Är jag skyldig att betala in underhållsbidrag och kan det ske retroaktivt?

2021-04-30 i Underhåll
FRÅGA
Hej ! Har precis börjat jobba & 2 av mina barn bor enbart hos sin pappa, är jag skyldig att höra av mig till försäkringskassan för att betala in underhållsbidrag ? Kan jag bli skyldig att betala detta retroaktivt till försäkringskassan då de nu betalar ut underhåll till pappan?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i föräldrabalken (FB).

Föräldrar ska svara för underhåll åt sina barn

Föräldrar har en underhållsskyldighet gällande sina barn (7 kap. 1 § första stycket FB). Underhållsskyldigheten upphör dock när barnet fyller arton år (7 kap. 1 § andra stycket FB). Om barnet går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst tills barnet fyller tjugoett år (7 kap. 1 § andra stycket FB)

Du är inte skyldig att kontakta Försäkringskassan för att betala in underhållsbidrag utan underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal

En förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet, om barnet inte varaktigt bor hos den föräldern (7 kap. 2 § första stycket FB). Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal (7 kap. 2 § andra stycket FB). Det innebär att du och barnets pappa själva kan avtala om ett rimligt underhållsbidrag som du ska betala eftersom barnen inte bor hos dig. Barnets pappa kan dock väcka talan i domstol om ni inte kommer överens om underhållsbidrag. Du är alltså inte skyldig att höra av dig till Försäkringskassan för att betala underhållsbidrag. Det är antingen något du och barnets pappa löser själva eller så får barnets pappa väcka talan i domstol om du vägrar betala ett visst belopp. Rätten kan då fastställa ett belopp som du är skyldig att betala.

Du kan bli skyldig att betala underhållsbidrag retroaktivt

Man kan bli skyldig att betala underhåll retroaktivt. Rätten får dock inte bifalla en talan om att underhållsbidrag ska fastställas för längre tid tillbaka än tre år före den dag då talan väcktes, om inte du som bidragsskyldig godkänner det (7 kap. 8 § FB). Det innebär att du kan bli skyldig att betala underhållsbidrag för de tre år innan den dagen talan väcktes i domstol.

Avslutningsvis så är du inte skyldig att höra av dig till Försäkringskassan om att betala underhållsbidrag. Du är dock skyldig att betala underhållsbidrag om du och barnets pappa avtalar om det muntligen eller skriftligen eller om rätten dömer att du ska betala ett visst belopp. Du kan även bli skyldig att betala underhållsbidrag retroaktivt, upptill tre år innan barnens pappa eventuellt väcker talan i domstol om underhållsbidrag.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga om det är något mer du undrar över!

Med vänliga hälsningar,

Chantal Kryou
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1092)
2021-09-30 Kan en förälder kräva retroaktivt underhållsbidrag trots tidigare avtal?
2021-09-29 Hur kan jag komma i kontakt med Lawlines juristbyrå?
2021-09-26 Hur länge måste vi försörja vår son?
2021-09-08 Föräldrars underhållsskyldighet

Alla besvarade frågor (96402)