Underhåll mellan makar med olika ekonomiska förmågor?

2021-05-14 i Underhåll
FRÅGA
Hej! En vän till mig och hennes make ska skiljas. Han har en bra inkomst och hon har ingen inkomst alls. Dom har 2 barn tillsammans. Hon har nu flyttat ifrån honom med barnen då han jobbar ständigt på em/kväll, så han kan inte ha barnen lika mkt som henne. Men till sak. Iom att hon inte har en inkomst så är han då försörjningsskyldig. Han har gett henne 20.000kr redan nu så hon har ett tag framöver. Men kom att det är 6 månader han ska försörja henne o barnen, så blir det betydligt mycket mer än så. Nu vägrar han försörja dom. Får han vägra? Vad ska Hon göra om han vägrar? Hur ska man gå till väga? Hon har sökt ekonomiskt bistånd, men då måste han dessutom vara med på ansökan tills skilsmässan är över.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om makars ekonomiska förhållanden finns i Äktenskapsbalken (ÄB).

Underhållsbidrag under äktenskapet
Utgångspunkten är att båda makarna ska bidra till de gemensamma utgifterna efter sin egen förmåga (6:1 ÄB). Tanken är att båda makarna ska leva på samma ekonomiska standard. Det innebär att en make som har en större inkomst kan behöva bidra till att betala fler utgifter. Om en av makarna inte har tillräckligt mycket pengarna som behövs för att kunna bidra ekonomiskt, ska den andra maken tillskjuta de pengar som behövs (6:2 ÄB). Om detta inte sker frivilligt finns det möjlighet att framtvinga ett sådant underhåll hos domstolen (6:5 ÄB).

Det finns därutöver en särskild regel som reglerar de fall då makarna inte bor tillsammans (6:6 ÄB). Enligt denna regel kan den ena maken med bättre ekonomisk förmåga behöva betala underhåll till den andra maken. Även denna regel vilar på tanken att makarna ska bidra till utgifter efter förmåga och att de ska leva på samma ekonomiska standard. Om makarna inte kan komma överens om underhållets storlek, kan detta fastställas av domstolen.

Underhållsbidrag till make efter skilsmässa
Efter en skilsmässa ska makarna som huvudregel ansvara för sin egen försörjning (6:7 st 1 ÄB). Makarna ska alltså som utgångspunkt inte ha några ekonomiska band efter skilsmässan. I vissa fall anses det dock finnas ett behov av att skydda den ekonomiskt svagare maken under en övergångsperiod, denne kan då ha rätt till underhållsbidrag från den andra maken (6:7 st 2 ÄB). Ett sådant underhållsbidrag under en viss tid blir aktuellt om den ena maken inte har möjlighet att försörja sig själv. Det finns ingen särskild tidsbegränsning för denna övergångsperiod under vilken underhållsbidrag ska utges. Bedömningen ska göras efter den ena makes behov av ekonomiskt stöd och den andra makens betalningsförmåga.

Underhållsbidrag till barn
Föräldrar ansvarar för underhåll till barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga (7:1 Föräldrabalken). En förälder ska betala underhållsbidrag till barn som denne inte bor tillsammans med (7:2 Föräldrabalken). Bidraget ska gå till bl.a. boende och mat. Föräldern ska betala bidraget till den andra föräldern som bor med barnet. Föräldrarna till barnet får tillsammans komma överens om underhållets storlek.

Sammanfattning
Under äktenskapet är huvudregeln att makarna tillsammans ska bidra ekonomiskt så att de kan leva på samma ekonomiska standard. Om makarna inte bor tillsammans kan den ena maken med bättre ekonomisk förmåga behöva betala underhåll till den andra maken. Efter äktenskapets upphörande är utgångspunkten tvärtom, dvs. att makarnas ekonomiska band bryts och att vardera make ansvarar för sin egen försörjning. Om ena maken inte klarar sig ekonomiskt på egen hand, kan denne få underhållsbidrag från den andra maken under en viss övergångsperiod. Båda föräldrarna ska ansvara för barnens underhåll. En förälder som inte bor med sitt barn ska betala underhållsbidrag. Vad gäller frågor om belopp och tidsperioder för underhållsbidrag får makarna/föräldrarna komma överens om detta gemensamt, det finns även möjlighet att vända sig till tingsrätten som får fatta beslut om detta.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Moa Lundqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?