Är man berättigad till underhållsstöd när man flyttar hemifrån?

2021-04-28 i Underhåll
FRÅGA
Min son blir snart 19 år han vill inte längre bo kvar hemma.Han vill flytta några månader till sin syster.Jsn går fortfarande i gymnasiet. Han har sitt csn bidrag men nu vill systern med sambo att vi ska stå för hans matkostnad under denna tiden på 1500kr.Vi har erbjudigt fortsatt boende hos mig och maken som han haft tidigare. Är vi skyldiga att betala så kallat underhållsstöd ändå för honom när vi sagt att han kan fortsätta bo här med mat och husrum och komma och gå som han själv vill.Han vill inte komma hem fast vi erbjudigt olika lösningar på hela hemma miljön som är lite infekterad. Måste vi betala för honom?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom din fråga avser underhållsstöd, är socialförsäkringsbalken och föräldrabalken tillämpliga.

Först kommer jag att beskriva underhållsstöd och därefter underhållsskyldighet, med förhoppning om att detta ska göra svarets disposition så tydlig som möjligt. Begreppen underhållsstöd och underhållsskyldighet ska separeras från varandra och detta kommer redogöras för.

Underhållsstöd – vad innebär det?

Er son har rätt till underhållsstöd om han är folkbokförd och varaktigt boende med enbart en förälder (18 kap. 2 § 1 st. socialförsäkringsbalken). Om han är äldre än 18 år är han berättigad till underhållsstöd under en längre period om han har pågående gymnasiestudier (18 kap. 6 § socialförsäkringsbalken). Om han flyttar hemifrån till sin syster är därmed det första kriteriet inte uppfyllt, och därmed har inte ni som föräldrar en skyldighet att ge er son underhållsstöd.

Kan underhållsskyldighet inträda istället?

Som föräldrar har ni som utgångspunkt en skyldighet att svara för ert barns underhåll (7 kap. 1 § föräldrabalken). Underhållsskyldigheten grundas på vad som är skäligt (rimligt, med andra ord) med hänsyn till ert sons behov och er samlade ekonomiska förmåga. Eftersom er son har pågående gymnasiestudier upphör underhållsskyldigheten som senast när han har fyllt 21 år, och därmed kan ni ha som skyldighet att betala en skälig avgift som täcker matkostnader exempelvis. Vad som anses vara skäligt att betala kan jag dock inte uttala mig om i denna specifika situation, eftersom det är en komplex och individuell bedömning som mer information behövs till.

Sammanfattningsvis kommer ni inte ha en skyldighet att utge underhållsstöd till ert barn, eftersom han flyttar hemifrån och inte är varaktigt boende med någon förälder eller folkbokförd hos er. Dock har ni fortfarande kvar en underhållsskyldighet som grundas på er sons behov samt er ekonomiska förmåga, vilket kan göra er betalningsskyldiga.

Slutligen hoppas jag att du har fått svar på din fråga. Om mitt svar väcker ytterligare funderingar är du givetvis välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Janine Hindemark
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1092)
2021-09-30 Kan en förälder kräva retroaktivt underhållsbidrag trots tidigare avtal?
2021-09-29 Hur kan jag komma i kontakt med Lawlines juristbyrå?
2021-09-26 Hur länge måste vi försörja vår son?
2021-09-08 Föräldrars underhållsskyldighet

Alla besvarade frågor (96402)