Underhåll till make i internationella situationer (Norge och Sverige)

2021-04-26 i Underhåll
FRÅGA
Hej. Jag och min fru ska nu skiljas efter 10 år. Vi har 4 barn tillsammans. Jag vet ju at det ska betalas underhållsstöd för dessa längre fram, men hur är det med underhållsplattformen gentemot min fru?Jag e norsk, hun svensk, och vi gifte oss i Norge. Bor nu i Sverige. Vilka skyldigheter har jag när det gäller detta? Norsk lag, svensk lag?Va händer om jag flyttar tillbaks till Norge? Vilke lagar gäller i vår sits. Idag är det jag som står för inkomsterna, men den klarar inte av "två" boende och och underhåll för båda, om vi flyttar isär.. Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår det som att du undrar över vilket lands lag som kommer reglera frågan om eventuellt underhåll jämtemot din fru. Frågan regleras av den internationella privaträtten, då främst av Hagprotokoll av den 23 november 2007 om tillämplig lag avseende underhållsskyldighet [2007 års Haagprotokoll]. Detta Haagprotokoll hittar du här.

Ur svenskt perspektiv

I Sverige är det art. 15 underhållsförordningen som reglerar frågan om lagval eftersom vi som EU-medlemsstat är bundna av detta. Artikeln hänvisar vidare till 2007 års Haagprotokoll. Protokollets art. 2 fastställer att detta ska tillämpas universellt, dvs. oavsett från vilket land den andra parten kommer ifrån eller bor i. Sverige tillämpar alltså protokollet, även om Norge inte är EU-medlemsstat. Huvudregeln för lagval hittar du i protokollets art. 3 som fastställer att underhållsskyldighet regleras av lagen i den stat där den underhållsberättigade har sin hemvist. Detta innebär svensk lag för din del, eftersom din fru är den underhållsberättigade och hon bor kvar i Sverige. Alternativet till detta är att du och din fru kan avtala om att norsk lag ska gälla istället, i enlighet med art. 7 eller 8 protokollet. Om ni inte ingår ett sådant avtal ska svensk lag gälla på frågan om underhåll. Detta gäller om frågan prövas av svensk domstol.

Ur norskt perspektiv

Om prövning av underhåll istället skulle ske i norsk domstol kommer frågan regleras av Norges internationella privaträtt. Eftersom Norge inte är med i EU eller har tillträtt 2007 års Haagprotokoll blir det i detta fall inte gällande. Norsk domstol kommer givetvis inte tillämpa ett instrument som staten inte tillträtt. Istället har Norge en egen reglering av detta. Vad den innebär kan jag inte uttala mig om, eftersom jag inte har kunskaper i den norska rätten.

Vilken lag i svensk rätt kommer bli gällande?

Om vi utgår ifrån att frågan om underhåll skulle prövas i Sverige kommer alltså svensk lag tillämpas. Underhåll till före detta make regleras i Sverige av 6 kap. 7 § äktenskapsbalken. Där går att läsa att huvudregeln är att makarna står för sin egen försörjning efter äktenskapsskillnad. Den ena maken kan dock erkännas underhåll under en övergångstid efter vad som är skäligt med tanke på makarnas ekonomiska förhållanden. Endast om det finns synnerliga skäl (vilket är ett högt ställt krav) kan rätten till underhållsbidrag fortgå under en längre tid.

Slutsats

Sammanfattningsvis innebär detta att om frågan om underhållsbidrag prövas i Sverige ska svensk lag tillämpas. Den svenska lagen är strikt när det kommer till frågor om underhåll till före detta make. Det måste föreligga synnerliga skäl för att du ska behöva betala underhåll under längre tid till din fru. Sådana synnerliga skäl uppnås väldigt sällan. Slutsatsen av detta är att det kan vara bra för dig att frågan regleras av svensk lag, eftersom du enligt denna förmodligen antingen inte behöver betala underhåll alls, eller bara under en övergångsperiod. Mer om underhållsbidrag i internationella situationer kan du läsa om i försäkringskassans vägledning, här. Se då speciellt sidan 26 i denna vägledning, som handlar om lagval. Hur saken regleras i norsk rätt kan jag tyvärr inte ge dig ett svar på, utan du får då rådfråga en norsk jurist.

Hoppas att mitt svar är till hjälp för dig! Du är varmt välkommen att höra av dig till oss igen med ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar,

Paulina Asplund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1092)
2021-09-30 Kan en förälder kräva retroaktivt underhållsbidrag trots tidigare avtal?
2021-09-29 Hur kan jag komma i kontakt med Lawlines juristbyrå?
2021-09-26 Hur länge måste vi försörja vår son?
2021-09-08 Föräldrars underhållsskyldighet

Alla besvarade frågor (96356)