Underhållsbidrag till barn

2021-05-09 i Underhåll
FRÅGA
Hej, Har haft mina 3 barn varannan vecka sedan separation för 10 år sedan, samt delad vårdnad. Kostnader har alltid delats i två. Nu flyttar jag till en annan stad längre bort och pga studier, bara yngsta barnet (15) följer med. De två äldsta (19 & 17) bör kvar med pappan. Äldsta går på universitet. Andra har ett år kvar på gymnasiet. Från augusti, yngsta bor hos mig heltid (börjar på gymnasium), andra har 1år kvar innan han kommer att flytta till mig för universitet (då blir han 19) och äldsta pluggar vidare i samma stad (dvs bor med pappan). Vad gäller för underhåll? Vad gäller om t.ex barnen vill åka och träffa mig men den yngsta barnet vill inte träffa pappan? Vem står för kostnader med resor? Och försäkringar, fritidsaktiviteter... Tack.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om fördelning av kostnader för barn finns i Föräldrabalken (FB).

Föräldrarnas ansvar för underhåll
När föräldrar har gemensam vårdnad ansvarar de gemensamt för barnens kostnader. Kostnaderna för barnens underhåll ska föräldrarna ansvara för efter sin ekonomiska förmåga. Det innebär att den ena föräldern kan behöva stå för fler kostnader om denne har en bättre ekonomisk förmåga. Vid bedömning av underhållet ska hänsyn också tas till barnens behov. Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år, eller när barnet gått ut skolan, dock inte längre än när barnet fyllt 21 år (7:1 FB). Med skolgång avses här grundskola, gymnasieskola eller annan jämförlig grundutbildning. Universitetsstudier räknas alltså inte.

Fördelning av underhållet
Om ett barn bor huvudsakligen hos den ena av föräldrarna ska den andra föräldern betala underhållsbidrag (7:2 FB). Underhållsbidraget ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen. Föräldrarna ska komma överens om hur stort underhållsbidraget ska vara. Tingsrätten kan besluta om och hur mycket detta underhållsbidrag ska vara om föräldrarna inte kommer överens.

I din situation är ett av barnen över 18 år och har avslutat sin grundutbildning. Något underhåll för barnet behöver därmed inte utgå. De andra barnen som är under 18 år och studerar på grundnivå är däremot underhållsberättigade.

Sammanfattning
Båda föräldrarna har en skyldighet att bidra ekonomisk till barnens underhåll. Hänsyn ska tas till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. En föräldrar ska betala underhållsbidrag till det barn som denne inte bor med. Föräldrarna får gemensamt komma överens om summan för underhållsbidraget. Kan föräldrarna inte nå en lösning kan domstolen fatta beslut i frågan.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Moa Lundqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1099)
2021-11-26 Underhåll vid stor ekonomisk skillnad mellan föräldrarna
2021-11-19 När har man rätt till underhåll från den andra föräldern?
2021-11-12 Kan min make betala underhåll efter skilsmässa om jag är sjukskriven?
2021-11-09 Underhållsbidrag vid växelvist boende

Alla besvarade frågor (97361)