FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll14/04/2021

Kan den andra föräldern köpa saker och därefter kräva mig på pengar vid gemensam vårdnad?

Hej!

Vid delad vårdnad av barnen, vad gäller ekonomiskt.

Har den ena föräldern rätt att köpa saker utan att diskutera med den andre föräldern först och sen komma och kräva pengar för inköpet?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag först gå igenom kort om underhållsskyldighet och därefter besvara lite om din aktuella situation.

Vad innebär underhållsskyldighet?

Vid delad vårdnad ska föräldrarna gemensamt svara för underhåll till barnet, se 7 kap 1§ Föräldrabalken (FB). I första hand är det barnets grundläggande försörjning som skall tillgodoses. Underhållsskyldigheten fullföljs då vanligen genom att föräldern betalar barnets mat, boende, kläder med mera.

Vad händer när barnet bor stadigvarande hos den andra föräldern?

Den förälder som inte är vårdnadshavare alternativt är vårdnadshavare men inte har barnet varaktigt boende hos sig ska betala underhåll till barnet. Om man inte kan komma överens om summan på underhållsbidraget kan det fastställas genom dom eller avtal, se 7 kap 2§ FB. Kan föräldrarna inte komma överens om underhållsbidragets storlek kan domstol fastställa ett skäligt belopp med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska situation.

Kan den andra föräldern kräva pengar för inköp som ej godkänts av dig innan?

Då barnen har sitt stadigvarande boende hos den andra föräldern är du skyldig att betala underhållsbidrag. Detta kan som nämnt fastställas i dom eller avtal.

Huruvida du behöver betala för något som den andra parten köpt utan godkännande beror på. Det beror helt på vad det är som inhandlats och huruvida du betalar underhållsbidrag eller ej. Underhållsbidraget är en fast summa som betalas och den andra har egentligen ej rätt till mer än det och det bidraget ska som nämnt täcka sådant som tillhör barnets grundläggande försörjning. Rent praktiskt spelar det alltså ingen roll huruvida båda föräldrarna hunnit godkänna köpet eller inte utan handlar snarare om vad det är som köpts och hur väsentligt det är för att uppfylla underhållsskyldigheten gentemot barnen. I praktiken kan det dock anses rimligt att vara överens innan köp gjorts för att säkerhetsställa att det är ett något som barnet behöver samt ett pris som passar båda parternas ekonomiska situation.

Då jag ej har all information om ditt ärende rekommenderar jag dig att vända dig till en av våra jurister om hur ni kan lösa frågor om barnets försörjning. Där kan du få rådgivning som är mer anpassat för ditt ärende. Du kan komma i kontakt med dem här.

Vänligen,

Joanna GuardadoRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”