Underhållsskyldighet vid studieavbrott

2020-09-01 i Underhåll
FRÅGA |Min son fyller snart 19 år och har precis börjat på gymnasiet efter ett par års problematik med psykisk ohälsa. Nu bor han på ett stödboende och har god kontakt med soc. Han är dock inte självförsörjande, och kan ju inte skaffa jobb då han måste slutföra sina gymnasiestudier. Nu får han en del pengar från soc under förutsättning att han sköter skolgången. Men han får inget underhåll av varken sin pappa eller av mig som mamma. Gäller underhållsplikten trots att han har gjort uppehåll från tidigare gymnasium ?
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om underhållsskyldighet finns i föräldrabalken (FB) och framförallt i 7 kap. FB. Huvudregeln är att man som förälder är underhållsskyldig fram till att barnet är 18 år (7 kap. 1 §, andra stycket, första meningen FB). Om barnet går i grundskola, gymnasium eller jämförbar grundutbildning är dock föräldrarna underhållsskyldiga fram till att barnet fyllt 21 år. (7 kap. 1 §, andra stycket, andra och tredje meningarna FB). Det fanns förr en bestämmelse som innebar att ett avbrott i studierna kunde innebära ett slutgiltigt avslut för underhållsskyldigheten. Så är dock inte fallet numera utan det spelar ingen roll om barnet har tagit någon paus i sitt studerande. Har barnet tagit paus i sina studier innan denna nya regel trädde i kraft (1 januari 2002) gäller dock den gamla bestämmelsen och det finns därmed ingen underhållsskyldighet. Jag utgår dock ifrån att er son tog sitt studieavbrott efter 2002 och ni som föräldrar är därför underhållsskyldiga så länge ert barn går i skolan eller fyllt 21 år. Hoppas det besvarar din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är jag underhållsskyldig för mitt barn som går på folkhögskola?

2020-08-30 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Sökte svar om försörjningsplikt och hittade information som dock inte svarade på min specifika fråga.Svaret löd:"Försörjningsplikten gentemot sonen gäller till dess att sonen antingen har uppnått en myndig ålder, 18 år, eller om sonen därefter går i grundskola, gymnasium eller annan liknande grundutbildning. Försörjningsplikten gäller dock som längst tills sonen har fyllt 21 år, vilket framgår av 7 kap. 2 § 2 stycket i Föräldrabalken."Jag undrar då vad som avses med "annan liknande grundutbildning". Mitt barn har fyllt 18 år, har slutfört sina gymnasiestudier och fått gymnasieexamen. Hen läser nu på musiklinje på folkhögskola och bor där på internat. Räknas det som "annan liknande grundutbildning", trots att hen har en gymnasieexamen och innebär det då att förälder har fortsatt försörjningsplikt? MVHAnna Hansen
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Föräldrars underhålls skyldighet regleras i Föräldrabalken (1949:381) (förkortas nedan FB).Precis som du skrev i din fråga har föräldrar försörjningsplikt antingen fram till att barnet har fyllt 18 år eller om barnet går kvar i skolan, senast till att barnet fyller 21 år (7 kap. 1 § 2 st. FB). Detta gäller endast studier i grundskolan eller gymnasiet och annan jämförlig utbildning. Vad som menas med annan jämförlig utbildning ska jag försöka besvara. Som lagen är konstruerat krävs det antingen att barnet redan studerar när denne fyller 18 år eller återupptar sådana studier innan denne fyller 19 år för att det ska föreligga underhållsskyldighet (prop. 1978/79:12 s. 155). Om studierna återupptas efter 19 års dagen föreligger ingen underhållsplikt. Av din fråga förstår jag att ditt barn har fyllt 18 år samt har en gymnasieexamen vilket gör att du kan i vissa fall kan föreligga underhållsplikt för fortsatta studier. Vilka studier som ska föras är en annan fråga. Barn som efter avslutad gymnasieutbildning fortsatt på annan utbildning på gymnasienivå anses dock fortfarande ha rätt till underhållsbidrag, förutsatt att det inte hindras av barnets ålder (NJA 1990 s. 49). För er del betyder det att om ert barns utbildning på folkhögskolan är på gymnasienivå är ni fortsatt underhållsskyldiga fram tills att barnet fyller 21 år. För att ta reda på vad utbildningen motsvarar tror jag att det är lättast att kontakta skolan själv. Hoppas du fick svar på din fråga!

Underhållsskyldighet till barn som inte bor hemma

2020-08-30 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Min dotter är 19 år och har skaffat en lägenhet och ska bo med sin kille och de ska få barn i mars/april. De har fått lägenheten 1 september. Jag bor själv i en lägenhet och mamman bor med sin kille i ett hus. Min dotter skrev att skolan har sagt att mamma och jag ska betala underhåll för henne. Mamman vill inte betala något för det har hon aldrig gjort. Har hört att man ska betala till 21 år,vet inte vad som gäller. I så fall hur mycket ska man betala i så fall och när gäller det. Så länge hon studerar eller. Vid sjukskrivning och mammaledighet? Med mamman går inte att diskutera och dottern tänker bara att hon ska ha och ha. Vad gäller sådana här gånger? Hon har för övrigt ett konto med drygt 80 000 på.
Emilia Nordström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Föräldrar är underhållsskyldiga gentemot sina barn, vilket regleras i 7 kap. föräldrabalken (FB). Föräldrar ska svara för barnets underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Som regel upphör underhållsskyldigheten när barnet fyller 18 år, men underhållsskyldigheten kan finnas kvar om barnet går i skolan (grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning), dock längst till dess att barnet fyller 21 år (7 kap. 1 § 2 st. FB).Var och en av föräldrarna ska efter sin förmåga ta del i kostnaderna för barnets underhåll – det finns ingen direkt regel exakt hur denna ska fördelas mellan föräldrarna. Underhållsskyldigheten för en förälder som inte har vårdnaden och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet ska fullgöras genom underhållsbidrag till barnet eller om föräldrarna har gemensam vårdnad och barnet bara bor hos den ena föräldern (7 kap. 2 § 1 st. FB). Föräldrarnas underhållsskyldighet gäller trots att ni inte har vårdnaden längre då er dotter fyllt arton år och hon inte heller bor med någon av er.Storleken på eventuellt underhållsbidrag kan bestämmas genom avtal. Det finns ett verktyg på försäkringskassans hemsida som kan hjälpa er att bestämma storleken på underhållsbidraget, en länk till det hittar du här. På dig låter det som att du och din dotters mamma har svårt att komma överens, så det går också att bestämma underhållsbidraget i domstol (7 kap. 2 § 2 st. FB).Om du vill läsa mer om din underhållsskyldighet kan du gå in på Försäkringskassans hemsida, som du hittar här. Det går givetvis bra att vända dig till oss på Lawline igen om du skulle ha fler frågor.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Ändras rätten till underhållsstödet om min make adopterar min son?

2020-08-20 i Underhåll
FRÅGA |Hej jag har ensam vårdnad över min snart 16 åriga son. Jag erhåller underhållsbidrag från försäkringskassan. Om min make adopterar min son/ sin styvson fortsätter jag erhålla underhållsbidrag då? Tacksam för svar.
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om underhållsbidragDet är föräldrarna som är underhållsskyldiga för barnet, och det innebär att de ska sörja för bland annat mat, kläder och boende för barnet (7 kap. 1 § Föräldrabalken (FB)). Underhållskostnaderna ska delas mellan föräldrarna efter var sin förmåga, och kan variera utifrån hänsyn till barnets ålder, egna ekonomiska inkomster och sociala förmåner. Om barnet bor enbart eller mestadels hos den ena föräldern eller ena föräldern har ensam vårdnad ska den andra föräldern uppfylla sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag (7 kap. 2 § FB). Om den andra föräldern inte kan uppfylla sin del på grund av bristande ekonomisk förmåga eller annat går det att istället ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan. Kan en bli underhållsskyldig för någon annans barn?Enligt 7 kap. 5 § FB kan den som är gift eller har barn tillsammans med en person och varaktigt bor med denna också bli underhållsskyldig för den personens barn. Förutsättningen är att barnet av någon anledning inte kan få underhåll från den andre underhållsskyldige föräldern(2 stycket). Vad gäller i din situation?Underhållsskyldigheten för ett barn ligger på barnets biologiska föräldrar. Men i situationer där ena föräldern har ensam vårdnad om barnet och den andre föräldern inte kan betala underhållsbidrag för att uppfylla sin del, kan en styvförälder som gift sig eller har barn med vårdnadsföräldern också bli skyldig att bidra för barnet som hen bor med. I din situation tror jag inte att din rätt till underhåll påverkas av att din make ska adoptera, då han inte kommer "ta över" underhållsskyldigheten från barnets pappa. Den kommer fortfarande ligga på pappan eller Försäkringskassan. Däremot kan din make bli underhållsskyldig till ditt barn med anledning av att han är gift och sammanbor med dig, för den del som barnets pappa inte kan bidra. Du som får underhållsstöd av Försäkringskassan, kan du kontakta dem eller testa att beräkna underhållsstödet här för att se om och hur ditt underhållsstöd skulle ändras. Jag hoppas att detta gav svar på din fundering, och om du har ytterligare frågor är det bara att ställa en ny till oss på Lawline. Vänligen,

När är en förälder skyldig att betala underhållsbidrag till sitt barn?

2020-08-31 i Underhåll
FRÅGA |jag bor hos min mamma som inte har vårdnaden över mig (folkbokförd hos mamma) men min pappa har det, är han fortfarande skyldig till att betala ut underhållstöd? btw jag är under 18
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Föräldrar svarar för underhåll för sitt barn upp till vad som är skäligt utefter barnets behov och familjens ekonomiska situation. Det är en skyldighet att föräldrar försörjer sitt barn tills barnet fyllt 18 år alternativt 21 år om barnet studerar på gymnasiet eller liknande( 7 kap. 1 § FB). Även den förälder som inte bor med sitt barn ska försörja barnet genom underhållsbidrag (7 kap. 2 § FB).Om en förälder inte fullgör sin plikt att betala underhåll så kan föräldern utsättas för verkställighet enligt Utsökningsbalken (UB). Detta innebär att du kan tvingas till att betala underhållet. Om det är ett avtal som är skriftligt och bevittnat avtal så sker verkställighet enligt 3 kap 19 § UB. Om det är en dom så sker verkställighet enligt 3 kap 3 § UB.Detta innebär att föräldrar alltid har en skyldighet att betala underhåll oavsett om de träffar sitt barn eller ej. Om en förälder ej kan betala underhåll på grund av ekonomiska skäl, finns det bestämmelser om underhållsstöd i 18-19 kap Socialförsäkringsbalken.SammanfattningDin pappa är skyldig att betala ut underhållsstöd till dig även fast ni inte bor tillsammans.

Vad måste jag betala som förälder när mitt barn ej bor hos mig?

2020-08-30 i Underhåll
FRÅGA |Har en dotter vars mamma har ensam vårdnad och dottern studerar för tillfället och fyller 18 den 12 september. Nu vill mitt x att jag ska betala hyra på 5750 kr sen skulle jag betala för en ny frys och lite andra saker hon behöver till sitt rum. Betalar för tillfället underhåll för min dotter. Vad måste jag betala för utom underhåll.
Frida Deivard |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I föräldrabalkens (FB) 7 kap. regleras underhållsskyldigheten en förälder har när barnet inte bor hos denna. Utöver underhållsbidraget, det vill säga den summa som bestämts genom avtal av dig och ditt x eller genom domstols dom, finns det inget du enligt lag måste betala till din dotter/ditt x. Det kan tilläggas att du endast är skyldig att betala underhåll till och med att din dotter fyller 18, eller tills hon slutat gymnasiet (7 kap. 1 § FB).Sammanfattningsvis är du alltså inte skyldig att betala hyra eller saker till din dotters lägenhet enligt lag. Hoppas du fått svar på din fråga! Vänligen,

Kan jag kräva underhåll retroaktivt?

2020-08-23 i Underhåll
FRÅGA |Hej Jag och barnens pappa separerade och flyttade isär när våran yngsta dotter var två veckor gammal den 1 augusti 2019. Från dess har jag haft yngsta på på heltid medan dottern som nu är 3 år bott varannan vecka från dess.Pappan har då inte betalat något underhåll alls mellan den 1 augusti 2019 och den 25 juli 2020 då jag efter många om och men fick honom att betala in 1573 kr i underhåll. Nu undrar jag om jag kan kräva/stämma honom i efterhand på resterande underhåll fast han valde att betala en gång den 25 juli?Mvh
Maya Hempel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan kräva dina barns pappa på underhållsstöd retroaktivt, och detta trots att han har betalat vid ett tillfälle. När uppkommer underhållsskyldighet?En förälder ska utge underhåll för barn man inte bor med upp till vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och familjens ekonomiska situation. Skyldigheten består fram tills barnet fyllt 18 år (eller 21 år om barnet läser på gymnasiet eller motsvarande). (7 kap 1 och 2 § föräldrabalken – FB). Ett underhållsbidrag fastställs antingen genom ett avtal eller genom en dom.Kan man kräva underhåll i efterhand?Domstolen kan fastställa underhållsbidrag för tre år tillbaka i tiden från den dag då talan väcks. Talan anses väckt när din stämningsansökan kommer in till domstolen. I regel medges då underhållsbidraget för hela den avsedda perioden men i erat fall kommer den betalning barnens pappa gjort den 25 juli avräknas. Undantag från underhållsskyldigheten kan också göras om rätten anser det oskäligt betungande för barnens pappa att betala. (7 kap 8 § FB och 13 kap 4 § rättegångsbalken). Du kan också vända dig till försäkringskassan för att ansöka om underhållsstöd om barnens pappa inte betalar sitt underhållsbidrag. Detta kan dock bara betalas ut en månad i efterhand så de betalningar du annars haft rätt till kommer du dessvärre gå miste om i sådant fall. (18 kap 13 § socialförsäkringsbalken). Sammanfattningsvis bör du ha möjlighet att få underhållsbidraget i efterhand. Mitt råd är att du i första hand vänder dig till barnens pappa och om möjligt hittar en lösning för förfallna och kommande utbetalningar samt underhållets storlek eftersom han enligt lag är skyldig att betala. Om detta inte är möjligt kan du vända dig till domstol och skicka in en stämningsansökan. Domstolen fastställer underhållsskyldigheten och hur stort underhållsbidraget ska vara. Om detta inte är ett alternativ kan du vända dig till försäkringskassan för att få rätt till underhållsstöd. Dock kan försäkringskassan inte göra något åt de månader som gått då han inte har betalat.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen

Hur länge ska man betala underhåll till barn?

2020-08-18 i Underhåll
FRÅGA |Hej.Jag undrar hur länge man ska betala underhåll (träffar aldrig barnet)hen fyller 20 nästa vår april.Försöker få kontakt med mamman som naturligtvis inte svarar.Jag har även avsakt mig vårdnaden får därför enl mamman inte veta något. Jag tror hen läser fortfarande på någon special linje för barn med dyseleksi. Hur länge??????.
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En förälders underhållsskyldighet upphör som huvudregel när barnet fyller 18 år. Om barnet fortsatt går i skolan efter att det fyllt 18 år kvarstår dock underhållsskyldigheten under den tid som skolgången pågår, dock längst till dess att barnet fyller 21 år. Som skolgång räknas grundskola, gymnasieutbildning eller annan jämförlig grundutbildning (7 kap. 1 § andra stycket föräldrabalken). Universitetsstudier omfattas således inte av skolgångstiden som innebär en förlängd underhållsskyldighet.Som svar på din fråga är du som utgångspunkt underhållsskyldig för ditt barn tills hen fyller 18 år, men kan vara det som längst till dess att hen fyller 21 år beroende på vad för skolgång hen genomför. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar