss än hos modern och den älste som är 12 år väljer nästan alltid att vara kvar hos oss. Vi står för i stort sett alla utgifter, så som skolavgift, sport och fritid, kläder leksaker osv. Detta är tack vare att modern inte jobbar utan får istället socialbidrag så dom får mycket sällan någon hjälp eller stöd utav henne ekonomiskt. Barnbidraget är nu delat på hälften men det efter en ca 1 årig konflikt, då hon ansåg att hon behövde dom pengarna mer. Nu har modern varit i kontakt med försäkringskassan och dom I sin tur kräver min sambo på underhållsstöd. Det är ca 3500 i månaden som vi ska betala till försäkringskassan. Han har varit i kontakt med fk utan att få någon hjälp och han har överklagat den första fakturan som vi fick utan framgång. Det blir ord mot ord då hon påstår att vi sällan har barnen och det är svårt att motbevisa annat än att vi har någorlunda koll på hur ofta dom har varit hos oss. Fk anser att vi ska betala underhåll då det är en ekonomisk skillnad mellan mamman och pappan, då han jobbar heltid och har en lön på ca 20-25000/mån. Men är det verkligen rätt att vi ska behöva stå för alla kostnaderna plus underhåll?
Erika Redelius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om underhållsskyldighet finns i 7 kap föräldrabalken (FB). Underhållsstöd regleras i 17-19 kap socialförsäkringsbalken.Om rätten till underhållsbidrag och underhållsstödNär det bestäms om underhåll ska utdömas tas hänsyn till respektive förälders ekonomiska förmåga (7 kap 1 § FB). Vid delad vårdnad och boende är målet att barnen ska ha en liknande ekonomisk situation oavsett vilken förälder de bor hos för tillfället, och underhållsbidrag kan då i vissa fall dömas ut i situationer som er. Underhållsstöd brukar dömas ut i fall där den förälder som anses behöva betala underhåll inte gör det. Den föräldern blir då istället återbetalningsskyldig till försäkringskassan. Ni kan läsa mer om underhållsstöd på försäkringskassans hemsida. Ändra barnens folkbokföringOm barnen inte tillbringar särskilt mycket tid hos sin mor och hennes ekonomiska belastning är liten så bör det påverka hennes rätt till underhåll. Detta kan, som du säger, ibland vara svårt att bevisa. Ni skulle kunna väcka talan om boende, med målet att ändra barnens folkbokföring till er. Om ni gör detta är domstolen tvungen att göra en utredning av situationen, och det bör inte längre stå ord mot ord (6 kap 19 § FB). Lyckas ni vinna talan upphör också möjligheten för modern att få underhållsstöd. Mer om bedömningen för barns folkbokföring går att hitta på skatteverkets hemsida. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är jag skyldig att avstå halva min lön under skilsmässa?

2019-10-25 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Vi är i skilsmässa men lever fortfarande under samma tak samt äger formellt huset tillsammans. Vi arbetar båda två men jag tjänar mycket mer än min fru och hittills har vi delat alla kostnader och inkomster lika. Min fråga är om jag är skyldig att fortsätta dela min lön lika trots att vi är i skilsmässa?
Johannes Weister |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledning och allmänna förutsättningarDin fråga rör makars underhållsskyldighet och regleras av äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). Fram till dess ert äktenskap är upplöst genom dom gäller ÄktB:s regler för makarna, se 1 kap. 1 och 5 §§ samt 5 kap. 6 § ÄktB. Jag utgår ifrån att ni är under betänketid eller att dom åtminstone inte vunnit laga kraft.UtredningHörnstenarna för makars ekonomiska förhållanden stadgas i 1 kap. 3 och 4 §§ ÄktB: "Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder"; samt: "Makar skall fördela utgifter och sysslor mellan sig. De skall lämna varandra de upplysningar som behövs för att familjens ekonomiska förhållanden skall kunna bedömas". Ovanstående stadganden förtydligas sedan i 6 kap. ÄktB. Enligt 1 § ska makarna, efter förmåga, bidra till deras gemensamma och personliga behov. Om en makes medel inte räcker till för sitt personliga behov eller betalningar denne gör som rör familjens underhåll kan den andre maken bli skyldig att skjuta till pengar, 2 §. Till gemensamma behov räknas ex. mat och hem och till personliga t.ex. kläder och hygien, men även ideella krav som fritidsintressen, ex. deltagande i föreningsliv.Dessa regler bygger på tanken att makarna ska leva på en likvärdig ekonomisk standard och bidra till äktenskapet efter förmåga.SlutsatsSåledes är din underhållskyldighet nu densamma som innan ansökan, eller talan, om äktenskapsskillnad lämnades in till tingsrätten. Huruvida den omfattar att du alltid måste ställa just hälften av din lön till förfogande beror således på vad den brukar gå åt till. Du behöver nämligen inte utge mer än vad som rimligen kan krävas med hänsyn till 6 kap. 1 och 2 §§ ÄktB för att ni ska leva på samma ekonomiska standard.Hoppas det här var till hjälp!Med vänlig hälsning,

Underhåll under betänketiden

2019-10-19 i Underhåll
FRÅGA |HejÄrvi makar skyldiga varandra att försörja varandra t o m dendag så vår skilsmässa verkställts? Vi har barns om bor lik mycket hos båda,inga lån, inga hus etc utan det jag undrar är: våra hyror är olika höga och det skiljer cirka 2000 kr på hyrorna. Han bet mindre än jag och han tjönsr mer än jag. Är han skyldig att betala lite år mig?
Makda Tesfamariam |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om underhåll inom äktenskap regleras i 6 kap. äktenskapsbalken (1987:230). Det stämmer att det finns en försörjningsplikt mellan makar under äktenskapet (även under betänketiden), fram tills skilsmässan verkställts. Detta innebär att makarna ska, var och en efter sin förmåga, bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma (t.ex. boende och mat) och personliga behov (t.ex. kläder, nöjen, studier) skall tillgodoses (6:1 ÄktB). Om pengar för personliga behov inte räcker till för den ena maken bör den andra maken skjuta till med de pengar som behövs (6:2 ÄktB).I din fråga framgår inte hur mycket pengar ni tjänar och hur stora skillnaderna är. Min uppfattning är att så länge du har råd med de gemensamma och personliga behoven, har du inte rätt till pengar i form av underhåll från din make. Däremot, om det är stor skillnad på din ekonomiska standard efter separationen eller om du inte kan få ekonomin att gå ihop, kan det bli aktuellt med att din make betalar underhåll till dig fram tills skilsmässan verkställs. Om det är nödvändigt med underhåll och din make vägrar betala underhåll till dig, kan domstolen ålägga maken att göra det enligt 6 kap. 5 § ÄktB. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Underhållsstöd

2019-09-30 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Jag och min ex man har tre gemensamma barn. Under ett års tid så har barnen bott mer hos honom, han anses vara boendeförälder. Vilket innebär att jag givetvis betala underhållsstöd för samtliga tre barn, samt att han har barnbidragen. Utöver detta tycker både socialtjänsten och pappan att jag ska köpa kläder, skor, hygienartiklar samt åkkort för äldsta dottern till skolan. Jag köper kläder givetvis saker när de behöver och jag står för samtliga kostnader för våra döttrars häst och ridning. Han ger barnen tak över huvudet och mat/dricka. Inget mer. Vilka rättigheter/skyldigheter har jag i detta läget? Och till min nästa fråga: om mina barn bor hos sin pappa, och jag bor 6 mil därifrån. Om han inte ser till att barnen har åkkort och kommer sig till skolan. Är jag då skyldig att se till att barnen kommer sig till skolan, när de bor hos sin pappa? Jag ser givetvis till att de kommer sig till skolan de gånger de är hos mig. Dock är de mest hos mig varannan helg. Men kan jag alltså straffas med böter och annat för att han inte gör sitt jobb som förälder. Om jag redan har betalat underhållsstöd, som ska täcka min fel av åkkort till skola etc, kan jag då göra mig skyldig till "brott" om han inte köper kortet/ får iväg barnen till skolan? Hoppas på hjälp från er, då socialtjänsten i Bjuvs kommun gärna vill att jag går in och betalar mer än jag redan gör. Med vänliga hälsningar
Victoria Rosscheree |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om underhållsbidrag till barn.Huvudregeln gällande underhållsbidrag framgå av FB. Enligt FB 1 kapitel 1 § framgår att föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa.Enligt FB 1 kapitel 2 § gäller att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.Enligt FB kapitel 1 § 2 skall underhållsbidraget täcka de behoven som barnet har om inte denne bor varaktigt hos den ena föräldern. Enligt kapitel 7 § 2 skall den föräldern med största ekonomiska förmåga betala underhållet, kravet som är på vem som skall betala bidraget är där barnet är varaktigt, alltså om barnet är över 50 % hos en föräldrar är denne skyldig att betala underhållet till barnet. Beslutet om underhållsbidrag bestäms av en lagakraftvunnen dom fastställs av rätten att storleken på underhållet skall jämkas på grund av ändrade familjesituationer enligt Föräldrabalken 7:10 1 st. Underhållsbidraget skall omfatta vanliga levnadskostnader.När det gäller återbetalning av bidraget eller begäran av den ena parten att betala bidraget retroaktivt gäller: 1. vem som skall betala bidraget skall fastställas i dom och genom lagakraftvunnen dom. Redan där skall det bestämmas vem som skall betala bidraget. Om en av partner inte betalar eller den andra betalar mer kan det bero på ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter. Enligt 7:1 kan en av parterna betala mer för barnet om denne ekonomiska förmåga är bättre.Beloppet bestäms av 18 kap. 2 SFB där minsta beloppet för bidraget bestäms. Om en av parter inte vill betala eller dylikt blir denne återbetalningsskyldig till Försäkringskassan för hela beloppet eller delvist av denne, beroende på. Hur stor återbetalningsskyldigheten är beror på inkomsten och hur många barn det gäller, parten behöver dock inte betala tillbaka mer än minimum beloppet per barn per månad. Det är Försäkringskassan som bestämmer om det föreligger återbetalningsskyldighet eller inte.Hur mycket man skall betala i underhållsbidrag bestäms alltså slutligen av Försäkringskassan och dina individuella ekonomiska möjligheter att kunna betala för barnet. Om ens ekonomiska situation har förändrats kan detta påverka underhållsbidraget som man skall betala. Utgångspunkten är som huvudregel alltid vårdnadshavares inkomst.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,