FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll17/05/2021

Måste vi dela lika på barnens underhållskonstnader om vi har olika inkomst?

Jag har gemensam vårdnad och växelvis boende med min ex-man. Vi har 4 barn gemensamt. Hur ska vi fördela kostnader för barnen som tex barnomsorg, försäkring, mobilkostnader, kläder osv då vi har stor inkomstskillnad. Jag tjänar 33000 tusen i månaden och min ex-man 56000. Jag är ensamstående och han är sambo. Hur ska då fördelningen oss emellan se ut? Min ex-man tycker det är självklart att vi ska betala hälften var medan jag anser att han bör stå för lite mer.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Omsorg och underhållsansvar regleras i Föräldrabalken (FB).

Föräldrarnas gemensamma underhållsansvar för barnen

Enligt 7 kap. 1 § FB ska föräldrarna stå för underhåll av barnet för att kunna förse dess grundläggande försörjningsbehov. Det handlar om att ge barnet mat, boende, kläder, aktiviteter och annat för att se till att barnet mår bra. Underhållet ska motsvaras av vad som är rimligt utifrån barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Andra saker som ska tas hänsyn till är barnets egna inkomster eller/ och tillgångar samt om det finns några sociala förmåner. Det innebär att underhållsskyldigheten för sitt barn kan se olika ut i olika familjer.

Om en förälder inte har vårdnad eller bor med barnet, kan underhållsskyldigheten istället uppfyllas genom att denne betalar underhållsbidrag till den förälder som mestadels har barnet boende hos sig (7 kap. 2 § FB). I fall där föräldrarna har gemensam vårdnad och barnen bor växelvis, brukar normalt inget underhållsbidrag utges från någon då båda föräldrar har kostnader för barnen samt kan dela på barnbidag/ liknande.

Måste vi ha lika fördelning om våra ekonomiska situationer ser olika ut?

Huvudregeln är att det är upp till föräldrarna gemensamt att avtala om frågor gällande barnen. Frågor som var barnen ska bo eller gå i skolan, eller uppdelning av kostnader för barnet är fritt för föräldrarna att komma överens om mellan varandra. Nu verkar det som att ni är oense om hur ekonomiska kostnader för barnen ska fördelas.

Men, i enlighet med 1 § beskriven ovan bestäms underhållsskyldigheten utifrån bl.a. föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Detta kan gälla var och en för sig om föräldrarna inte lever ihop. Det innebär att en förälder med betydligt högre inkomst än den andra också får anses ha högre underhållsskyldighet. I praktiken kan detta innebära att den föräldern med högre inkomst/ ekonomiska utrymme bör stå för fler kostnader i form av att till större del handla kläder till barnen, betala aktiviteter eller abonnemang eller att barnbidraget helt ska gå till den andra föräldern. Hur en sån fördelning ska se ut är dock upp till er gemensamt att bestämma mellan er.

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Erica LagerRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”