Begära underhållsbidrag retroaktivt från den andre föräldern

2021-03-31 i Underhåll
FRÅGA
HejMin före detta sambo sedan 22 år sade i Januari 2020 att hon ej hade råd betala för barnen som bodde hos mig på heltid efter vår separation. Hon flyttade hem till sina föräldrar en kortare period.Det gäller 3 månader för 2 barn som då var 15 & 17 år gamlaHar hört man kan kräva retroaktivt 3 år tillbaka i underhållsstöd. Stämmer detta ? / Vänligen, 2 barns far söder om söder
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt huvudregeln i 7 kap 2 § föräldrabalken ska den förälder som inte varaktigt bor med barnet betala underhållsbidrag. Detta kan antingen ske genom dom eller avtal, det går alltså bra att föräldrarna avtalar om bidraget ifall det passar dem bäst. Kan de inte komma överens går det dock som sagt att stämma den andre föräldern och få en dom på det istället. Bidragets storlek avgörs bland annat då av förälderns inkomst, bostadskostnader och barnets ålder (7 kap 1 § FB).

Enligt 7 kap 8 § FB får en domstol inte fastställa att underhållsbidrag ska betalas ut för en tid längre bak än tre år innan talan om bidrag väcktes, om inte den bidragsskyldige medger det. Detta innebär med andra ord att domstolen kan fastställa underhållsbidrag tre år tillbaka i tiden och att man då får rätt till detta retroaktivt. Som huvudregel ska detta bidrag medges fullt ut, den underhållsskyldige ska alltså betala hela den sammanlagda kostnaden. Detta gäller dock bara om det inte anses vara oskäligt betungande för den underhållsskyldige sett till dennes ekonomiska förhållanden och betalningsmöjlighet. Även om den underhållsskyldige har haft möjlighet att betala löpande under hela perioden kan det fortfarande ses som oskäligt att behöva betala allt som en klumpsumma vid ett tillfälle.

Sammanfattningsvis kan du begära underhållsstöd retroaktivt från modern, dock max tre år bakåt i tiden (vilket inte är aktuellt i ditt fall ändå). Du kan antingen göra detta genom avtal med henne eller genom att stämma henne i domstol. Som huvudregel ska hon betala lika mycket som om hon hade betalat löpande och månadsvis under hela året. Detta kan dock leda till en stor klumpsumma vilket kan anses vara oskäligt för henne, beroende på hennes ekonomiska situation.

Med vänlig hälsning,

Maryam Naqqar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1093)
2021-10-24 Ofullständig fråga
2021-09-30 Kan en förälder kräva retroaktivt underhållsbidrag trots tidigare avtal?
2021-09-29 Hur kan jag komma i kontakt med Lawlines juristbyrå?
2021-09-26 Hur länge måste vi försörja vår son?

Alla besvarade frågor (96607)