Har en blivande pappa försörjningsskyldighet gentemot sin gravida flickvän eller har flickvännens mamma det när dottern bor hemma?

2021-05-13 i Underhåll
FRÅGA
Hej min dotter är 21 och väntar sitt första barn och bor hemma. Hennes kille bor och jobbar på annan ort. Nu får jag som mormor betala för hennes mat o alla mammakläder eftersom hon inte har inkomst,Han där emot har inkomst men betalar inget. Vad är det som gäller?Ska jag som mormor göra detta eller ska han som blivande pappa?De planerar att flytta ihop men när vet ingen förmodligen efter att barnet är fött. Jag har tyvärr inte råd att försörja henne.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av föräldrabalken (FB) och sambolagen.

Har du som mamma skyldighet att försörja din dotter?

Föräldrarna har en försörjningsskyldighet för sitt barn efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga (FB 7 kap. 1 § första stycket).

Däremot upphör föräldrarnas försörjningsskyldighet när barnet har fyllt 18 år eller när barnet har fått ut gymnasiet (FB 7 kap. § 1 andra stycket). Som längst är föräldrarna försörjningsskyldiga till dess att deras barn har fyllt 21 år.

Du som mamma är därmed inte försörjningsskyldig gentemot din dotter, eftersom hon är 21 år. Det har ingen betydelse att din dotter fortfarande bor kvar hos dig, du har ingen försörjningsskyldighet för henne. Din dotter har själv ett ansvar för att hitta ett jobb eller ansöka om försörjningsstöd från socialtjänsten om du inte har möjlighet att försörja henne eller om du väljer att inte göra det.

Har den blivande pappan skyldighet att försörja din dotter?

Det finns ingen lagbestämmelse som anger att en blivande pappa har skyldighet att försörja den blivande mamman. Det har ingen betydelse att de har ett förhållande heller, utan eftersom de båda är vuxna så har de själva ansvar för att försörja sig själva.

Den blivande pappan har alltså inte heller en skyldighet att försörja din dotter.

Ifall din dotter och den blivande pappan väljer att flytta ihop så blir de sambos och sambolagen gäller då. Till skillnad mot äktenskapsbalken som reglerar frågor kring äktenskap innehåller sambolagen ingen bestämmelse om underhållsplikt gentemot den andra sambon. Det finns alltså ingen bestämmelse om att pappan är skyldig att försörja din dotter även när de är sambos. Sambos behöver inte hjälpa till med det ekonomiska.

Din dotter och pappan kommer ha försörjningsskyldighet gentemot barnet

Det ska dock poängteras att när din dotter har fött så är både hon och pappan underhållsskyldiga gentemot deras nyfödda barn (FB 7 kap. 1 §). Detta gäller dock först när barnet är fött, eftersom det är då föräldrarna har ett barn att försörja.

Detta innebär som sagt inte att den blivande pappan är underhållsskyldig gentemot din dotter.

Därutöver kan det nämnas att din dotter som blivande mamma kan ta ut föräldrapenning 60 dagar innan hennes beräknade förlossning. Din dotter som är gravid kan få föräldrapenning om hon eller den blivande pappan är försäkrad i Sverige. Man är normalt försäkrad i Sverige om man bor eller arbetar här.

Sammanfattning

Du är inte skyldig att försörja din dotter eftersom hon är 21 år och försörjningsskyldigheten upphör när ens barn har fyllt 21 år. Det har ingen betydelse att din dotter bor hemma hos dig. Den blivande pappan har inte heller en försörjningsskyldighet gentemot din dotter, detta gäller även om de flyttar ihop och blir sambos. Din dotter ansvarar själv för att kunna försörja sig eftersom hon är 21 år, och hon kan exempelvis ansöka om försörjningsstöd från socialtjänsten om hon inte lyckas få ett jobb. Både din dotter och den blivande pappan har däremot försörjningsskyldighet gentemot sitt barn när det är fött. Därutöver kan din dotter ansöka om föräldrapenning 60 dagar innan hennes beräknade förlossning.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline. Jag hoppas även att det löser sig och det kan även poängteras att även om det inte finns en skyldighet enligt lag för den blivande pappan att försörja din dotter, så är det inget som hindrar honom från att göra detta heller.

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1060)
2021-06-09 Villkor i underhållsavtal
2021-06-08 Måste jag betala min ex-makes hyra och kan man vägra att betala räntekostnader?
2021-05-29 Rätt till ersättning för resor vid umgänge
2021-05-23 Har föräldrar en skyldighet att ge sina barn en veckopeng?

Alla besvarade frågor (93136)