Hur länge är man skyldig att betala underhållsstöd?

2021-05-14 i Underhåll
FRÅGA
Har ett barn som är 20 år. Han har på gymnasiet läst individuella programmet (för att läsa upp grundskolebetyg, vilket han inte nått under pågående två gymnasieår). Senaste året, har han läst på folkhögskola.Barnet har en diagnos, samt LSS-stöd.Har tyvärr ingen kontakt och undrar hur länge jag ska betala underhållsstöd?.Senaste året har jag på Försäkringskassans uppmaning, betalt direkt till honom. Dock vet jag inte om hans studier pågår i höst.Försäkringskassan säger att de inte har mer information, än att barnets studier slutar nu i juni.
SVAR

Som huvudregel upphör underhållsskyldigheten när barnet fyller arton år. Men om barnet går i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning (7 kap.1 § föräldrabalken). Att gå i folkhögskola kan vara sådan jämförlig grundutbildning i vissa fall, exempelvis om barnet ifråga saknar gymnasiekompetens och därmed läser upp sina betyg på folkhögskolan. Men om man redan har gymnasiekompetens och högskolebehörighet är studierna på folkhögskolan antagligen inte en sådan jämförbar grundutbildning.

Du har alltså en skyldighet att betala underhållsstödet tills din son fyller 21 år eller tills då han avslutar sina studier. Om han gör uppehåll i studierna behöver du inte heller betala något underhållsstöd. Om hans studier slutar i juni är det alltså tills den tidpunkten du har en skyldighet att betala, förutsatt att hans studier är en sådan "jämförlig grundutbildning" som krävs enligt lagen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du välkommen att ställa en ny fråga.

Med vänliga hälsningar,

Elin Andrén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1099)
2021-11-26 Underhåll vid stor ekonomisk skillnad mellan föräldrarna
2021-11-19 När har man rätt till underhåll från den andra föräldern?
2021-11-12 Kan min make betala underhåll efter skilsmässa om jag är sjukskriven?
2021-11-09 Underhållsbidrag vid växelvist boende

Alla besvarade frågor (97371)